BOKNET
Beroeps Organisatie Kunstenaars

De kunstenaar als zzp'er

Op de pagina ZZP/Kunstenaars van BOK staan beschouwingen, opiniestukken en andere artikelen met betrekking tot de positie van de kunstenaar als zzp'er.


Voorbeelden zijn het pleidooi voor behoud van zelfstandigenaftrek en het niet doorvoeren van de Wet DBA.

Als lid van BOK ben je automatisch verbonden met Kunsten'92 (het overkoepelende orgaan voor kunst, cultuur en erfgoed), VZN (de overkoepelende vereniging van alle zelfstandigenorganisaties), BKNL (het informele overleg met andere organisaties uit de kunstsector) en de Federatie Beeldrechten.

BOK heeft een bestuurszetel in de Stichting Continuiteit Beeldrecht en werkt samen met allerlei organisaties binnen en buiten de kunst- en cultuursector (zie ook in het menu bij partners) en is mede daardoor de grootste vertegenwoordiger in de sector beeldende kunst in Nederland.

Strijd voor uploadvergoeding

dinsdag 13 februari 2024

Je hebt het misschien al voorbij zien komen op de social media kanalen van onder andere BOK: Pictoright heeft Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram gedagvaard wegens auteursrechteninbreuk. De Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK) ondersteunt Pictoright met deze rechtszaak.

Lees verder

BOK helpt kunstenaars achter de schermen

woensdag 10 januari 2024

We hebben afgelopen jaar weer een flink aantal van onze leden kunnen bijstaan en helpen om in een conflict 'erger' te voorkomen. We hebben geholpen 'foute namen' te verwijderen en sommigen hebben flinke vergoedingen gekregen. Er gaat iets kapot tijdens een expositie, er is een keer geen rekening gehouden met exploitatierecht of auteursrecht, of er is een misverstand over prijzen....Alles komt voor in onze kunstsector. Dan kun je twee dingen doen; je gaat meteen procederen, aanklagen en de hakken in het zand zetten, of je gaat het gesprek aan en probeert er samen uit te komen.

Lees verder

Kunst en verkoop: dilemma's

zondag 12 november 2023

Je bent kunstenaar. Je verkoopt je werk via een galerie, maar ook vanuit je eigen atelier. Daarnaast heeft de galeriehouder een deal met een design-meubelzaak waardoor daar ook regelmatig kunst van jou hangt of staat. Welke provisies zijn dan gangbaar? De basisafspraak met de galerie is bijvoorbeeld 40 % provisie als jouw kunst daar wordt verkocht.

Lees verder

Mediation voor kunstenaars

woensdag 8 november 2023

Rechtszaak of mediation / bemiddeling? Bij uit de hand lopende meningsverschillen stappen sommige partijen meteen naar de rechter. Er wordt een advocaat ingehuurd, de tegenpartij doet dat ook, er volgen juridische brieven heen en weer, dikke rekeningen…….en iedereen is overtuigd van het eigen gelijk. En niet zelden zijn er na een uitspraak twee partijen ontevreden terwijl advocaten wel goede zaken hebben gedaan. Enkele voorbeelden:

Lees verder

Artificial Intelligence

zaterdag 30 september 2023

Kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence), iedereen heeft het er over en bijna dagelijks staat er wel wat in de krant of komt het voorbij op tv. Het is het creëren van een soort van menselijke intelligentie bij computers door alle kennis die over een bepaald onderwerp op internet rondzwerft aan elkaar te koppelen. Kennis, teksten, beelden, alles wat er ooit in is gestopt door mensen, kan worden gebruikt door deze systemen. Dat kan ons allen ten goede komen, maar in verkeerde handen kan het ons ook vernietigen.

Lees verder

15 punten: Kunstbeleid & Verkiezingen

vrijdag 25 augustus 2023

Aan alle politieke partijen in Nederland die kiezen voor een betere, mooiere, innovatieve en vriendelijke samenleving. Alle politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen van de Tweede Kamer hebben dit document gekregen vóór de verkiezingen en krijgen het als reminder -als de formatie begint- na de verkiezingen.

Lees verder

Monument na protest BOK in ere hersteld

donderdag 24 augustus 2023

BOK-lid Pépé Grégoire kwam er eerder dit jaar achter dat een oorlogsmonument van wijlen zijn vader Paul - net als hij kunstenaar - was uitgebreid met plaquettes waarop de namen staan van 1096 oorlogsslachtoffers. Door een vergissing staan daar ook namen van NSB’ers, SS’ers en Duitse soldaten.. Erg pijnlijk voor de familie Grégoire, te meer omdat vader Paul veel Joodse vrienden verloor in de Tweede Wereldoorlog.

Lees verder

Leg erfenis persoonlijkheidsrechten vast in een codicil

donderdag 24 augustus 2023

Om ‘toestanden’ zoals het ongevraagd aanpassen, verwijderen, ongewenste elementen toevoegen of verminken van monumenten en andere kunstwerken (in de openbare ruimte) van beeldend kunstenaars te voorkomen, zoals in de zaak rond het oorlogsmonument van Pépé Grégoire, brengen wij het begrip ‘persoonlijkheidsrechten’ bij deze onder de aandacht. Door de erfenis van persoonlijkheidsrechten vast te leggen in een codicil, kun je dat namelijk voorkomen.

Lees verder

Verklaar Btw-verhoging kunst en cultuur controversieel!

woensdag 2 augustus 2023

Het demissionaire kabinet heeft in de Voorjaarsnota een aantal fiscale maatregelen voorgesteld, waaronder afschaffing van het lage btw-tarief op kunst en cultuur. De regeringspartijen waren aanvankelijk van plan om de fiscale maatregelen voor Prinsjesdag verder uit te werken. BOK pleit er voor om deze btw-verhoging controversieel te verklaren. Verhoging van het Btw-tarief op kunst en cultuur kan dan in ieder geval niet doorgevoerd worden door het huidige demissionaire kabinet

Lees verder

Recht op een billijke vergoeding bij exploitatie kunst

donderdag 13 juli 2023

Als je als kunstenaar in opdracht iets maakt en zelfs als je iets 'bestaands' verkoopt, heb je recht op meer dan de verkoopprijs en/of meer dan het honorarium wat is afgesproken als dat werk wordt geëxploiteerd door de koper/opdrachtgever.

Lees verder

Aanbeveling atelierbeleid en broedplaatsen

woensdag 21 juni 2023

In het Stadslab van Groningen presenteerde Karina Bakx van Stichting Roemte op 20 juni haar rapport over broedplaatsenbeleid in Nederland. Ze deed dit in opdracht van de gemeente Groningen. In het rapport komen de verschillen in atelierbeleid en huisvesting van kunstenaars in Nederlandse steden als Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Enschede naar voren. BOK heeft op verzoek een aanbeveling geschreven die aan het rapport is toegevoegd. We hebben goede hoop dat er gehandeld gaat worden naar onze bevindingen en dat het rapport van Karina een goed vervolg gaat krijgen.

Lees verder

Honorarium en vergoeding voor exploitatie

woensdag 21 juni 2023

Als je als kunstenaar in opdracht iets maakt en zelfs als je iets 'bestaands' verkoopt, heb je recht op meer dan de verkoopprijs en/of meer dan het honorarium dat is afgesproken als dat werk wordt geëxploiteerd door de koper of opdrachtgever. In onderstaand voorbeeld leidde dat bij tussenkomst van BOK tot een verdubbeling van de prijs die de kunstenaar mocht vragen.

Lees verder

Voorkom het nakijken bij beschadigde kunstwerken... verzeker je werk!

woensdag 21 juni 2023

Regelmatig worden we benaderd door leden die hebben meegewerkt aan een expositie of ander kunstevenement. Meestal is er dan wat aan de hand. Tijdens het evenement is het kunstwerk beschadigd en in het ergste geval helemaal verdwenen. De organisatie van het evenement weet soms van niks of geeft de schuld aan een andere partij of gaat de zaak zo rekken dat ze hopen dat de kunstenaar het wel zal opgeven.

Lees verder

BOK verzoekt Gemeente Eindhoven foute namen te verwijderen

donderdag 8 juni 2023

De Stichting 18 September uit Eindhoven, die sinds 1945 evenementen rondom de bevrijding organiseert, is er onlangs achter gekomen dat er ‘foute namen’ op een oorlogsmonument op het Stadhuisplein zijn toegevoegd. BOK-lid Pépé Grégoire, zoon van de ontwerper en maker van de beeldensculptuur in Eindhoven, ziet graag dat dit zo snel mogelijk hersteld wordt. Dat de namen van SS’ers, NSB’ers en Duitse soldaten zo snel mogelijk verwijderd worden. Samen met Pépé Grégoire komen we in actie om de gemeente te verzoeken hier vaart mee te maken.

Lees verder

Vrijstelling van verplichte AOV moet mogelijk zijn voor kunstenaars

dinsdag 30 mei 2023

‘Merendeel zzp’ers is tegen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering’ kopte NOS Nieuws op donderdag 25 mei naar aanleiding van een raadpleging door VZN (Vereniging Zelfstandigen Nederland) bij de achterban. Als er dan toch een verplichting komt, willen bijna alle zzp’ers de mogelijkheid om een vrijstelling te kunnen hebben. Die mogelijkheid gaat er niet komen voor elke zzp'er, maar voor beeldend kunstenaars e.a. die per definitie geen schijnzelfstandige zijn, zou het wel mogelijk kunnen zijn.

Lees verder

Welgevalligheidskunst

zondag 14 mei 2023

Ze snappen het niet, ze willen het niet snappen en dan moeten we het maar uitroeien denken ze. Vakbonden en regering hebben een hekel aan initiatief en zelfstandigheid. Het blijkt uit alles. Zelfstandigenaftrek afschaffen, allemaal verplichtingen bedenken zoals verzekeringen en verplichte voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid. Het is hen kennelijk ontgaan dat de grootste vernieuwingen en uitvindingen zijn gedaan door individuen, door kleine zelfstandigen die in de garage of op zolder aan het ‘prutsen’ waren.

Lees verder

Reactie BOK op 'Aanpak Fiscale Regelingen' overheid

vrijdag 14 april 2023

Internetconsultatie.nl is een website van de overheid waar je mee kunt denken over nieuwe wetten en regels die de overheid wil invoeren of wijzigen. Onlangs werd het item ‘Aanpak Fiscale Regelingen’ op deze site gepubliceerd. BOK-voorzitter Henk Hofstra reageerde namens onze sector beeldende kunst op deze aanpak.

Lees verder

Verplichte AOV voor kunstenaars onverstandig!

woensdag 5 april 2023

Het kabinet is van plan om een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers en dus ook beeldend kunstenaars door te voeren. Deze zou dan op z'n vroegst ingevoerd worden in 2027. Na het versneld afbouwen van de zelfstandigenaftrek, zou de verplichte AOV een nieuwe lastenverzwaring voor zzp'ers en dus ook beeldend kunstenaars betekenen. Gelukkig hebben we nog vier jaar om hier tegen in actie te komen.

Lees verder

BOK's BTW en zakelijk advies voor kunstenaars

donderdag 30 maart 2023

Als zelfstandig kunstenaar ben je ondernemer, kleine zelfstandige, tegenwoordig ZZP'er genoemd. Soms doemen er vragen op waar je even geen antwoord op weet, zakelijke vragen van hoe je iets moet aanpakken. Het kan gaan over ingewikkelde BTW zaken of een simpele vraag over de dagelijkse bedrijfsvoering. Voor de ingewikkelde Europese BTW regels hebben we bijvoorbeeld een document gemaakt.

Lees verder

De overheid als opdrachtgever van de kunstenaar

woensdag 22 maart 2023

Bij BOK hebben we veel voorbeeldcontracten voor onze leden. Zo zorg je er voor dat afspraken tussen jou en de klant of opdrachtgever duidelijk zijn vastgelegd. Dit voorkomt misverstanden achteraf. BOK heeft met medewerking van juristen nu ook een voorbeeldcontract tussen kunstenaar en gemeente opgesteld

Lees verder

Federatie Beeldrechten presenteert: Waarde van Beeld, Beeld van Waarde

vrijdag 17 februari 2023

'Hoewel duidelijk is dat het gebruik van beeld binnen de samenleving alleen maar is toegenomen, blijft een toename van de waardebepaling tot op heden achterwege' Met een toegevoegde waarde van liefst 3,4 miljard is de beeldsector verantwoordelijk voor ruim 18 procent van de waarde die de gehele culturele en creatieve sector realiseert. De economische waarde van beeld is dus onmiskenbaar groot in Nederland en is in het digitale tijdperk alleen maar groter geworden.

Lees verder

Tegemoetkoming voor arbeidsongeschiktheidsvoorziening

donderdag 24 november 2022

Als je ziek bent en even niet kunt werken mis je omzet en dus inkomen. De overheid wil stimuleren dat zelfstandigen en werkenden met een hybride beroepspraktijk in de creatieve sector zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Daar heeft de overheid zelfs geld voor vrijgemaakt.

Lees verder

Vraag kunstenaars aan tafel!

vrijdag 18 november 2022

Geachte ministers Adema en Van der Wal, Kunt u ook kunstenaars bij u aan tafel vragen? Er liggen tal van grote maatschappelijke opgaven, de landbouw is er een. Nodig ons uit, u lost een belofte uit het coalitieakkoord in. Een echt perspectief voor boer/inn/en lijkt nog ver weg. Kunstenaars hebben veel kwaliteiten die nodig zijn om zo’n perspectief te helpen schetsen. We zijn professionals die verbanden zien waar niemand anders die ziet. We zijn gewend om mensen of zaken op een voetstuk te zetten. We zijn gewend om te gaan met publiek.

Lees verder

Zelfstandigen komen in actie!

maandag 24 oktober 2022

De zelfstandigenaftrek, die door de regering stelselmatig is verlaagd, wil men nu bijna geheel afschaffen. De overheid veroorzaakt hiermee bewust financiële schade aan zzp'ers - waaronder beeldend kunstenaars - in Nederland, die verstrekkende gevolgen kan hebben voor hun onderneming en hun bestaanszekerheid. Dat gebeurt juist in een tijd met opeenvolgende crises, waarin het water de ondernemers voortdurend aan de lippen staat.

Lees verder

Uslu en Potgieter, waar gaan we naar toe?

maandag 24 oktober 2022

Sinds kort hebben wij hier in Nederland een staatssecretaris voor kunst en cultuur. Gunay Uslu. Een cultuurhistorica. Wie zien haar regelmatig met vrolijke en bewondering uitsprekende tweets opduiken in de social media. Ook fysiek is ze op vele plekken te vinden als er iets op cultureel gebied te beleven valt.

Lees verder