BOKNET
Beroeps Organisatie Kunstenaars

Transport- en Expositieverzekering (exclusief voor BOK-leden)

Wat verzekert het?

Jouw kunst tijdens het transport van en naar een expositie of expositieruimte en het verblijf aldaar. We gaan er daarbij van uit dat je het transport zelf uitvoert. Wordt dat gedaan door iemand anders, dan wordt schade alleen vergoed als er een andere verzekering (bijv. die van de vervoerder) geen dekking biedt.

Tot welk bedrag ben je verzekerd?

Je bent verzekert voor schades tot maximaal € 25.000,-. Als je denkt dat dit niet genoeg is om schades te dekken, dan kun je een hoger bedrag afspreken. In dat geval moet je even een mail sturen (met daarin je wensen ten aanzien van het verzekerd bedrag) naar informatie verzekeringen

Waar ben je verzekerd?

Als je nooit buiten Nederland, België of Luxemburg exposeert, heb je genoeg aan een ‘Benelux-dekking’. Deze verzekering kost €150,- per jaar. Hoe groter het dekkingsgebied hoe hoger de premie. Zo kost een ‘Europa-dekking’ (landen van de Europese Unie, plus Zwitserland en Noorwegen) € 200,- per jaar en een werelddekking  €300,- per jaar. De premies zijn exclusief 21% assurantiebelasting.

Tegen welke risico’s ben je verzekerd?
Je bent verzekerd tegen verlies of beschadiging van jouw kunst, ongeacht door welke oorzaak. Wel moeten er bij diefstal sporen van braak zijn aan het gebouw of aan het voertuig waarmee de kunstwerken zijn vervoerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Opzet
  • Schade door normale slijtage, normaal gewichtsverlies of normale lekkage
  • Schade door ongeschiktheid van of onzorgvuldigheid bij de verpakking van de verzekerde zaken.
  • Schade die bestaat uit geld, geldwaardig papier, edele metalen, edelstenen, parels, juwelen en sieraden.
  • Schade als gevolg ‘eigen gebrek’ (een gebrekkige eigenschap of tekortkoming van de verzekerde zaak zelf), met uitzondering van brand en ontploffing

Heb je ook een eigen risico?
Er geldt een eigen risico van € 100,-. Bij diefstal uit een voertuig is er een eigen risico van € 1.000,-, behalve als het voertuig is voorzien van (minimaal) een SCM klasse 2 alarm. Dan bedraagt het eigen risico € 100,-.

Wil je de verzekering afsluiten?

  1. Je bent lid van BOK en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). (Als je dat nog niet bent, moet je dat eerst worden om de verzekering te kunnen afsluiten) en staat ingeschreve bij de Kamer van Koophandel (KvK). Klik op aanmelden om lid te worden van BOK.
  2. Vul het aanvraagformulier in en sla dat op. Het aanvraagformulier vind je hier.
  3. Stuur een e-mail naar informatie boknet en stuur het aanvraagformulier mee als bijlage. Je aanvraag wordt nu in behandeling genomen.