BOKNET
Beroeps Organisatie Kunstenaars

Juridische helpdesk - Gratis voor BOK leden

Meer zekerheid bij geschillen!

De juridische helpdesk staat kunstenaars die lid zijn van de Stichting BOK op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur telefonisch te woord en beantwoordt alle vragen die te maken hebben met de uitoefening van het beroep. Zo kunnen er adviezen worden ingewonnen over zaken die te maken hebben met (dreigende) geschillen rond opdrachten, aanneming van werk, facturering, schade, wanprestatie, surseance en faillissement.

Het telefoonnummer van de juridische helpdesk staat op het ledengedeelte van de BOK-website.