BOKNET
Beroeps Organisatie Kunstenaars

Juridische helpdesk - Gratis voor BOK leden

Meer zekerheid bij geschillen!

De juridische helpdesk staat kunstenaars die lid zijn van de Stichting BOK op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur telefonisch te woord en beantwoordt alle vragen die te maken hebben met de uitoefening van het beroep. Zo kunnen er adviezen worden ingewonnen over zaken die te maken hebben met (dreigende) geschillen rond opdrachten, aanneming van werk, facturering, schade, wanprestatie, surseance en faillissement.

Bel NIET naar de juridische helpdesk met vragen over....

Heb je zakelijke vragen; vragen over boekhouding, auteursrechten, de BTW / BTW-tarieven, bel dan NIET naar de juridische helpdesk. Op het ledengedeelte bij 'Service' vind je een handige uitleg over BTW-verrekeningen wanneer je zaken doet in binnen- en buitenland. Voor boekhouding, auteursrechten e.a. zakelijke vragen, stuur een e-mailtje naar info BOK.

Het telefoonnummer van de juridische helpdesk staat op het ledengedeelte van de BOK-website.