BOKNET
Beroeps Organisatie Kunstenaars

Atelier- en Galerieverzekering

Atelier- en Galerieverzekering, Inventaris-/goederenverzekering en Kunstverzekering
(exclusief voor BOK-leden)

Het gebouw, het atelier, waarin jouw kunst wordt gemaakt (en/of tentoongesteld als je over een eigen galerie beschikt) kun je verzekeren met een atelier- en galerieverzekering. Hiermee ben je verzekerd tegen bijvoorbeeld brand, waterschade of de gevolgen van een storm.

Gereedschappen en materialen die je beroepsmatig gebruikt behoren niet tot de particuliere inboedelverzekering, ook al staat alles in hetzelfde huis. Deze kun je extra verzekeren met de inventaris/goederenverzekering. Wat je verzekert is de nieuwwaarde, tenzij de dagwaarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde. (scrol naar beneden voor het aanvraagformulier)

De kunstverzekering biedt een dekking voor de werkelijke waarde van de kunst die je aan het maken bent, of die, gereed en wel, bij je in huis staat voor verkoop of expositie. Verzekert is de de antiquarische of zeldzaamheidswaarde of marktwaarde. (scrol naar beneden voor het aanvraagformulier)

De atelier- en galerieverzekering verzekert niet alleen je eigen atelier, maar ook een gehuurd atelier
Zelfs als het atelier niet jouw eigendom is, want ook aanpassingen die je hebt aangebracht aan een gehuurd gebouw waarin je je kunst maakt (het zgn. 'huurdersbelang') kun je verzekeren.

Materiaal en kunstwerken kun je op dezelfde polis meeverzekeren
De spullen waarmee de kunst wordt gemaakt en de kunst zelf kun je daarnaast apart meeverzekeren met een inventaris/goederenverzekering (het materiaal) en een kunstverzekering (de kunstwerken).

Tegen welke risico's ben je verzekerd?

Je bent alleen verzekerd voor gebeurtenissen die worden genoemd in de voorwaarden.  Schade als gevolg van de volgende gebeurtenissen is verzekerd:
- Brand, ontploffing, blikseminslag, inductie
- Storm
- Diefstal na braak, gewelddadige beroving, vandalisme (na binnendringen pand), rellen, opstootjes,
- Luchtverkeer
- Sneeuwdruk
- Olie (die onvoorzien is uitgestroomd)
- Rook en roetschade (plotseling uitgestoten door verwarmingsinstallaties),
- Aanrijdingsschade, het omvallen van kranen, heistellingen of bomen
- Storing in de levering van elektriciteit
- Water, stoom en neerslag

Wat is niet verzekerd?

- Schade veroorzaakt door oorzaken en gebeurtenissen die niet genoemd worden in de voorwaarden
- Schade als gevolg van opzet en bewuste merkelijke schuld
- Schade als gevolg van een aardbeving of vulkanische uitbarsting
- Schade als gevolg van vandalisme als het gebouw gekraakt is of gedeeltelijk leegstaat.
Inventaris/goederen en de kunst die zich buiten het gebouw bevindt is slechts beperkt gedekt. Alleen het risico van brand, ontploffing, blikseminslag, gewelddadige beroving.

Wat krijg je bij schade uitgekeerd?

Bij de galerie/atelierverzekering: de herbouwwaarde van de atelier of galerie
Bij de extra inventaris/goederenverzekering: de nieuwwaarde, tenzij de dagwaarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde.
Bij de extra kunstverzekering: de antiquarische of zeldzaamheidswaarde of marktwaarde

Keuze uit diverse bedragen tot waarvoor je verzekerd bent 

Je kunt bij het verzekeren van het gebouw zelf het 'verzekerd bedrag' (het bedrag tot waar je maximaal verzekerd bent) kiezen. Het is verstandig een verzekerd bedrag te kiezen dat nodig is om jouw atelier en/of galerie opnieuw op te bouwen. Je hebt het dan verzekerd tegen de 'herbouwwaarde'. Er zal door de verzekeraar bij de keuze van het bedrag geen beroep worden gedaan op onderverzekering.

De inventaris/goederenverzkeering en de kunstverzekering gaat tot een maximum van €25.000,- Wil je voor een hoger bedrag verzekerd zijn, dan zijn er mogelijkheden in overleg met de verzekeraar.

Eigen risico

- Atelier/galerieverzekering: storm 2 pro mille (0/00) van het verzekerd bedrag met een minimum van € 250 en een maximum van € 1.250
- Verzekering Huurdersbelang: € 125
- Inventaris/goederenverzekering € 250
- Kunstverzekering: € 250

Premie

- Huurdersbelang: € 31,50
- Inventaris/goederenverzekering: € 78,50
- Kunstverzekering: € 157,50
*de bedragen zijn per jaar en exclusief 21% assurantiebelasting

Wil je de verzekering afsluiten?

1. Je bent lid van BOK en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). (Als je dat nog niet bent, moet je dat eerst worden om de verzekering te kunnen afsluiten)
2. Het online aanvraagformulier vind je hier: Verzekeringen voor kunstenaars lid van BOK. Op het formulier wordt eerst gevraagd naar je gegevens en dan kun je kiezen uit een van de verzekeringen, waaronder de aansprakelijkheidsverzekering en de Inventaris en goederen / Huurdersbelang en kunstverzekering.