BOKNET
Beroeps Organisatie Kunstenaars

De kunstenaar als zzp'er

Op de pagina ZZP/Kunstenaars van BOK staan beschouwingen, opiniestukken en andere artikelen met betrekking tot de positie van de kunstenaar als zzp'er.


Voorbeelden zijn het pleidooi voor behoud van zelfstandigenaftrek en het niet doorvoeren van de Wet DBA.

Als lid van BOK ben je automatisch verbonden met Kunsten'92 (het overkoepelende orgaan voor kunst, cultuur en erfgoed), VZN (de overkoepelende vereniging van alle zelfstandigenorganisaties), BKNL (het informele overleg met andere organisaties uit de kunstsector) en de Federatie Beeldrechten.

BOK heeft een bestuurszetel in de Stichting Continuiteit Beeldrecht en werkt samen met allerlei organisaties binnen en buiten de kunst- en cultuursector (zie ook in het menu bij partners) en is mede daardoor de grootste vertegenwoordiger in de sector beeldende kunst in Nederland.

BOK-motie: Steun moet naar de kunstenaars!

maandag 5 april 2021

Op 31 maart 2021 is er voor de vierde keer een brief uitgegaan naar alle gemeentes in Nederland met het verzoek er op toe te zien dat het niet-geoormerkte geld van het ministerie van OCW goed terecht komt. BOK heeft een motie geschreven die naar alle raadsleden in Nederland gestuurd is, zodat zij deze kunnen indienen tijdens een raadsvergadering.

Lees verder

BOK-motie ingediend door raadsleden Maasdriel en Zaltbommel

maandag 5 april 2021

De BOK-motie om het kunst- en cultuurgeld van het ministerie van OCW ten goede te laten komen van kunstenaars, wordt deze week als eerste ingediend door raadsleden van Smallingerland, Maasdriel en Zaltbommel.

Lees verder

'Miljoenen uit het cultuursteunpakket moeten naar de kunstenaars'

donderdag 25 maart 2021

''Miljoenen uit het cultuursteunpakket moeten naar de kunstenaars'', vinden raadsleden van Groningen en stond in de kop van een artikel in het Dagblad van het Noorden over de meest recente raadsvergadering in de gemeente.

Lees verder

TONK voor noodzakelijke kosten

woensdag 24 maart 2021

We kregen de afgelopen maanden veel bendankjes voor het wegwijs maken van de financiële ondersteuningsmogelijkheden die er zijn en waar onze leden een beroep op konden doen, zoals de Tozo en de TVL. Echter, enkele leden schreven ons dat ze niet aan de voorwaarden van deze regelingen voldoen. Een deel van hen had had nog geen navraag gedaan naar de TONK: de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten.

Lees verder

Lessen geven in coronatijd. Wat kan?

woensdag 24 maart 2021

Bij BOK kregen we veel vragen sinds de lockdown en de coronamaatregelen van kracht zijn over wat er wel en niet is toegestaan, als het gaat om het geven van lessen, workshops en cursussen. Eén antwoord voor alle professionele kunstenaars in Nederland is er niet. De gemeente waar je woont, atelier of de schilder/boetseerlessen geeft, dus niet het rijk, is belast met de standpuntbepaling (interpretatie van de regels) en de handhaving.

Lees verder

Waar blijft het geld voor de makers?

woensdag 10 maart 2021

''Haal al die belangenbehartigers, strijkstokken, betweters en vergadertijgers er zo snel mogelijk tussenuit. Praat eens met de kunstenaars zelf.'' schreef BOK-voorzitter Henk Hofstra in een opiniestuk dat 10 maart gepubliceerd werd in het Financieel Dagblad. Er komen Kamervragen.

Lees verder

Kunst verkopen en les geven in coronatijd

donderdag 25 februari 2021

Sinds 10 februari kan er weer kunst verkocht worden via ‘click en collect’ en vanaf 3 maart staan de corona-maatregelen weer toe dat er bij alle niet-essentiële winkels gekocht kan worden na een telefonisch of online gemaakte afspraak. Dit geldt dus ook voor het verkopen van kunst bij een galerie of vanuit een atelier, met maximaal twee klanten per tien minuten (per verdieping) en daarmee twaalf per uur. Bij BOK kregen we deze week ook veel vragen over les geven (buiten het reguliere onderwijs). Zoals schilderles, boetseerles, enz... Helaas zijn de corona-maatregelen hier nog niet voor versoepeld, ondanks dat dit wel het geval is voor kappers en andere contactberoepen.

Lees verder

Kunstenaar na de crisis

dinsdag 16 februari 2021

Om kunstenaars en de aankoop van kunst te stimuleren, ook na de coronacrisis, stelt BOK een aantal maatregelen voor die niet alleen de kunstenaars een betere positie geven en beter laten verdienen, maar die een stimulans zijn voor een snelle en effectieve opstart van de culturele sector.

Lees verder

Overzicht van steunmaatregelen 2021

woensdag 27 januari 2021

Veel kunstenaars komen niet in aanmerking voor de TVL en de TOZO, maar de TONK heeft een andere insteek en biedt wellicht meer kansen op steun. Ondertussen vechten wij door voor de kunstenaars in het bijzonder en, als aangeslotene bij Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN), voor de zelfstandigen in onze sector!

Lees verder

Tien punten van BOK voor ondersteuning kunstenaars

woensdag 20 januari 2021

Wat moet er nu gebeuren om beeldend kunstenaars, leden van BOK, zo goed mogelijk door de coronacrisis en de lockdown te helpen? Lockdown, avondklok of welke maatregel dan ook, bij BOK blijven we -soms samen met andere organisaties- druk uitoefenen op de politiek en zetten we ons in voor de culturele sector, in het bijzonder voor de beeldend kunstenaars.

Lees verder

BOK en VZN in actie voor meer coronasteun

donderdag 14 januari 2021

BOK en de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) komen in actie tegen de strenge eisen die de overheid stelt aan noodsteun voor zzp'ers, waaronder veel kunstenaars. Met de verlenging van de lockdown roept VZN het kabinet op om de eis van 3000 euro vaste lasten per kwartaal te laten vervallen. En ook de partnertoets bij de TOZO-regeling moet verdwijnen

Lees verder

Huurverlaging voor zelfstandigen

dinsdag 1 december 2020

Kunstenaars en andere zelfstandigen die in een sociale huurwoning wonen, kunnen huurverlaging aanvragen als hun inkomen gedaald is door de coronacrisis. Voor deze huurverlaging moet je dan contact opnemen met je woningcorporatie. Jouw inkomen moet in de zes maanden voor de aanvraag gedaald zijn tot een specifieke inkomensgrens:

Lees verder

Maak kunst kopen fiscaal aantrekkelijker

vrijdag 27 november 2020

De Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK) lobbyt al vanaf haar bestaan voor een beter kunst- en cultuurbeleid. Dit kan onder meer door het kopen van kunst fiscaal aantrekkelijker te maken. Tijdens de coronacrisis is doet BOK dit nog intensiever en krijgen we hier ook steeds meer steun voor in de politiek. Lees hier meer over op deze pagina. 23 november 2020 hebben Kamerleden Zohair El Yassini en Jan Paternotte een motie ingediend om het kopen van kunst (tijdens de coronacrisis) fiscaal aantrekkelijker te maken.

Lees verder

BOK houdt besteding coronasteun in de gaten

vrijdag 27 november 2020

BOK stuurde op 4 november een open brief naar alle wethouders kunst en cultuur om te bewerkstelligen en er op toe te zien dat de 150 miljoen euro coronasteun van minister Van Engelshoven ook terecht komt bij de makers. Het geld is niet geoormerkt, maar wel bedoeld voor de kunstenaars.

Lees verder

DBA-wet wordt niet toegepast

vrijdag 27 november 2020

BOK heeft er altijd voor gestreden; afschaffing van de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Een waardeloze wet die veel kunstenaars met bijbaantjes de bijstand in duwde. Wouter Koolmees kondigde in een Kamerbrief aan dat de niet werkende wet niet gehandhaafd gaat worden en dat er per 1 januari een webmodule komt.

Lees verder

BOK sluit zich aan bij samenwerkingsverband VZN

vrijdag 13 november 2020

De Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK) sluit zich aan bij de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN). VZN is een samenwerkingsverband van organisaties die opkomen voor zelfstandigen in Nederland en werd onlangs opgericht door ZZP-Nederland, Solo Partners, Zelfstandigen Bouw en ONL.

Lees verder

Open brief aan alle wethouders van kunst en cultuur

woensdag 4 november 2020

Geachte wethouders, In correspondentie en gesprekken met het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap is ons het volgende verteld: "Er gaat een 'zak met geld' naar iedere gemeente, bedoeld voor het steunen van kunst en cultuur........"

Lees verder

Generieke maatregelen voor beeldend kunstenaars

maandag 26 oktober 2020

Brief aan de Kamerleden Asscher (PvdA), Belhaj (D'66), Van den Berge (GroenLinks) en Kwint (SP). Datum: 26 oktober 2020 Betreft: Generieke maatregelen voor beeldend kunstenaars Beste volksvertegenwoordigers, Hartelijk dank voor uw inzet voor de kunst, de kunstenaars en de kunstinstellingen, onder meer met het stellen van Kamervragen. Dit was en is harder nodig dan ooit in deze tijd waarin kunstenaars, actief in de meest uiteenlopende disciplines, de gevolgen van de coronamaatregelen ondervinden.

Lees verder

Jeugd en kunstenaars

donderdag 3 september 2020

Voor zover wij het goed hebben begrepen wordt er 200 miljoen uitgetrokken voor het ondersteunen van culturele instellingen en professionele kunstenaars/makers. Innovatie, transitie en verdienvermogen zouden daarbij sleutelwoorden zijn, wij willen daar graag onderwijs en jeugd aan toe voegen.

Lees verder

Pleidooi voor meer gunstige maatregelen voor kunstenaars

dinsdag 1 september 2020

De culturele sector wordt heel hard geraakt. Een deel van die sector bestaat uit zelfstandig werkende beeldend kunstenaars, onze leden. Zeer zelfredzaam en altijd op zoek naar creatieve oplossingen. Sommigen hebben zelfs uitgevonden dat als je op of vlakbij de grens met Duitsland woont en werkt het beter zou kunnen zijn om vijf kilometer te verhuizen.

Lees verder

Statement: Kom op voor de kunstenaar als zzp'er!

woensdag 17 juni 2020

'Het grootste gevaar voor zzp’ers is niet werkloosheid door ziekte, maar werkloosheid door de economie', schreef Teun van der Keuken onlangs in zijn column voor de Volkskrant. Het is een gevaar dat niet wordt afgedekt door een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Juist daarom is het belangrijk dat de zelfstandigenaftrek blijft bestaan en bij voorkeur verhoogd wordt en dat er geen verplichte AOV komt voor zzp’ers...

Lees verder

Verplichte AOV? Maak een uitzondering voor creatieve beroepen!

vrijdag 12 juni 2020

Open brief van BOK aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. DEN HAAG, 12 JUNI 2019 Geachte Volksvertegenwoordigers en Minister, In de 'Kamerbrief principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel' van 5 juni 2019 staan twee alinea's over de invoering van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (pag. 17, paragraaf 3.4). Deze AOV is geen goed idee, in ieder geval niet voor beeldend kunstenaars en anderen met een creatief beroep.

Lees verder

Staatssecretaris helpt vangnet zzp’ers om zeep

maandag 25 mei 2020

De coronacrisis heeft eens te meer aangetoond dat zzp’ers een financiële buffer nodig hebben om te kunnen overleven in moeilijke tijden. Staatssecretaris Vijlbrief maakt dit echter vrijwel onmogelijk met zijn voorstellen voor een ‘beter belastingstelsel’.

Lees verder

Stop het afschaffen van fiscale voordelen

dinsdag 19 mei 2020

Houd fiscale voordelen in stand! ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ is het onderwerp van de brief die staatssecretaris Vijlbrief op 18 mei aan de voorzitter van de Tweede Kamer stuurde. Hierin staan drastische hervormingen voor een nieuw belastingstelsel.

Lees verder

Motie ondersteuning culturele sector

Het Financieele Dagblad, 2 maart 2020
Het Financieele Dagblad, 2 maart 2020

maandag 2 maart 2020

Motie voor ondersteuning van de culturele sector aangenomen. Veel mensen worden geraakt door de Corona crisis. Naast de beurzen die diep in het rood staan en allemaal evenementen en voorstellingen die niet doorgaan, is het ergst van alles natuurlijk de mensen die ernstig ziek worden en er aan overlijden.

Lees verder