BOKNET
Beroeps Organisatie Kunstenaars

De kunstenaar als zzp'er

Op de pagina ZZP/Kunstenaars van BOK staan beschouwingen, opiniestukken en andere artikelen met betrekking tot de positie van de kunstenaar als zzp'er.


Voorbeelden zijn het pleidooi voor behoud van zelfstandigenaftrek en het niet doorvoeren van de Wet DBA.

Als lid van BOK ben je automatisch verbonden met Kunsten'92 (het overkoepelende orgaan voor kunst, cultuur en erfgoed), VZN (de overkoepelende vereniging van alle zelfstandigenorganisaties), BKNL (het informele overleg met andere organisaties uit de kunstsector) en de Federatie Beeldrechten.

BOK heeft een bestuurszetel in de Stichting Continuiteit Beeldrecht en werkt samen met allerlei organisaties binnen en buiten de kunst- en cultuursector (zie ook in het menu bij partners) en is mede daardoor de grootste vertegenwoordiger in de sector beeldende kunst in Nederland.

Ruim €100.000 schadevergoeding voor BOK-lid

woensdag 27 juli 2022

Bij een van onze leden viel eind vorig jaar haar mond open van verbazing. De kunstenaar kwam er achter dat een van haar kunstwerken gebruikt werd voor een product van een multinational. Ze had daar geen toestemming voor gegeven. Sterker nog; ze wist van niets.

Lees verder

Dagvaarding voor meer corona-compensatie kunstenaars e.a. zzp'ers

donderdag 14 juli 2022

De Werkvereniging heeft, met steun van de Beroeps Organisatie Kunstenaars, namens vier zzp’ers de Staat gedagvaard. Zoals je in het bovenstaande citaat kunt lezen, houden de Werkvereniging en BOK de Staat verantwoordelijk ‘voor het feit dat zelfstandig werkenden door de corona contactbeperkende maatregelen oneigenlijk en onevenredig zwaarder getroffen zijn dan werkenden in loondienst.’

Lees verder

Hoezo ‘gelijk speelveld’ voor kunstenaars e.a. zelfstandigen?

dinsdag 28 juni 2022

Onder het mom van 'een gelijk speelveld' willen de vakbonden het kunstenaars e.a. zelfstandigen moeilijker maken om overeind te blijven. Iedereen het liefst (weer) in loondienst en lid worden van de vakbond. Immers, al jaren achtereen verliezen ze leden. Het zijn organisaties geworden die zichzelf belangrijker vinden dan het doel waarvoor ze zijn opgericht. Er loopt weliswaar een grote groep schijnzelfstandigen rond die worden uitgebuit, zoals pakketbezorgers; “Voor jou tien anderen”.

Lees verder

Close the value gap – Een eerlijke vergoeding voor kunstenaars

dinsdag 31 mei 2022

Drie jaar geleden is er een Europese wet aangenomen waarin vastgelegd is dat sociale media platforms afspraken moeten maken over en vergoedingen beschikbaar moeten stellen voor auteursrechtelijk beschermd materiaal. Pictoright en de beroepsorganisaties voor visuele makers waaronder BOK (Beroeps Organisatie Kunstenaars) doen sindsdien hun best om hiervoor regelingen te treffen.

Lees verder

BOK via VZN vertegenwoordigt in de SER

dinsdag 5 april 2022

BOK heeft zich twee jaar geleden aangesloten bij VZN, de Vereniging Zelfstandigen Nederland, om zo gezamenlijk, met belangenbehartigers voor ondernemers uit andere beroepsgroepen op te komen voor onze belangen. Die samenwerking was hard nodig en dat werpt nu z'n vruchten af. VZN-voorzitter Cristel van de Ven maakt namelijk sinds 1 april (geen grap) mede namens BOK deel uit van de de Sociaal Economische Raad.

Lees verder

Coronalening Bbz voor zelfstandigen is nauwelijks steun te noemen

vrijdag 11 februari 2022

Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) trekt aan de bel over de absurd hoge rente van 8% op de Bbz-lening; één van de weinige overgebleven coronasteunmaatregelen voor zelfstandig ondernemers. Dat is onacceptabel.

Lees verder

BOK steunt rechtszaak vóór zelfstandigen

woensdag 12 januari 2022

Zelfstandigen die worden getroffen door de coronacrisis krijgen hun inkomen aangevuld tot maximaal bijstandsniveau. Terwijl voor werknemers hun inkomen wordt gegarandeerd tot 3x modaal. Dit is onrechtvaardig omdat de coronacrisis geen ondernemersrisico is en de noodsteun van ons aller belastinggeld wordt betaald.

Lees verder

Meer steun voor kunstenaars is nodig

dinsdag 21 december 2021

Het is een hoopvol lichtpuntje tijdens de lockdown. Er komt in het volgende kabinet een staatsecretaris voor Cultuur en Media. BOK pleitte begin dit jaar al voor een ministerie van Kunst en Cultuur. Zover komt het (nog) niet bij Rutte IV, maar een eerste stap lijkt gezet.

Lees verder

Waar blijft de steun voor de kunstenaar?

donderdag 16 december 2021

Begin van dit jaar ging er een slordige 150 miljoen naar gemeentes en eerder in 2020 al 120 miljoen. Het geld was niet geoormerkt, maar bedoeld voor kunst en cultuur. Voor de culturele sector. Het stroomde het land in via de gemeentes. Daar kwam nog eens 68 miljoen achteraan voor de voortzetting van de steun.

Lees verder

BOK en VZN strijd voor compensatie kunstenaars e.a. zzp'ers

donderdag 16 december 2021

Het is meer nodig dan ooit om als zelfstandigen verenigd te zijn. De zzp’ers worden in Den Haag nogal eens ‘vergeten’ als het gaat om compensatie voor corona-maatregelen. De avondlockdown is daar een goed voorbeeld van.

Lees verder

Stop de avondlockdown

dinsdag 30 november 2021

Het is begrijpelijk dat de overheid maatregelen neemt om corona in te dammen, maar niet alle maatregelen zijn te begrijpen. Naast (amateur-)sport en horeca wordt ook de kunst- en cultuursector hard geraakt met de avondlockdown. Wat voor 17:00 uur is toegestaan, mag daarna opeens niet meer.

Lees verder

Corona-maatregelen

dinsdag 30 november 2021

De overheid heeft in het najaar weer maatregelen getroffen om het virus te bestrijden. BOK-leden, waaronder veel les gevende kunstenaars, vragen zich af wat nu nog wel en niet kan. Een overzicht.

Lees verder

Enquête Culturele Ondernemers

woensdag 10 november 2021

BOK is, als de grootste organisatie voor professionele beeldend kunstenaars, aangesloten bij VZN (Vereniging Zelfstandigen Nederland). Samen met onze partners ZZP-Nederland, Solo Partners, Zelfstandigen Bouw, ONL en Ondernemerscollectief organiseren wij een enquête onder alle zelfstandig werkenden, ook in de kunst- en cultuursector. We zijn met maar liefst meer dan 100.000 ZZP-ers!

Lees verder

Sociaal akkoord mét zelfstandige ondernemers

donderdag 3 juni 2021

Een van de belangrijkste redenen voor de oprichting van VZN (Vereniging Zelfstandigen Nederland) is om er voor te zorgen dat er niet alleen over, maar ook met zelfstandigen wordt gesproken. BOK vertegenwoordigt de kunstenaars bij VZN waarbij in totaal meer dan 100.000 zelfstandigen zijn aangesloten.

Lees verder

Open de museumdeuren!

vrijdag 21 mei 2021

“Er is gelukkig eindelijk reden om de coronamaatregelen te versoepelen (…). Maar de kaartjes voor het theater zijn nog onverkocht en het orkest is nog stil. Want de versoepelingen gelden niet voor veel artiesten en kunstenaars.’’ Hier boven een fragment uit een brief van de gedeputeerden Cultuur van alle provincies in ons land, vanochtend in diverse kranten en online gepubliceerd.

Lees verder

Aan de informateur. Van de makers

vrijdag 21 mei 2021

Geachte mevrouw Hamer, beste kabinet bouwers, Het zal niet zo'n vaart lopen met de ontwikkeling van het syndroom van Stendhal** in Nederland. Daarvoor is er in de afgelopen jaren te veel kapot gegaan. Het is mede onze taak om -in het belang van de vooruitgang van de beschaving- te helpen om alles weer op te bouwen. Ook de 'coronacrisis' heeft niet bepaald bijgedragen aan het welzijn van onze samenleving. Ergo; niet te lang bij stil staan, handen uit de mouwen, als een bok op de haverkist, niet lullen maar poetsen, kortom 'kop d'r voor' en aan het werk.

Lees verder

BOK-motie unaniem aangenomen

woensdag 14 april 2021

‘’De voorbeeldmotie die BOK heeft gestuurd naar alle raadsleden van Nederlandse gemeentes is door de PvdA/Groen Links fractie van Maasdriel ingediend en unaniem aangenomen!’’

Lees verder

BOK-motie: Steun moet naar de kunstenaars!

maandag 5 april 2021

Op 31 maart 2021 is er voor de vierde keer een brief uitgegaan naar alle gemeentes in Nederland met het verzoek er op toe te zien dat het niet-geoormerkte geld van het ministerie van OCW goed terecht komt. BOK heeft een motie geschreven die naar alle raadsleden in Nederland gestuurd is, zodat zij deze kunnen indienen tijdens een raadsvergadering.

Lees verder

BOK-motie ingediend door raadsleden Maasdriel en Zaltbommel

maandag 5 april 2021

De BOK-motie om het kunst- en cultuurgeld van het ministerie van OCW ten goede te laten komen van kunstenaars, wordt deze week als eerste ingediend door raadsleden van Smallingerland, Maasdriel en Zaltbommel.

Lees verder

'Miljoenen uit het cultuursteunpakket moeten naar de kunstenaars'

donderdag 25 maart 2021

''Miljoenen uit het cultuursteunpakket moeten naar de kunstenaars'', vinden raadsleden van Groningen en stond in de kop van een artikel in het Dagblad van het Noorden over de meest recente raadsvergadering in de gemeente.

Lees verder

TONK voor noodzakelijke kosten

woensdag 24 maart 2021

We kregen de afgelopen maanden veel bendankjes voor het wegwijs maken van de financiële ondersteuningsmogelijkheden die er zijn en waar onze leden een beroep op konden doen, zoals de Tozo en de TVL. Echter, enkele leden schreven ons dat ze niet aan de voorwaarden van deze regelingen voldoen. Een deel van hen had had nog geen navraag gedaan naar de TONK: de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten.

Lees verder

Lessen geven in coronatijd. Wat kan?

woensdag 24 maart 2021

Bij BOK kregen we veel vragen sinds de lockdown en de coronamaatregelen van kracht zijn over wat er wel en niet is toegestaan, als het gaat om het geven van lessen, workshops en cursussen. Eén antwoord voor alle professionele kunstenaars in Nederland is er niet. De gemeente waar je woont, atelier of de schilder/boetseerlessen geeft, dus niet het rijk, is belast met de standpuntbepaling (interpretatie van de regels) en de handhaving.

Lees verder

Waar blijft het geld voor de makers?

woensdag 10 maart 2021

''Haal al die belangenbehartigers, strijkstokken, betweters en vergadertijgers er zo snel mogelijk tussenuit. Praat eens met de kunstenaars zelf.'' schreef BOK-voorzitter Henk Hofstra in een opiniestuk dat 10 maart gepubliceerd werd in het Financieel Dagblad. Er komen Kamervragen.

Lees verder

Kunst verkopen en les geven in coronatijd

donderdag 25 februari 2021

Sinds 10 februari kan er weer kunst verkocht worden via ‘click en collect’ en vanaf 3 maart staan de corona-maatregelen weer toe dat er bij alle niet-essentiële winkels gekocht kan worden na een telefonisch of online gemaakte afspraak. Dit geldt dus ook voor het verkopen van kunst bij een galerie of vanuit een atelier, met maximaal twee klanten per tien minuten (per verdieping) en daarmee twaalf per uur. Bij BOK kregen we deze week ook veel vragen over les geven (buiten het reguliere onderwijs). Zoals schilderles, boetseerles, enz... Helaas zijn de corona-maatregelen hier nog niet voor versoepeld, ondanks dat dit wel het geval is voor kappers en andere contactberoepen.

Lees verder

Kunstenaar na de crisis

dinsdag 16 februari 2021

Om kunstenaars en de aankoop van kunst te stimuleren, ook na de coronacrisis, stelt BOK een aantal maatregelen voor die niet alleen de kunstenaars een betere positie geven en beter laten verdienen, maar die een stimulans zijn voor een snelle en effectieve opstart van de culturele sector.

Lees verder