BOKNET
Beroeps Organisatie Kunstenaars

De kunstenaar als zzp'er

Op de pagina ZZP/Kunstenaars van BOK staan beschouwingen, opiniestukken en andere artikelen met betrekking tot de positie van de kunstenaar als zzp'er.


Voorbeelden zijn het pleidooi voor behoud van zelfstandigenaftrek en het niet doorvoeren van de Wet DBA.

Als lid van BOK ben je automatisch verbonden met Kunsten'92 (het overkoepelende orgaan voor kunst, cultuur en erfgoed), VZN (de overkoepelende vereniging van alle zelfstandigenorganisaties), BKNL (het informele overleg met andere organisaties uit de kunstsector) en de Federatie Beeldrechten.

BOK heeft een bestuurszetel in de Stichting Continuiteit Beeldrecht en werkt samen met allerlei organisaties binnen en buiten de kunst- en cultuursector (zie ook in het menu bij partners) en is mede daardoor de grootste vertegenwoordiger in de sector beeldende kunst in Nederland.

Maak kunst kopen fiscaal aantrekkelijker

vrijdag 27 november 2020

De Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK) lobbyt al vanaf haar bestaan voor een beter kunst- en cultuurbeleid. Dit kan onder meer door het kopen van kunst fiscaal aantrekkelijker te maken. Tijdens de coronacrisis is doet BOK dit nog intensiever en krijgen we hier ook steeds meer steun voor in de politiek. Lees hier meer over op deze pagina. 23 november 2020 hebben Kamerleden Zohair El Yassini en Jan Paternotte een motie ingediend om het kopen van kunst (tijdens de coronacrisis) fiscaal aantrekkelijker te maken.

Lees verder

BOK houdt besteding coronasteun in de gaten

vrijdag 27 november 2020

BOK stuurde op 4 november een open brief naar alle wethouders kunst en cultuur om te bewerkstelligen en er op toe te zien dat de 150 miljoen euro coronasteun van minister Van Engelshoven ook terecht komt bij de makers. Het geld is niet geoormerkt, maar wel bedoeld voor de kunstenaars.

Lees verder

DBA-wet wordt niet toegepast

vrijdag 27 november 2020

BOK heeft er altijd voor gestreden; afschaffing van de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Een waardeloze wet die veel kunstenaars met bijbaantjes de bijstand in duwde. Wouter Koolmees kondigde in een Kamerbrief aan dat de niet werkende wet niet gehandhaafd gaat worden en dat er per 1 januari een webmodule komt.

Lees verder

BOK sluit zich aan bij samenwerkingsverband VZN

vrijdag 13 november 2020

De Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK) sluit zich aan bij de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN). VZN is een samenwerkingsverband van organisaties die opkomen voor zelfstandigen in Nederland en werd onlangs opgericht door ZZP-Nederland, Solo Partners, Zelfstandigen Bouw en ONL.

Lees verder

Open brief aan alle wethouders van kunst en cultuur

woensdag 4 november 2020

Geachte wethouders, In correspondentie en gesprekken met het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap is ons het volgende verteld: "Er gaat een 'zak met geld' naar iedere gemeente, bedoeld voor het steunen van kunst en cultuur........"

Lees verder

Generieke maatregelen voor beeldend kunstenaars

maandag 26 oktober 2020

Brief aan de Kamerleden Asscher (PvdA), Belhaj (D'66), Van den Berge (GroenLinks) en Kwint (SP). Datum: 26 oktober 2020 Betreft: Generieke maatregelen voor beeldend kunstenaars Beste volksvertegenwoordigers, Hartelijk dank voor uw inzet voor de kunst, de kunstenaars en de kunstinstellingen, onder meer met het stellen van Kamervragen. Dit was en is harder nodig dan ooit in deze tijd waarin kunstenaars, actief in de meest uiteenlopende disciplines, de gevolgen van de coronamaatregelen ondervinden.

Lees verder

Jeugd en kunstenaars

donderdag 3 september 2020

Voor zover wij het goed hebben begrepen wordt er 200 miljoen uitgetrokken voor het ondersteunen van culturele instellingen en professionele kunstenaars/makers. Innovatie, transitie en verdienvermogen zouden daarbij sleutelwoorden zijn, wij willen daar graag onderwijs en jeugd aan toe voegen.

Lees verder

Pleidooi voor meer gunstige maatregelen voor kunstenaars

dinsdag 1 september 2020

De culturele sector wordt heel hard geraakt. Een deel van die sector bestaat uit zelfstandig werkende beeldend kunstenaars, onze leden. Zeer zelfredzaam en altijd op zoek naar creatieve oplossingen. Sommigen hebben zelfs uitgevonden dat als je op of vlakbij de grens met Duitsland woont en werkt het beter zou kunnen zijn om vijf kilometer te verhuizen.

Lees verder

Statement: Kom op voor de kunstenaar als zzp'er!

woensdag 17 juni 2020

'Het grootste gevaar voor zzp’ers is niet werkloosheid door ziekte, maar werkloosheid door de economie', schreef Teun van der Keuken onlangs in zijn column voor de Volkskrant. Het is een gevaar dat niet wordt afgedekt door een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Juist daarom is het belangrijk dat de zelfstandigenaftrek blijft bestaan en bij voorkeur verhoogd wordt en dat er geen verplichte AOV komt voor zzp’ers...

Lees verder

Verplichte AOV? Maak een uitzondering voor creatieve beroepen!

vrijdag 12 juni 2020

Open brief van BOK aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. DEN HAAG, 12 JUNI 2019 Geachte Volksvertegenwoordigers en Minister, In de 'Kamerbrief principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel' van 5 juni 2019 staan twee alinea's over de invoering van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (pag. 17, paragraaf 3.4). Deze AOV is geen goed idee, in ieder geval niet voor beeldend kunstenaars en anderen met een creatief beroep.

Lees verder

Staatssecretaris helpt vangnet zzp’ers om zeep

maandag 25 mei 2020

De coronacrisis heeft eens te meer aangetoond dat zzp’ers een financiële buffer nodig hebben om te kunnen overleven in moeilijke tijden. Staatssecretaris Vijlbrief maakt dit echter vrijwel onmogelijk met zijn voorstellen voor een ‘beter belastingstelsel’.

Lees verder

Stop het afschaffen van fiscale voordelen

dinsdag 19 mei 2020

Houd fiscale voordelen in stand! ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ is het onderwerp van de brief die staatssecretaris Vijlbrief op 18 mei aan de voorzitter van de Tweede Kamer stuurde. Hierin staan drastische hervormingen voor een nieuw belastingstelsel.

Lees verder

Motie ondersteuning culturele sector

Het Financieele Dagblad, 2 maart 2020
Het Financieele Dagblad, 2 maart 2020

maandag 2 maart 2020

Motie voor ondersteuning van de culturele sector aangenomen. Veel mensen worden geraakt door de Corona crisis. Naast de beurzen die diep in het rood staan en allemaal evenementen en voorstellingen die niet doorgaan, is het ergst van alles natuurlijk de mensen die ernstig ziek worden en er aan overlijden.

Lees verder

Voorkom een aanval op de creatieve sector

maandag 25 november 2019

Geachte mevrouw Van Engelshoven, meneer Koolmees en meneer Snel, Het getuigt van weinig begrip en wellevendheid wanneer twee partijen afspraken met elkaar maken die een derde betreft, zonder die derde daar, tijdens het maken van de afspraak, van op de hoogte te stellen, maar hem of haar achteraf wel te confronteren met de gevolgen

Lees verder

De gereguleerde kameel van Borstlap

donderdag 7 november 2019

Iedereen werkt in vaste dienst, tenzij... Borstlap: "Iedereen is werknemer, tenzij het tegendeel wordt bewezen", is zijn uitgangspunt. Borstlap scheert alle ZZP'ers over één kam. Bouwvakkers, verplegers, pakketbezorgers en ook kunstenaars. Allemaal moeten ze lekker veilig in een vaste baan. Terug naar de jaren vijftig, toen was alles mooi overzichtelijk. Je had bazen en je had arbeiders. Vakbonden en werkgevers.

Lees verder

Kunstenaars zijn onmisbaar in een samenleving die vooruit wil

maandag 2 september 2019

Met de voorgenomen maatregelen, het pensioenakkoord, de verlaging van de zelfstandigenaftrek en niet werkende wetten zoals de wet DBA, stormt Nederland rechtstreeks af op een afvlakkende samenleving waar ieder initiatief tot creatief ondernemen, kunst en cultuur wordt tegengewerkt.

Lees verder

ZZP-verplichtingen voor kunstenaars schieten doel voorbij!

donderdag 18 juli 2019

" Hoe lang doet u nou over zo'n schilderij?". Een vraag die regelmatig wordt gesteld aan iedere beeldend kunstenaar. Of: " Maakt u iedere week zo'n beeld?". Soms pure vakmatige belangstelling, maar meestal worden deze vragen gesteld door mensen van buiten het vak. "Kunt u er van leven?". Ook zo'n vraag die bijna altijd wordt gesteld. Het antwoord op de laatste vraag is meestal "Ja, maar......" en op die stippen kun je neerzetten: "....als deze regering alles uitvoert wat ze van plan is kan ik er straks in ieder geval niet meer van leven".

Lees verder

BOK in de Tweede Kamer, over de DBA-wet en de komst van een verplichte AOV voor ZZP'ers

zaterdag 2 februari 2019

BOK in de Tweede Kamer Op verzoek van Lodewijk Asscher zijn een aantal vertegenwoordigers uit de kunst- en culturele wereld bij hem op bezoek geweest voor een Ronde Tafelgesprek, met onder meer vertegenwoordigers van het Metropole Orkest, BAM (Beroepsvereniging voor Auteur Muzikanten) en Kunsten’92. Voor de beeldende kunsten was BOK-voorzitter Henk Hofstra uitgenodigd.

Lees verder

Kabinet heeft aandacht voor kunst, maar niet voor kunstenaars

zondag 9 september 2018

De troonrede van 2018 kende twee gezichten voor de kunst- en cultuursector. De btw-verhoging gaat van 6 naar 9 procent en dat is vanzelfsprekend slecht nieuws. Hierdoor wordt het voor veel kunstenaars lastiger om een goede boterham te verdienen.

Lees verder

DBA-wet ramp voor kunstenaars

BOK-voorzitter Henk Hofstra in gesprek met politici Lutz Jacobi en Christa Oosterbaan
BOK-voorzitter Henk Hofstra in gesprek met politici Lutz Jacobi en Christa Oosterbaan

woensdag 15 november 2017

Enkele praktijkvoorbeelden waaruit blijkt dat de DBA-wet een ramp is voor kunstenaars, vormgevers e,a. creatieve ZZP'ers.

Lees verder

Kunstenaars verliezen werk door Wet DBA

zaterdag 11 november 2017

'Drie keer zoveel zzp'ers zonder werk door Wet DBA' is een artikel op de site van RTL4 (april 2017) over hoe de Wet DBA 'diepe gaten slaat' in de zelfstandigenmarkt. In het artikel van de omroep wordt Sanoma als opdrachtgever voor zzp'ers onder de aandacht gebracht. Deze opdrachtgever past door deze nieuwe wet contractvoorwaarden aan waar opdrachtnemers allerminst bij gebaat zijn.

Lees verder

BOK lobbyde in Den Haag tegen de wet DBA die niet voor kunstenaars zou moeten gelden

woensdag 9 augustus 2017

De wet DBA is bedacht om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. ZZP’ers moeten straks met al hun opdrachtgevers afzonderlijk contracten afsluiten en als de belastingdienst – geen onafhankelijke partij in deze – naar eigen oordeel meent dat er sprake is van verkapt loondienstverband, dan moet de opdrachtgever loonheffing afdragen.

Lees verder