BOKNET
Beroeps Organisatie Kunstenaars

De kunstenaar als zzp'er

Op de pagina ZZP/Kunstenaars van BOK staan beschouwingen, opiniestukken en andere artikelen met betrekking tot de positie van de kunstenaar als zzp'er.


Voorbeelden zijn het pleidooi voor behoud van zelfstandigenaftrek en het niet doorvoeren van de Wet DBA.

Als lid van BOK ben je automatisch verbonden met Kunsten'92 (het overkoepelende orgaan voor kunst, cultuur en erfgoed), VZN (de overkoepelende vereniging van alle zelfstandigenorganisaties), BKNL (het informele overleg met andere organisaties uit de kunstsector) en de Federatie Beeldrechten.

BOK heeft een bestuurszetel in de Stichting Continuiteit Beeldrecht en werkt samen met allerlei organisaties binnen en buiten de kunst- en cultuursector (zie ook in het menu bij partners) en is mede daardoor de grootste vertegenwoordiger in de sector beeldende kunst in Nederland.

Overig nieuws

dinsdag 30 mei 2023
Vrijstelling van verplichte AOV moet mogelijk zijn voor kunstenaars

zondag 14 mei 2023
Welgevalligheidskunst

vrijdag 14 april 2023
Reactie BOK op 'Aanpak Fiscale Regelingen' overheid

woensdag 5 april 2023
Verplichte AOV voor kunstenaars onverstandig!

donderdag 30 maart 2023
BOK's BTW en zakelijk advies voor kunstenaars

woensdag 22 maart 2023
De overheid als opdrachtgever van de kunstenaar

vrijdag 17 februari 2023
Federatie Beeldrechten presenteert: Waarde van Beeld, Beeld van Waarde

donderdag 24 november 2022
Tegemoetkoming voor arbeidsongeschiktheidsvoorziening

vrijdag 18 november 2022
Vraag kunstenaars aan tafel!

maandag 24 oktober 2022
Zelfstandigen komen in actie!

maandag 24 oktober 2022
Uslu en Potgieter, waar gaan we naar toe?

zaterdag 3 september 2022
Behoud de zelfstandigenaftrek e.a. fiscale voordelen voor zzp'ers!

woensdag 17 augustus 2022
Inbreuk op auteursrecht, wat nu?

woensdag 27 juli 2022
Ruim €100.000 schadevergoeding voor BOK-lid

donderdag 14 juli 2022
Dagvaarding voor meer corona-compensatie kunstenaars e.a. zzp'ers

dinsdag 28 juni 2022
Hoezo ‘gelijk speelveld’ voor kunstenaars e.a. zelfstandigen?

dinsdag 31 mei 2022
Close the value gap – Een eerlijke vergoeding voor kunstenaars

dinsdag 5 april 2022
BOK via VZN vertegenwoordigt in de SER

vrijdag 11 februari 2022
Coronalening Bbz voor zelfstandigen is nauwelijks steun te noemen

woensdag 12 januari 2022
BOK steunt rechtszaak vóór zelfstandigen

dinsdag 21 december 2021
Meer steun voor kunstenaars is nodig

donderdag 16 december 2021
Waar blijft de steun voor de kunstenaar?

donderdag 16 december 2021
BOK en VZN strijd voor compensatie kunstenaars e.a. zzp'ers

dinsdag 30 november 2021
Stop de avondlockdown

dinsdag 30 november 2021
Corona-maatregelen

Verplichte AOV voor kunstenaars onverstandig!

woensdag 5 april 2023

Het kabinet is van plan om een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers en dus ook beeldend kunstenaars door te voeren. Deze zou dan op z'n vroegst ingevoerd worden in 2027.

Na het versneld afbouwen van de zelfstandigenaftrek, zou de verplichte AOV een nieuwe lastenverzwaring voor zzp'ers en dus ook beeldend kunstenaars betekenen.

Gelukkig hebben we nog vier jaar om hier tegen in actie te komen. BOK toont aan waarom een nieuwe kostenpost voor zzp'ers die een beroep hebben waarbij zij per definitie zelfstandigen zijn, zoals beeldend kunstenaars, zeer onverstandig is.

Een verplichte AOV is geen oplossing!

Waarom is het kabinet van plan om een verplichte AOV door te voeren? Welk probleem denkt het kabinet hier mee op te lossen? De Beroeps Organisatie Kunstenaars vindt dat er meer duidelijkheid moet komen en dat er voor beeldend kunstenaars e.a. vrije beroepen een opt-out moet zijn; een vrijwillig alternatief voor een AOV zoals een broodfonds of een schenkkring.

De motivatie van het kabinet voor de invoering van de AOV voor zzp’ers:
1. Zekerheid bij arbeidsongeschiktheid
2. Tegen gaan van schijnzelfstandigheid

Reactie op motivatie ‘zekerheid bij arbeidsongeschiktheid’

Straks moet je als zzp’er AOV-premie betalen. ‘Ja maar ze krijgen er wel wat voor terug: zekerheid bij arbeidsongeschiktheid’, aldus minister Karien van Gennip van Sociale Zaken. Graag zouden we willen weten hoe groot dit probleem is. Hoeveel zzp’ers raken jaarlijks arbeidsongeschikt? In hoeverre geldt dit voor kunstenaars (onder de pensioenleeftijd bij reguliere beroepen)? In hoeverre doen zij een beroep op de bijstand? 

Reactie op motivatie ‘tegen gaan schijnzelfstandigheid’

De redenatie is als volgt: opdrachtgevers van bijvoorbeeld pakketjesbezorgers hebben liever zzp’ers dan werknemers in vaste dienst omdat ze goedkoper zijn. Straks moeten deze zzp’ers, door de AOV-premie en de verlaging van de zelfstandigenaftrek, hun tarieven wel omhoog doen omdat het anders niet uit kan. Voor de opdrachtgever kan het dan weer aantrekkelijker worden om mensen in vaste dienst te nemen. Deze omslag zou kunnen werken voor bijvoorbeeld de pakketjesbezorger die er qua arbeidsvoorwaarden op vooruit gaat, maar wie neemt de autonoom beeldend kunstenaar straks in dienst? Niemand, want als beeldend kunstenaar ben je per definitie zzp’er en kún je dus geen schijnzelfstandige zijn.

Neveneffect: aanwas voor belangenbehartigers van werknemers

Sommige verenigingen en andere organisaties wiens leden voor 95% of meer uit werknemers bestaan, zien hun ledenaantal al jaren krimpen. Het duurder maken van zzp’ers voor opdrachtgevers zorgt straks voor meer werknemers en dus meer ledenpotentieel. BOK vind het schandalig dat dit over de rug van alle zelfstandigen gaat. Op z’n minst zou er een opt-out, een alternatief, moeten komen voor zzp’ers die niet in vaste dienst kunnen werken, zoals beeldend kunstenaars. Gelukkig zijn er voor de invoering in 2027 nog verkiezingen….

Opt-out: AOV Fonds Kunst & Cultuur

Een opt-out, een alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar dan op vrijwillige basis zoals een broodfonds of een schenkkring, zou moeten volstaan. Dan is er immers een vangnet voor zzp'ers anders dan de bijstand. Voor kunstenaars is er het AOV Fonds Kunst & Cultuur