BOKNET
Beroeps Organisatie Kunstenaars

De kunstenaar als zzp'er

Op de pagina ZZP/Kunstenaars van BOK staan beschouwingen, opiniestukken en andere artikelen met betrekking tot de positie van de kunstenaar als zzp'er.


Voorbeelden zijn het pleidooi voor behoud van zelfstandigenaftrek en het niet doorvoeren van de Wet DBA.

Als lid van BOK ben je automatisch verbonden met Kunsten'92 (het overkoepelende orgaan voor kunst, cultuur en erfgoed), VZN (de overkoepelende vereniging van alle zelfstandigenorganisaties), BKNL (het informele overleg met andere organisaties uit de kunstsector) en de Federatie Beeldrechten.

BOK heeft een bestuurszetel in de Stichting Continuiteit Beeldrecht en werkt samen met allerlei organisaties binnen en buiten de kunst- en cultuursector (zie ook in het menu bij partners) en is mede daardoor de grootste vertegenwoordiger in de sector beeldende kunst in Nederland.

Overig nieuws

donderdag 11 april 2024
Ondersteuning bij zakelijke correspondentie

woensdag 13 maart 2024
Krijg belasting terug door te middelen

donderdag 29 februari 2024
Overmacht en onvoorziene omstandigheden

dinsdag 13 februari 2024
Strijd voor uploadvergoeding

woensdag 10 januari 2024
BOK helpt kunstenaars achter de schermen

zondag 12 november 2023
Kunst en verkoop: dilemma's

woensdag 8 november 2023
Mediation voor kunstenaars

zaterdag 30 september 2023
Artificial Intelligence

vrijdag 25 augustus 2023
15 punten: Kunstbeleid & Verkiezingen

donderdag 24 augustus 2023
Monument na protest BOK in ere hersteld

donderdag 24 augustus 2023
Leg erfenis persoonlijkheidsrechten vast in een codicil

woensdag 2 augustus 2023
Verklaar Btw-verhoging kunst en cultuur controversieel!

donderdag 13 juli 2023
Recht op een billijke vergoeding bij exploitatie kunst

woensdag 21 juni 2023
Aanbeveling atelierbeleid en broedplaatsen

woensdag 21 juni 2023
Honorarium en vergoeding voor exploitatie

woensdag 21 juni 2023
Voorkom het nakijken bij beschadigde kunstwerken... verzeker je werk!

donderdag 8 juni 2023
BOK verzoekt Gemeente Eindhoven foute namen te verwijderen

dinsdag 30 mei 2023
Vrijstelling van verplichte AOV moet mogelijk zijn voor kunstenaars

zondag 14 mei 2023
Welgevalligheidskunst

vrijdag 14 april 2023
Reactie BOK op 'Aanpak Fiscale Regelingen' overheid

woensdag 5 april 2023
Verplichte AOV voor kunstenaars onverstandig!

donderdag 30 maart 2023
BOK's BTW en zakelijk advies voor kunstenaars

woensdag 22 maart 2023
De overheid als opdrachtgever van de kunstenaar

vrijdag 17 februari 2023
Federatie Beeldrechten presenteert: Waarde van Beeld, Beeld van Waarde

donderdag 24 november 2022
Tegemoetkoming voor arbeidsongeschiktheidsvoorziening

Verplichte AOV voor kunstenaars onverstandig!

woensdag 5 april 2023

Het kabinet is van plan om een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers en dus ook beeldend kunstenaars door te voeren. Deze zou dan op z'n vroegst ingevoerd worden in 2027.

Na het versneld afbouwen van de zelfstandigenaftrek, zou de verplichte AOV een nieuwe lastenverzwaring voor zzp'ers en dus ook beeldend kunstenaars betekenen.

Gelukkig hebben we nog vier jaar om hier tegen in actie te komen. BOK toont aan waarom een nieuwe kostenpost voor zzp'ers die een beroep hebben waarbij zij per definitie zelfstandigen zijn, zoals beeldend kunstenaars, zeer onverstandig is.

Een verplichte AOV is geen oplossing!

Waarom is het kabinet van plan om een verplichte AOV door te voeren? Welk probleem denkt het kabinet hier mee op te lossen? De Beroeps Organisatie Kunstenaars vindt dat er meer duidelijkheid moet komen en dat er voor beeldend kunstenaars e.a. vrije beroepen een opt-out moet zijn; een vrijwillig alternatief voor een AOV zoals een broodfonds of een schenkkring.

De motivatie van het kabinet voor de invoering van de AOV voor zzp’ers:
1. Zekerheid bij arbeidsongeschiktheid
2. Tegen gaan van schijnzelfstandigheid

Reactie op motivatie ‘zekerheid bij arbeidsongeschiktheid’

Straks moet je als zzp’er AOV-premie betalen. ‘Ja maar ze krijgen er wel wat voor terug: zekerheid bij arbeidsongeschiktheid’, aldus minister Karien van Gennip van Sociale Zaken. Graag zouden we willen weten hoe groot dit probleem is. Hoeveel zzp’ers raken jaarlijks arbeidsongeschikt? In hoeverre geldt dit voor kunstenaars (onder de pensioenleeftijd bij reguliere beroepen)? In hoeverre doen zij een beroep op de bijstand? 

Reactie op motivatie ‘tegen gaan schijnzelfstandigheid’

De redenatie is als volgt: opdrachtgevers van bijvoorbeeld pakketjesbezorgers hebben liever zzp’ers dan werknemers in vaste dienst omdat ze goedkoper zijn. Straks moeten deze zzp’ers, door de AOV-premie en de verlaging van de zelfstandigenaftrek, hun tarieven wel omhoog doen omdat het anders niet uit kan. Voor de opdrachtgever kan het dan weer aantrekkelijker worden om mensen in vaste dienst te nemen. Deze omslag zou kunnen werken voor bijvoorbeeld de pakketjesbezorger die er qua arbeidsvoorwaarden op vooruit gaat, maar wie neemt de autonoom beeldend kunstenaar straks in dienst? Niemand, want als beeldend kunstenaar ben je per definitie zzp’er en kún je dus geen schijnzelfstandige zijn.

Neveneffect: aanwas voor belangenbehartigers van werknemers

Sommige verenigingen en andere organisaties wiens leden voor 95% of meer uit werknemers bestaan, zien hun ledenaantal al jaren krimpen. Het duurder maken van zzp’ers voor opdrachtgevers zorgt straks voor meer werknemers en dus meer ledenpotentieel. BOK vind het schandalig dat dit over de rug van alle zelfstandigen gaat. Op z’n minst zou er een opt-out, een alternatief, moeten komen voor zzp’ers die niet in vaste dienst kunnen werken, zoals beeldend kunstenaars. Gelukkig zijn er voor de invoering in 2027 nog verkiezingen….

Opt-out: AOV Fonds Kunst & Cultuur

Een opt-out, een alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar dan op vrijwillige basis zoals een broodfonds of een schenkkring, zou moeten volstaan. Dan is er immers een vangnet voor zzp'ers anders dan de bijstand. Voor kunstenaars is er het AOV Fonds Kunst & Cultuur