BOKNET
Beroeps Organisatie Kunstenaars

De kunstenaar als zzp'er

Op de pagina ZZP/Kunstenaars van BOK staan beschouwingen, opiniestukken en andere artikelen met betrekking tot de positie van de kunstenaar als zzp'er.


Voorbeelden zijn het pleidooi voor behoud van zelfstandigenaftrek en het niet doorvoeren van de Wet DBA.

Als lid van BOK ben je automatisch verbonden met Kunsten'92 (het overkoepelende orgaan voor kunst, cultuur en erfgoed), VZN (de overkoepelende vereniging van alle zelfstandigenorganisaties), BKNL (het informele overleg met andere organisaties uit de kunstsector) en de Federatie Beeldrechten.

BOK heeft een bestuurszetel in de Stichting Continuiteit Beeldrecht en werkt samen met allerlei organisaties binnen en buiten de kunst- en cultuursector (zie ook in het menu bij partners) en is mede daardoor de grootste vertegenwoordiger in de sector beeldende kunst in Nederland.

Overig nieuws

zaterdag 3 september 2022
Behoud de zelfstandigenaftrek e.a. fiscale voordelen voor zzp'ers!

woensdag 17 augustus 2022
Inbreuk op auteursrecht, wat nu?

woensdag 27 juli 2022
Ruim €100.000 schadevergoeding voor BOK-lid

donderdag 14 juli 2022
Dagvaarding voor meer corona-compensatie kunstenaars e.a. zzp'ers

dinsdag 28 juni 2022
Hoezo ‘gelijk speelveld’ voor kunstenaars e.a. zelfstandigen?

dinsdag 31 mei 2022
Close the value gap – Een eerlijke vergoeding voor kunstenaars

dinsdag 5 april 2022
BOK via VZN vertegenwoordigt in de SER

vrijdag 11 februari 2022
Coronalening Bbz voor zelfstandigen is nauwelijks steun te noemen

woensdag 12 januari 2022
BOK steunt rechtszaak vóór zelfstandigen

dinsdag 21 december 2021
Meer steun voor kunstenaars is nodig

donderdag 16 december 2021
Waar blijft de steun voor de kunstenaar?

donderdag 16 december 2021
BOK en VZN strijd voor compensatie kunstenaars e.a. zzp'ers

dinsdag 30 november 2021
Stop de avondlockdown

dinsdag 30 november 2021
Corona-maatregelen

woensdag 10 november 2021
Enquête Culturele Ondernemers

donderdag 3 juni 2021
Sociaal akkoord mét zelfstandige ondernemers

vrijdag 21 mei 2021
Open de museumdeuren!

vrijdag 21 mei 2021
Aan de informateur. Van de makers

woensdag 14 april 2021
BOK-motie unaniem aangenomen

maandag 5 april 2021
BOK-motie: Steun moet naar de kunstenaars!

maandag 5 april 2021
BOK-motie ingediend door raadsleden Maasdriel en Zaltbommel

donderdag 25 maart 2021
'Miljoenen uit het cultuursteunpakket moeten naar de kunstenaars'

woensdag 24 maart 2021
TONK voor noodzakelijke kosten

woensdag 24 maart 2021
Lessen geven in coronatijd. Wat kan?

woensdag 10 maart 2021
Waar blijft het geld voor de makers?

Lessen geven in coronatijd. Wat kan?

woensdag 24 maart 2021

BIj BOK kregen we veel vragen sinds de lockdown en de coronamaatregelen van kracht zijn over wat er wel en niet is toegestaan, als het gaat om het geven van lessen, workshops en cursussen. Eén antwoord voor alle professionele kunstenaars in Nederland is er niet. De gemeente waar je woont, atelier of de schilder/boetseerlessen geeft, dus niet het rijk, is belast met de standpuntbepaling (interpretatie van de regels) en de handhaving.

We stuurden (onderstaande) korte brief naar meer dan dertig gemeenten in Nederland voor opheldering. We kregen antwoorden die op elkaar lijken, vaak in overleg gemaakt met de veiligheidsregio waar de gemeente onder valt, maar er zijn ook verschillen. Dat maakt de situatie complex. Het meest uitgebreide en nauwgezette antwoord kregen we van de Drentse gemeente Borger-Odoorn, waarin ook specifiek onderscheid gemaakt wordt tussen 1. publiekelijk toegankelijke pekken, 2. besloten plekken en 3. lessen in eigen woning of op het erf.

Vanuit BOK geven wij het advies aan elke kunstenaar die les wil geven om eerst zelf navraag te doen bij je eigen gemeente, ook omdat deze op korte termijn aangepast kunnen worden. Voor kunstenaars die vanuit hun eigen woning les geven zijn er vaak meer mogelijkheden dan elders.

Het staat elk BOK-lid vrij om de mogelijkheden die in het antwoord van de gemeente Borger-Odoorn voor te leggen aan zijn/haar eigen gemeente, maar er kunnen geen rechten aan ontleend worden.


Brief van BOK aan de gemeente Borger-Odoorn met vragen over wat er in maart 2021 wel/niet mogelijk is m.b.t. les geven door kunstenaars


Geachte heer/mevrouw,

Ik heb een vraag over het geven van lessen, workshops en cursussen - dus buiten het reguliere onderwijs om - met betrekking tot de coronamaatregelen. Als een professioneel beeldend kunstenaar schilderles geeft in zijn of haar galerie/atelier, aan hoeveel mag hij/zij er dan (tegelijkertijd) les geven? Is dat 1 per dag of is dat, net als bij winkels, 2 per tien minuten? En zijn er ook verschillen - andere regels - tussen binnen en buiten (in de tuin of in een park) les geven? 
 
Ik heb hier eerder de RVO en de KvK naar gevraagd en zij gaven aan dat de standpuntbepaling en de handhaving in handen is van de gemeente en gaven mij het dringende advies de gemeente te raadplegen.
 
met vriendelijke groet,

E. Hofstra, Stichting BOK.

 

Antwoord van de gemeente Borger-Odoorn op 22 maart 2021


Beste BOK-medewerker,

Op 2 maart 2021 hebben wij namens stichting BOK enkele vragen van u ontvangen over de voorwaarden en maatregelen die er gelden bij het geven van lessen, workshops en cursussen in een galerie/atelier die buiten het reguliere onderwijs vallen.

De aard van de regelgeving is afhankelijk van of een galerie/atelier voor iedereen zonder belemmering toegankelijk is of niet. 
In het 1e  geval (zie punt 1) heb je namelijk te maken met de regelgeving voor “publieke plaatsen”. 
In het 2e geval (zie punt 2) waarbij er belemmeringen zijn en niet zomaar iedereen toegang kan krijgen tot de galerie/het atelier, dan gelden de regels voor “besloten plaatsen”.
Tot slot gelden er nog aparte regels voor galerieën/ateliers die in een woning of een bij een woning behorend erf gevestigd zijn (zie punt 3).

Publiekelijk toegankelijk
1 -Er is sprake van een publiek toegankelijke plek in als in beginsel iedereen toegang tot die ruimte kan verkrijgen. Winkels zijn hier voorbeelden van; iedereen kan immers toegang tot de winkel verkrijgen (momenteel d.m.v. het maken van een afspraak). 

Momenteel biedt de wetgeving helaas in beginsel geen mogelijkheid voor het aanbieden van lessen/workshops/cursussen indien het wordt aangeboden in een publieke ruimte.
Op deze regel zijn 2 uitzonderingen die mogelijk relevant kunnen zijn voor ateliers/galerijen:

- Wanneer het gaat om onderwijsactiviteiten in een publieke ruimte verzorgd door instellingen voor voortgezet onderwijs;
- Wanneer het gaat om publieke locaties voor het behalen van praktijkcertificaten van proeven van praktische bekwaamheid die benodigd zijn voor de uitoefening van een beroep of bedrijf, uitsluitend voor die functie.

Mondkapjes zijn verplicht in publieke binnenruimten, behalve wanneer het gaat om jeugd van onder de 13 jaar, mensen die er om medische redenen geen kunnen dragen, of wanneer men niet in beweging is en de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen bij de personen die daartoe verplicht zijn.
In publieke buitenruimten zijn mondkapjes niet verplicht. 

Besloten plek
2 -Er is sprake van een besloten plek als er belemmeringen zijn waardoor niet zomaar iedereen toegang kan verkrijgen tot de locatie waar de les/workshop/cursus; gevolgd wordt; bijvoorbeeld als er eisen worden gesteld dat de lessen alleen gevolgd kunnen worden door leden van een bepaalde vereniging, of als er eisen worden gesteld aan het minimum niveau/opleiding van de deelnemers. Dit zijn voorbeelden, er kunnen ook andere door de aanbieder gestelde eisen spelen die maken dat er sprake is van een besloten plek. 

Let op: parken/bossen/straten etc. zijn, ondanks eventuele gestelde eisen aan de deelnemers wel publiek toegankelijk en vallen derhalve niet onder een besloten plek!
Een erf behorende bij een atelier/galerie dat toegangseisen heeft waardoor niet iedereen er zomaar toegang tot kan verkrijgen, valt daar wel onder.

Indien het gaat om een besloten plaats, mogen er maximaal 30 personen per zelfstandige ruimte aanwezig zijn. Een zelfstandige ruimte is bijv. een aparte verdieping, of een ruimte die via een afzonderlijke ingang te bereiken is. De aanwezigen dienen wel 1,5 meter afstand tot elkaar te houden (behalve als het gaat om mensen die op hetzelfde adres staan ingeschreven, het gaat om kinderen tot 13 jaar of jeugd van 13 tot 18 jaar onderling). 
Mondkapjes zijn niet verplicht in besloten plekken.


Lessen, cursussen en workshops in woning of op het erf.
3 -Wanneer de plek waar de lessen/cursussen/workshops worden gegeven in een woning gevestigd is, of wordt gegeven op een bij een woning behorend erf, geldt er geen wettelijk maximum aan het aantal deelnemers/bezoekers. 

De “1 persoon per dag bezoekersregeling” is een dringend advies van de Rijksoverheid, doch geen wettelijke verplichting. Indien er echter sprake is van (geluids-) overlast en/of omstandigheden waarbij de volksgezondheid in het geding komt, kan er wel handhavend worden opgetreden. Wanneer men bij de hoeveelheid bezoekers de 1,5 meter voor die personen die daartoe verplicht zijn in acht neemt, zal er doorgaans geen sprake zijn van het vormen van een gevaar voor de volksgezondheid. Mondkapjes zijn niet verplicht in woningen of bij woningen behorende erven. 

(NAW-gegevens bekend bij de redactie. Aan bovenstaande publicaite en andere publicaties op deze site kunnen geen rechten aan ontleend worden. Doe altijd zelf navraag bij uw eigen gemeente, ook als inwoner Borger-Odoorn. Noodwetten, regels en standpuntbepalingen kunnen na publicatie aangepast worden).