BOKNET
Beroeps Organisatie Kunstenaars

De kunstenaar als zzp'er

Op de pagina ZZP/Kunstenaars van BOK staan beschouwingen, opiniestukken en andere artikelen met betrekking tot de positie van de kunstenaar als zzp'er.


Voorbeelden zijn het pleidooi voor behoud van zelfstandigenaftrek en het niet doorvoeren van de Wet DBA.

Als lid van BOK ben je automatisch verbonden met Kunsten'92 (het overkoepelende orgaan voor kunst, cultuur en erfgoed), VZN (de overkoepelende vereniging van alle zelfstandigenorganisaties), BKNL (het informele overleg met andere organisaties uit de kunstsector) en de Federatie Beeldrechten.

BOK heeft een bestuurszetel in de Stichting Continuiteit Beeldrecht en werkt samen met allerlei organisaties binnen en buiten de kunst- en cultuursector (zie ook in het menu bij partners) en is mede daardoor de grootste vertegenwoordiger in de sector beeldende kunst in Nederland.

Overig nieuws

woensdag 12 januari 2022
BOK steunt rechtszaak vóór zelfstandigen

dinsdag 21 december 2021
Meer steun voor kunstenaars is nodig

donderdag 16 december 2021
Waar blijft de steun voor de kunstenaar?

donderdag 16 december 2021
BOK en VZN strijd voor compensatie kunstenaars e.a. zzp'ers

dinsdag 30 november 2021
Stop de avondlockdown

dinsdag 30 november 2021
Corona-maatregelen

woensdag 10 november 2021
Enquête Culturele Ondernemers

donderdag 3 juni 2021
Sociaal akkoord mét zelfstandige ondernemers

vrijdag 21 mei 2021
Open de museumdeuren!

vrijdag 21 mei 2021
Aan de informateur. Van de makers

woensdag 14 april 2021
BOK-motie unaniem aangenomen

maandag 5 april 2021
BOK-motie: Steun moet naar de kunstenaars!

maandag 5 april 2021
BOK-motie ingediend door raadsleden Maasdriel en Zaltbommel

donderdag 25 maart 2021
'Miljoenen uit het cultuursteunpakket moeten naar de kunstenaars'

woensdag 24 maart 2021
TONK voor noodzakelijke kosten

woensdag 24 maart 2021
Lessen geven in coronatijd. Wat kan?

woensdag 10 maart 2021
Waar blijft het geld voor de makers?

donderdag 25 februari 2021
Kunst verkopen en les geven in coronatijd

dinsdag 16 februari 2021
Kunstenaar na de crisis

woensdag 27 januari 2021
Overzicht van steunmaatregelen 2021

woensdag 20 januari 2021
Tien punten van BOK voor ondersteuning kunstenaars

donderdag 14 januari 2021
BOK en VZN in actie voor meer coronasteun

dinsdag 1 december 2020
Huurverlaging voor zelfstandigen

vrijdag 27 november 2020
Maak kunst kopen fiscaal aantrekkelijker

vrijdag 27 november 2020
BOK houdt besteding coronasteun in de gaten

Generieke maatregelen voor beeldend kunstenaars

maandag 26 oktober 2020

Brief aan de Kamerleden Asscher (PvdA), Belhaj (D'66), Van den Berge (GroenLinks) en Kwint (SP).

Datum: 26 oktober 2020
Betreft: Generieke maatregelen voor beeldend kunstenaars

Beste volksvertegenwoordigers,

Hartelijk dank voor uw inzet voor de kunst, de kunstenaars en de kunstinstellingen, onder meer met het stellen van Kamervragen. Dit was en is harder nodig dan ooit in deze tijd waarin kunstenaars, actief in de meest uiteenlopende disciplines, de gevolgen van de coronamaatregelen ondervinden. 

Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft tijdens de coronacrisis geld vrij gemaakt om de kunstsector te helpen, maar deze financiering komt voor het merendeel terecht bij de kunstinstellingen en indirect bij podiumkunstenaars en ondersteunend personeel van theaters, bioscopen, enz... Er zijn weliswaar subsidiemogelijkheden en enkele fondsen opgestart waar beeldend kunstenaars bij gebaat zijn, maar dit zijn geen generieke maatregelen waar alle professionele beeldende kunstenaars gebruik van kunnen maken.

Het grootste probleem voor beeldend kunstenaars - politiek gezien - is dat de meest ingrijpende maatregelen voor deze beroepsgroep  vlak voor en tijdens de coronacrisis geïnitieerd zijn door andere ministeries dan die van OC en W. Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kwam de commissie Borstlap met het rapport ‘herziening pensioenstelsel’, waarin voorgesteld werd om de zelfstandigenaftrek af te schaffen en een arbeidsongeschiktheidsverzekering te verplichten. Los van de vraag of u of uw partij dit gunstige of ongunstige maatregelen vindt, betreft het een tweevoudige lastenverzwaring voor zzp’ers. In mei van dit jaar kwam staatssecretaris Vijlbrief van financiën met het pakket ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ waarin veel voorstellen staan die het ondernemerschap van zzp’ers in het algemeen en kunstenaars in het bijzonder enorm verzwaren. Enkele voorbeelden: verhoging van het lage btw-tarief van 9 naar 12%, afschaffing van de giftenaftrek, afschaffing van de startersaftrek en ook hier weer de afschaffing van de zelfstandigenaftrek.

Vanuit twee ministeries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën) is dus gepusht om de zelfstandigenaftrek te beperken/ af te schaffen. Inmiddels heeft dit kabinet al besloten om de zelfstandigenaftrek elk jaar geleidelijk te verlagen. Te beginnen met 360 euro minder vanaf 2021. 

Er zijn de laatste jaren in Nederland veel zzp’ers bij gekomen. Voor een groot deel betreft dit ook schijnzelfstandigen en/of zelfstandigen die in het verleden een vast dienstverband hadden met toen een beter inkomen en betere arbeidsvoorwaarden. Zowel binnen als buiten de creatieve en culturele sector. Zoals pakketbezorgers, journalisten of muziekdocenten. Het zou zo maar kunnen dat alle maatregelen die op stapel staan (op termijn) positief uitpakken voor deze werkenden. Dat het voor bedrijven en instellingen praktisch onmogelijk wordt om freelancers voor een prikkie in te huren en dat zij genoodzaakt zijn om een medewerker (weer) in dienst te nemen. Het is niet zo dat dit per definitie het geval is en waarschijnlijk zal het niet voor iedereen zo uitpakken, maar het scenario is voorstelbaar bij veel beroepsgroepen.

Voor beeldend kunstenaars gaat dit echter niet op. Wie neemt de kunstschilder, keramist of beeldhouwer in dienst? De beeldend kunstenaar die zijn inkomen haalt uit het verkopen van autonoom werk is per definitie een zelfstandige.  Maar hij of zij moet wel ‘boeten’ voor het tegengaan van schijnzelfstandigheid in andere sectoren. Het afschaffen of verlagen van aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek, is daarom een nog grotere klap in het gezicht van de beeldend kunstenaar. Zeker nu, tijdens de coronacrisis. In plaats van fiscale voordelen worden er fiscale nadelen in het leven geroepen. En de beeldend kunstenaar kan geen kant op.

Aan u alle vier daarom de vraag hoe u en uw partijen hier tegenover staan en of u bovengenoemde redenen genoeg gegrond vindt voor een pleidooi voor generieke maatregelen, middels fiscale voordelen, voor beeldend kunstenaars.

Met vriendelijke groet,
Erik Hofstra
Namens het bestuur van BOK (Beroeps Organisatie Kunstenaars)
www.boknet.nl