BOKNET
Beroeps Organisatie Kunstenaars

De kunstenaar als zzp'er

Op de pagina ZZP/Kunstenaars van BOK staan beschouwingen, opiniestukken en andere artikelen met betrekking tot de positie van de kunstenaar als zzp'er.


Voorbeelden zijn het pleidooi voor behoud van zelfstandigenaftrek en het niet doorvoeren van de Wet DBA.

Als lid van BOK ben je automatisch verbonden met Kunsten'92 (het overkoepelende orgaan voor kunst, cultuur en erfgoed), VZN (de overkoepelende vereniging van alle zelfstandigenorganisaties), BKNL (het informele overleg met andere organisaties uit de kunstsector) en de Federatie Beeldrechten.

BOK heeft een bestuurszetel in de Stichting Continuiteit Beeldrecht en werkt samen met allerlei organisaties binnen en buiten de kunst- en cultuursector (zie ook in het menu bij partners) en is mede daardoor de grootste vertegenwoordiger in de sector beeldende kunst in Nederland.

Federatie Beeldrechten lanceert samen met BOK Opt-out Now!

donderdag 6 juni 2024

Opt-out Now! is een eerste aanzet voor een initiatief waarmee beeldend kunstenaars, ontwerpers, fotografen, illustratoren kunnen voorkomen dat hun werk en beeldmateriaal wordt gebruikt voor AI doeleinden. De beelden waarmee AI werkt en wordt getraind (machine learning) zijn afkomstig van beeldmateriaal dat door miljoenen makers is gemaakt. Het gebruik van al die beelden gebeurt meestal zonder toestemming en medeweten van de maker. En dat wil je als maker niet.

Lees verder

BTW-verhoging desastreus voor sector en consument

donderdag 23 mei 2024

Het voornemen om de BTW op kunst en cultuur te verhogen van 9 naar 21 procent is zorgwekkend voor journalisten, acteurs, muzikanten, kunstenaars, schrijvers…..kortom voor die mensen die veelal kritiek uitoefenen op overheden en politici bevragen.

Lees verder

Reactie Tilburg op pleidooi voor beschikbaarheid ateliers

dinsdag 21 mei 2024

''Naar aanleiding van uw pleidooi voor het behoud van kunstenaars en hun ateliers neem ik contact met u op. Vanuit Tilburg onderschrijven we de visie van Beroeps Organisatie Kunstenaars volledig. Het is dan ook een van de doelstellingen van ons cultuurbeleid 2025 2028 om via het realiseren van nieuwe ateliercomplexen te werken aan de leefbaarheid van wijken en dorpen die onderdeel zijn van de gemeente Tilburg. Mocht u vragen krijgen van andere gemeenten over hoe dit te realiseren kunt u ze ter inspiratie ook verwijzen naar ons beleid.''

Lees verder

Kunstenaars zijn de ultieme ondernemers

dinsdag 21 mei 2024

Vorige week nog waren we op het Ministerie van OCW, Onderwijs Cultuur en Wetenschap. We waren uitgenodigd om te spreken over de situatie van de kleine zelfstandige beeldend kunstenaars die wij als BOK, Beroeps Organisatie Kunstenaars, vertegenwoordigen.

Lees verder

Gooi niet weg wat leefbaar maakt

donderdag 25 april 2024

In een aantal gemeentes is het gebruikelijk dat ateliers voor kunstenaars tijdelijk zijn. Dat kan een jaar zijn, vijf jaar en zelfs tien jaar. Het idee er achter is om op deze manier een soort van natuurlijke doorstroming te bewerkstelligen en jonge aanstormende kunstenaars ook een kans te bieden.

Lees verder

Ondersteuning bij zakelijke correspondentie

donderdag 11 april 2024

Schilderijen die tijdens het ophangen beschadigd raken, beelden die door bezoekers worden omgestoten en kunstwerken die 'zoek' zijn geraakt na afloop van een expositie. Helaas komt het vaker voor dan je denkt. Vervelend voor alle betrokkenen, maar als het werk op dat moment in consignatie is bij een galerie, in een museum en er zijn contractueel goede afspraken...

Lees verder

Krijg belasting terug door te middelen

woensdag 13 maart 2024

De laatste tijd spraken we veel leden van wie het inkomen de laatste jaren flink fluctueerde. Dat komt bij kunstenaars natuurlijk al vaker voor dan bij de meeste andere beroepen, maar werd door de (nasleep van) de coronacrisis en overheidsmaatregelen versterkt. Als dat ook voor jou van toepassing is, dan kan het handig zijn om je inkomen te middelen. Anders dan bijvoorbeeld termen als fiscaal partnerschap of aftrekposten, zijn veel zzp’ers niet bekend met de term ‘middelen’. Dit houdt in dat als je over de laatste drie jaarinkomens meer belasting hebt betaald dan het gemiddelde, dat je dan het te veel betaalde verschil kunt terug krijgen.

Lees verder

Overmacht en onvoorziene omstandigheden

donderdag 29 februari 2024

Een van onze BOK-leden zat onlangs in een penibele situatie. Ze had mee gedaan aan een open call en was geselecteerd voor de kunstopdracht. De jubelstemming maakte echter snel plaats voor een donkere wolk. Ze was amper begonnen, toen ze het werk moest staken door tegenslag in de privésfeer. De kunstopdracht kon ze later wel weer oppakken, maar ze vreesde de deadline niet te kunnen halen. Kon ze de opdracht nog terug geven en zich beroepen op overmacht of onvoorziene omstandigheden?

Lees verder

Strijd voor uploadvergoeding

dinsdag 13 februari 2024

Je hebt het misschien al voorbij zien komen op de social media kanalen van onder andere BOK: Pictoright heeft Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram gedagvaard wegens auteursrechteninbreuk. De Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK) ondersteunt Pictoright met deze rechtszaak.

Lees verder

BOK helpt kunstenaars achter de schermen

woensdag 10 januari 2024

We hebben afgelopen jaar weer een flink aantal van onze leden kunnen bijstaan en helpen om in een conflict 'erger' te voorkomen. We hebben geholpen 'foute namen' te verwijderen en sommigen hebben flinke vergoedingen gekregen. Er gaat iets kapot tijdens een expositie, er is een keer geen rekening gehouden met exploitatierecht of auteursrecht, of er is een misverstand over prijzen....Alles komt voor in onze kunstsector. Dan kun je twee dingen doen; je gaat meteen procederen, aanklagen en de hakken in het zand zetten, of je gaat het gesprek aan en probeert er samen uit te komen.

Lees verder

Kunst en verkoop: dilemma's

zondag 12 november 2023

Je bent kunstenaar. Je verkoopt je werk via een galerie, maar ook vanuit je eigen atelier. Daarnaast heeft de galeriehouder een deal met een design-meubelzaak waardoor daar ook regelmatig kunst van jou hangt of staat. Welke provisies zijn dan gangbaar? De basisafspraak met de galerie is bijvoorbeeld 40 % provisie als jouw kunst daar wordt verkocht.

Lees verder

Mediation voor kunstenaars

woensdag 8 november 2023

Rechtszaak of mediation / bemiddeling? Bij uit de hand lopende meningsverschillen stappen sommige partijen meteen naar de rechter. Er wordt een advocaat ingehuurd, de tegenpartij doet dat ook, er volgen juridische brieven heen en weer, dikke rekeningen…….en iedereen is overtuigd van het eigen gelijk. En niet zelden zijn er na een uitspraak twee partijen ontevreden terwijl advocaten wel goede zaken hebben gedaan. Enkele voorbeelden:

Lees verder

Artificial Intelligence

zaterdag 30 september 2023

Kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence), iedereen heeft het er over en bijna dagelijks staat er wel wat in de krant of komt het voorbij op tv. Het is het creëren van een soort van menselijke intelligentie bij computers door alle kennis die over een bepaald onderwerp op internet rondzwerft aan elkaar te koppelen. Kennis, teksten, beelden, alles wat er ooit in is gestopt door mensen, kan worden gebruikt door deze systemen. Dat kan ons allen ten goede komen, maar in verkeerde handen kan het ons ook vernietigen.

Lees verder

15 punten: Kunstbeleid & Verkiezingen

vrijdag 25 augustus 2023

Aan alle politieke partijen in Nederland die kiezen voor een betere, mooiere, innovatieve en vriendelijke samenleving. Alle politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen van de Tweede Kamer hebben dit document gekregen vóór de verkiezingen en krijgen het als reminder -als de formatie begint- na de verkiezingen.

Lees verder

Monument na protest BOK in ere hersteld

donderdag 24 augustus 2023

BOK-lid Pépé Grégoire kwam er eerder dit jaar achter dat een oorlogsmonument van wijlen zijn vader Paul - net als hij kunstenaar - was uitgebreid met plaquettes waarop de namen staan van 1096 oorlogsslachtoffers. Door een vergissing staan daar ook namen van NSB’ers, SS’ers en Duitse soldaten.. Erg pijnlijk voor de familie Grégoire, te meer omdat vader Paul veel Joodse vrienden verloor in de Tweede Wereldoorlog.

Lees verder

Leg erfenis persoonlijkheidsrechten vast in een codicil

donderdag 24 augustus 2023

Om ‘toestanden’ zoals het ongevraagd aanpassen, verwijderen, ongewenste elementen toevoegen of verminken van monumenten en andere kunstwerken (in de openbare ruimte) van beeldend kunstenaars te voorkomen, zoals in de zaak rond het oorlogsmonument van Pépé Grégoire, brengen wij het begrip ‘persoonlijkheidsrechten’ bij deze onder de aandacht. Door de erfenis van persoonlijkheidsrechten vast te leggen in een codicil, kun je dat namelijk voorkomen.

Lees verder

Verklaar Btw-verhoging kunst en cultuur controversieel!

woensdag 2 augustus 2023

Het demissionaire kabinet heeft in de Voorjaarsnota een aantal fiscale maatregelen voorgesteld, waaronder afschaffing van het lage btw-tarief op kunst en cultuur. De regeringspartijen waren aanvankelijk van plan om de fiscale maatregelen voor Prinsjesdag verder uit te werken. BOK pleit er voor om deze btw-verhoging controversieel te verklaren. Verhoging van het Btw-tarief op kunst en cultuur kan dan in ieder geval niet doorgevoerd worden door het huidige demissionaire kabinet

Lees verder

Recht op een billijke vergoeding bij exploitatie kunst

donderdag 13 juli 2023

Als je als kunstenaar in opdracht iets maakt en zelfs als je iets 'bestaands' verkoopt, heb je recht op meer dan de verkoopprijs en/of meer dan het honorarium wat is afgesproken als dat werk wordt geëxploiteerd door de koper/opdrachtgever.

Lees verder

Aanbeveling atelierbeleid en broedplaatsen

woensdag 21 juni 2023

In het Stadslab van Groningen presenteerde Karina Bakx van Stichting Roemte op 20 juni haar rapport over broedplaatsenbeleid in Nederland. Ze deed dit in opdracht van de gemeente Groningen. In het rapport komen de verschillen in atelierbeleid en huisvesting van kunstenaars in Nederlandse steden als Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Enschede naar voren. BOK heeft op verzoek een aanbeveling geschreven die aan het rapport is toegevoegd. We hebben goede hoop dat er gehandeld gaat worden naar onze bevindingen en dat het rapport van Karina een goed vervolg gaat krijgen.

Lees verder

Honorarium en vergoeding voor exploitatie

woensdag 21 juni 2023

Als je als kunstenaar in opdracht iets maakt en zelfs als je iets 'bestaands' verkoopt, heb je recht op meer dan de verkoopprijs en/of meer dan het honorarium dat is afgesproken als dat werk wordt geëxploiteerd door de koper of opdrachtgever. In onderstaand voorbeeld leidde dat bij tussenkomst van BOK tot een verdubbeling van de prijs die de kunstenaar mocht vragen.

Lees verder

Voorkom het nakijken bij beschadigde kunstwerken... verzeker je werk!

woensdag 21 juni 2023

Regelmatig worden we benaderd door leden die hebben meegewerkt aan een expositie of ander kunstevenement. Meestal is er dan wat aan de hand. Tijdens het evenement is het kunstwerk beschadigd en in het ergste geval helemaal verdwenen. De organisatie van het evenement weet soms van niks of geeft de schuld aan een andere partij of gaat de zaak zo rekken dat ze hopen dat de kunstenaar het wel zal opgeven.

Lees verder

BOK verzoekt Gemeente Eindhoven foute namen te verwijderen

donderdag 8 juni 2023

De Stichting 18 September uit Eindhoven, die sinds 1945 evenementen rondom de bevrijding organiseert, is er onlangs achter gekomen dat er ‘foute namen’ op een oorlogsmonument op het Stadhuisplein zijn toegevoegd. BOK-lid Pépé Grégoire, zoon van de ontwerper en maker van de beeldensculptuur in Eindhoven, ziet graag dat dit zo snel mogelijk hersteld wordt. Dat de namen van SS’ers, NSB’ers en Duitse soldaten zo snel mogelijk verwijderd worden. Samen met Pépé Grégoire komen we in actie om de gemeente te verzoeken hier vaart mee te maken.

Lees verder

Vrijstelling van verplichte AOV moet mogelijk zijn voor kunstenaars

dinsdag 30 mei 2023

‘Merendeel zzp’ers is tegen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering’ kopte NOS Nieuws op donderdag 25 mei naar aanleiding van een raadpleging door VZN (Vereniging Zelfstandigen Nederland) bij de achterban. Als er dan toch een verplichting komt, willen bijna alle zzp’ers de mogelijkheid om een vrijstelling te kunnen hebben. Die mogelijkheid gaat er niet komen voor elke zzp'er, maar voor beeldend kunstenaars e.a. die per definitie geen schijnzelfstandige zijn, zou het wel mogelijk kunnen zijn.

Lees verder

Welgevalligheidskunst

zondag 14 mei 2023

Ze snappen het niet, ze willen het niet snappen en dan moeten we het maar uitroeien denken ze. Vakbonden en regering hebben een hekel aan initiatief en zelfstandigheid. Het blijkt uit alles. Zelfstandigenaftrek afschaffen, allemaal verplichtingen bedenken zoals verzekeringen en verplichte voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid. Het is hen kennelijk ontgaan dat de grootste vernieuwingen en uitvindingen zijn gedaan door individuen, door kleine zelfstandigen die in de garage of op zolder aan het ‘prutsen’ waren.

Lees verder

Reactie BOK op 'Aanpak Fiscale Regelingen' overheid

vrijdag 14 april 2023

Internetconsultatie.nl is een website van de overheid waar je mee kunt denken over nieuwe wetten en regels die de overheid wil invoeren of wijzigen. Onlangs werd het item ‘Aanpak Fiscale Regelingen’ op deze site gepubliceerd. BOK-voorzitter Henk Hofstra reageerde namens onze sector beeldende kunst op deze aanpak.

Lees verder