BOKNET
Beroeps Organisatie Kunstenaars

De kunstenaar als zzp'er

Op de pagina ZZP/Kunstenaars van BOK staan beschouwingen, opiniestukken en andere artikelen met betrekking tot de positie van de kunstenaar als zzp'er.


Voorbeelden zijn het pleidooi voor behoud van zelfstandigenaftrek en het niet doorvoeren van de Wet DBA.

Als lid van BOK ben je automatisch verbonden met Kunsten'92 (het overkoepelende orgaan voor kunst, cultuur en erfgoed), VZN (de overkoepelende vereniging van alle zelfstandigenorganisaties), BKNL (het informele overleg met andere organisaties uit de kunstsector) en de Federatie Beeldrechten.

BOK heeft een bestuurszetel in de Stichting Continuiteit Beeldrecht en werkt samen met allerlei organisaties binnen en buiten de kunst- en cultuursector (zie ook in het menu bij partners) en is mede daardoor de grootste vertegenwoordiger in de sector beeldende kunst in Nederland.

Overig nieuws

donderdag 24 november 2022
Tegemoetkoming voor arbeidsongeschiktheidsvoorziening

vrijdag 18 november 2022
Vraag kunstenaars aan tafel!

maandag 24 oktober 2022
Zelfstandigen komen in actie!

maandag 24 oktober 2022
Uslu en Potgieter, waar gaan we naar toe?

zaterdag 3 september 2022
Behoud de zelfstandigenaftrek e.a. fiscale voordelen voor zzp'ers!

woensdag 17 augustus 2022
Inbreuk op auteursrecht, wat nu?

woensdag 27 juli 2022
Ruim €100.000 schadevergoeding voor BOK-lid

donderdag 14 juli 2022
Dagvaarding voor meer corona-compensatie kunstenaars e.a. zzp'ers

dinsdag 28 juni 2022
Hoezo ‘gelijk speelveld’ voor kunstenaars e.a. zelfstandigen?

dinsdag 31 mei 2022
Close the value gap – Een eerlijke vergoeding voor kunstenaars

dinsdag 5 april 2022
BOK via VZN vertegenwoordigt in de SER

vrijdag 11 februari 2022
Coronalening Bbz voor zelfstandigen is nauwelijks steun te noemen

woensdag 12 januari 2022
BOK steunt rechtszaak vóór zelfstandigen

dinsdag 21 december 2021
Meer steun voor kunstenaars is nodig

donderdag 16 december 2021
Waar blijft de steun voor de kunstenaar?

donderdag 16 december 2021
BOK en VZN strijd voor compensatie kunstenaars e.a. zzp'ers

dinsdag 30 november 2021
Stop de avondlockdown

dinsdag 30 november 2021
Corona-maatregelen

woensdag 10 november 2021
Enquête Culturele Ondernemers

donderdag 3 juni 2021
Sociaal akkoord mét zelfstandige ondernemers

vrijdag 21 mei 2021
Open de museumdeuren!

vrijdag 21 mei 2021
Aan de informateur. Van de makers

woensdag 14 april 2021
BOK-motie unaniem aangenomen

maandag 5 april 2021
BOK-motie: Steun moet naar de kunstenaars!

maandag 5 april 2021
BOK-motie ingediend door raadsleden Maasdriel en Zaltbommel

Kunst verkopen en les geven in coronatijd

donderdag 25 februari 2021

Sinds 10 februari kan er weer kunst verkocht worden via ‘click en collect’ en vanaf 3 maart staan de corona-maatregelen weer toe dat er bij alle niet-essentiële winkels gekocht kan worden na een telefonisch of online gemaakte afspraak. Dit geldt dus ook voor het verkopen van kunst bij een galerie of vanuit een atelier, met maximaal twee klanten per tien minuten (per verdieping) en daarmee twaalf per uur.

Les geven

Bij BOK kregen we deze week ook veel vragen over les geven (buiten het reguliere onderwijs). Zoals schilderles, boetseerles, enz... Helaas zijn de corona-maatregelen hier nog niet voor versoepeld, ondanks dat dit wel het geval is voor kappers en andere contactberoepen. 

Standpuntbepaling en handhaving

Wel is het zo dat de standpuntbepaling en de handhaving uitgevoerd wordt door gemeenten en dat de één daar soepeler mee om gaat dan de ander. Bij BOK deden we, steekproefsgewijs, navraag bij zo’n dertig gemeenten.

Bij enkele gemeenten zijn er toegestande uitzonderingen, zoals het toestaan van één privéles per dag of dat het geven van les wel mag in de buitenlucht,  of alleen aan jongeren tot en met 17 jaar in de buitenlucht, etc.. Dus doe navraag bij je eigen gemeente, bij voorkeur per e-mail en print deze uit (voor het geval een boa bij u gaat controleren).

Ter illustratie hebben we hier de reacties van zeven gemeenten ondergezet die we eind februari en begin maart ontvingen. Let op: hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. De Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK) is niet verantwoordelijk voor enige onvolledige of onjuiste informatie. Doe zelf ook navraag, ook als je in de gemeente Arnhem, Nieuwegein of Groningen woont, ook omdat de situatie elke dag kan veranderen en omdat de interpretatie van de regels niet alleen per gemeente, maar ook per boa kunnen verschillen. De voorbeelden hieronder zijn slechts ter illustratie.

Brief naar gemeenten: vraag over het geven van kunstles, workshops, cursussen, etc.

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb een vraag over het geven van lessen, workshops en cursussen - dus buiten het reguliere onderwijs om - met betrekking tot de coronamaatregelen. Als een professioneel beeldend kunstenaar schilderles geeft in zijn of haar galerie/atelier, aan hoeveel mag hij/zij er dan (tegelijkertijd) les geven? Is dat 1 per dag of is dat, net als bij winkels, 2 per tien minuten? En zijn er ook verschillen - andere regels - tussen binnen en buiten (in de tuin of in een park) les geven? 
 
Ik heb hier eerder de RVO en de KvK naar gevraagd en zij gaven aan dat de standpuntbepaling en de handhaving in handen is van de gemeente en gaven mij het dringende advies de gemeente te raadplegen.
 
met vriendelijke groet,

E. Hofstra, Stichting BOK.

Reactie gemeente Arnhem n.a.v. de vraag of beroepskunstenaars les mogen geven buiten het reguliere onderwijs op 25-2-21, i.v.m. corona-maatregelen.

De huidige coronamaatregelen laten nog niet toe dat cursussen, trainingen, workshops e.d. buiten het reguliere onderwijs (basis en voortgezet onderwijs) gegeven worden. Dit geldt zowel voor binnen als buiten. 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Reactie gemeente Nieuwegein n.a.v. de vraag of beroepskunstenaars les mogen geven buiten het reguliere onderwijs op 25-2-21, i.v.m. corona-maatregelen.

Het is helaas niet mogelijk om op dit moment les te geven in de huidige regels m.b.t. de lockdown. 
Theaters, muziekscholen, centra voor de kunsten en vergelijkbare locaties, zijn tenminste tot en met dinsdag 15 maart gesloten voor publiek. U kunt hier als amateurkunstbeoefenaar niet repeteren, les geven, of optreden zoals toneelspelen, dansen, muziek maken of acteren.

Op openbare plaatsen in de buitenlucht is dit wel toegestaan. Ook mogen personen tot en met zeventien jaar en hun begeleiding deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten op openbare plaatsen en in de buitenlucht. Hiervoor geldt geen maximum aantal personen. Maar ook hiervoor geldt het advies om contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Een galerie/atelier waar u over spreekt valt in dit geval onder vergelijkbare locaties als centra voor de kunsten. Helaas hebben wij geen betere mededeling op dit moment voor u.

Met vriendelijke groet,
Mede namens het informatiepunt corona Nieuwegein.

Reactie gemeente Groningen 

De gemeente Groningen reageert telefonisch. Een woordvoerder van de VTH Milieu (Vergunning Toezicht en Handhaving) in Groningen laat weten dat er binnen alleen les aan één persoon gegeven mag worden en buiten aan twee personen. 

Reactie gemeente Emmen

Wanneer er geen sprake is van het reguliere onderwijs (basis, voortgezet, beroeps- en hoger onderwijs), dan is het afhankelijk van de locatie of een activiteit doorgang kan/mag vinden. Onder het reguliere onderwijs valt overigens ook het volwassenenonderwijs. Zij hebben immers ook een uitzondering gekregen onder de regels van de avondklok. 

Het antwoord hieronder is dus gericht op cursussen, trainingen en workshops. 

Publieke plaatsen zijn gesloten. Galerijen, ateliers, musea, theaters, bioscopen, etc. zijn allemaal publieke plaatsen. Cursussen/workshops en lessen kunnen hier in principe niet plaatsvinden. Wel is er nu expliciet een uitzondering gemaakt voor trainingen/cursussen die gericht zijn op het behalen van praktijkcertificaten die benodigd zijn voor de uitoefening van een beroep of bedrijf, maar uitsluitend voor die functie. De letterlijke tekst kun je nu lezen in artikel 4.a.1, lid 1 onder ll. van de Trm: Locaties voor het behalen van praktijkcertificaten van proeven van praktische bekwaamheid die benodigd zijn voor de uitoefening van een beroep op bedrijf, uitsluitend voor die functie. 

Op besloten locaties (besloten binnenruimtes) mogen uiteraard wel cursussen, lessen en trainingen plaatsvinden. Het maximum van 30 personen geldt dan niet (zie artikel 3.2, lid 2 onder d van de Trm). 

Buiten mag wel les worden gegeven, maar geldt het maximum van 2 personen. Hier zijn wel uitzonderingen op (bijvoorbeeld wanneer het gaat om een jeugdactiviteit, dus voor personen tot 18 jaar). Het gaat dan om de volgende locaties:
-              Een openbare plaats
-              Een erf behorende bij een publieke plaats
-              Een erf behorende bij een besloten plaats, niet zijnde een woning. 
Op de website van de rijksoverheid staat ook vermeld dat een uitzondering van de regels voor groepsvorming geldt voor het beoefenen van theater, dans of muziek als culturele uiting. Wat gezien wordt als culturele uiting is wat onduidelijk. Ik ga ervan uit dat het hier dan gaat om professionele gezelschappen (dat staat in de regels). 

Reactie gemeente Oldambt

Binnen (besloten binnenruimte niet zijnde een woning) mogen max. 30 personen per zelfstandige ruimte. Daarbij wordt een uitzondering gemaakt voor personen tot en met zeventien jaar die deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden. Uiteraard moet de 1,5 meter regel in acht worden genomen. Het aantal personen hangt dus mede af van de ruimte.

Voor buiten in het park (openbare plaats) geldt: max. 4 personen. Dit geldt weer niet voor personen tot 12 jaar en ook de uitzondering voor personen tot 17 jaar die deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten is van toepassing.

Voor in de tuin (bij een woning) en in een woning gelden geen regels.

Reactie gemeente Leiden

Omdat een kunstenaar workshops geeft die voor eenieder toegankelijk zijn, kan het voor wat betreft deze activiteiten als een publieke plaats worden aangemerkt en publieke plaatsen dienen gesloten te blijven tot en met tenminste 15 maart a.s. 

Locaties waar workshops gegeven worden vallen onder voor publiek openstaande gebouwen en moeten voor publiek gesloten blijven. Een atelier kan een besloten plaats zijn, aangezien deze locatie over het algemeen niet vrij toegankelijk is, net zoals kantoorgebouwen/andere werkruimtes. Dit is anders dan bij een locatie waar (regelmatig) workshops worden gegeven. Daar kan in principe een ieder zich voor inschrijven. Dit sluit aan bij muziekscholen, die gesloten moeten zijn. Hoewel je uiteraard je moet inschrijven voor een cursus of muziekles, is dit – in beginsel – voor een ieder mogelijk.

Van de website van de rijksoverheid:
Theaters, bibliotheken, bioscopen, musea, concertzalen, monumenten, muziekscholen en vergelijkbare locaties, blijven tenminste tot en met maandag 15 maart gesloten voor publiek.

Uit de handreiking:
De definitie van een publieke plaats sluit aan bij de definitie uit artikel 174 van de Gemeentewet: een voor het publieke openstaand gebouw en bijbehorend erf. Het gaat bij voor het publiek openstaande gebouwen om plaatsen die in principe voor een ieder openstaan, ongeacht om wie het gaat. Doorslaggevend is de vraag of het publiek op deze plaats in het algemeen vrij toegang heeft. Daarbij is het gebruikelijke feitelijke toelatingsbeleid (los van omstandigheden zoals toegangsprijs of minimum leeftijd) bepalend. Daarbij moet bekeken worden of normaal gesproken een ‘open’ groep mensen wordt toegelaten in plaats van bijvoorbeeld uitsluitend leden van een bepaalde vereniging.

Woningen zijn besloten plaatsen, maar gelet op o.a. de grondwettelijke bescherming, zijn de regels uit de Twm hier niet op van toepassing. Of het om een woning gaat is afhankelijk van de feitelijke situatie (is de ruimte feitelijk in gebruik als woning). Workshops aan huis of in de bijhorende tuin vallen daarom niet onder de regels van artikel 4.a1 (verboden openstelling voor publiek openstaande gebouwen). Echter het advies van de Rijksoverheid is dat u per dag maximaal één bezoeker ontvangt in uw woning (of in de tuin/op het erf). Een privé-workshop in/bij de woning zou dan ook in lijn kunnen zijn met dit advies.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Reactie gemeente Het Hogeland

Theaters, bibliotheken, bioscopen, musea, concertzalen, monumenten, muziekscholen en vergelijkbare locaties, blijven tenminste tot en met maandag 15 maart gesloten voor publiek.

Deze locaties zijn publieke plaatsen en die zijn, behoudens enkele uitzonderingen, gesloten voor publiek (artikel 4.a1 van Tijdelijke regeling maatregelen covid-19). U kunt hier als amateurkunstbeoefenaar niet repeteren, lesgeven of optreden zoals toneelspelen, dansen, muziek maken of acteren. 

Er geldt echter geen verbod voor thuislessen. Voor deze situatie geldt wel het algemeen geldende advies om thuisbezoek te beperken tot 1 persoon per dag.

Op openbare plaatsen in de buitenlucht is dit wel toegestaan (artikel 3.1 lid 2 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19). Deze uitzondering is toegestaan voor: 
personen tot en met zeventien jaar die deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden;
personen die podiumkunsten beoefenen of acteren.

Er is dus geen wettelijke beperking op groepsgrootte voor culturele activiteiten buiten (alleen als het gaat om personen die podiumkunsten beoefenen of acteren of personen tot en met 17 jaar die deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden), maar voor alles geldt dat men zich kan afvragen of het verstandig is om buiten (grote) groepen te laten samenkomen.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het Covid-team.

(NAW-gegevens bekend bij de redactie. Nogmaals: hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Doe zelf navraag bij uw eigen gemeente, ook als inwoner van Arnhem, Nieuwegein, Het Hogeland, Oldambt, Leiden, Emmen of Groningen).