BOKNET
Beroeps Organisatie Kunstenaars

De kunstenaar als zzp'er

Op de pagina ZZP/Kunstenaars van BOK staan beschouwingen, opiniestukken en andere artikelen met betrekking tot de positie van de kunstenaar als zzp'er.


Voorbeelden zijn het pleidooi voor behoud van zelfstandigenaftrek en het niet doorvoeren van de Wet DBA.

Als lid van BOK ben je automatisch verbonden met Kunsten'92 (het overkoepelende orgaan voor kunst, cultuur en erfgoed), VZN (de overkoepelende vereniging van alle zelfstandigenorganisaties), BKNL (het informele overleg met andere organisaties uit de kunstsector) en de Federatie Beeldrechten.

BOK heeft een bestuurszetel in de Stichting Continuiteit Beeldrecht en werkt samen met allerlei organisaties binnen en buiten de kunst- en cultuursector (zie ook in het menu bij partners) en is mede daardoor de grootste vertegenwoordiger in de sector beeldende kunst in Nederland.

Overig nieuws

dinsdag 13 februari 2024
Strijd voor uploadvergoeding

woensdag 10 januari 2024
BOK helpt kunstenaars achter de schermen

zondag 12 november 2023
Kunst en verkoop: dilemma's

woensdag 8 november 2023
Mediation voor kunstenaars

zaterdag 30 september 2023
Artificial Intelligence

vrijdag 25 augustus 2023
15 punten: Kunstbeleid & Verkiezingen

donderdag 24 augustus 2023
Monument na protest BOK in ere hersteld

donderdag 24 augustus 2023
Leg erfenis persoonlijkheidsrechten vast in een codicil

woensdag 2 augustus 2023
Verklaar Btw-verhoging kunst en cultuur controversieel!

donderdag 13 juli 2023
Recht op een billijke vergoeding bij exploitatie kunst

woensdag 21 juni 2023
Aanbeveling atelierbeleid en broedplaatsen

woensdag 21 juni 2023
Honorarium en vergoeding voor exploitatie

woensdag 21 juni 2023
Voorkom het nakijken bij beschadigde kunstwerken... verzeker je werk!

donderdag 8 juni 2023
BOK verzoekt Gemeente Eindhoven foute namen te verwijderen

dinsdag 30 mei 2023
Vrijstelling van verplichte AOV moet mogelijk zijn voor kunstenaars

zondag 14 mei 2023
Welgevalligheidskunst

vrijdag 14 april 2023
Reactie BOK op 'Aanpak Fiscale Regelingen' overheid

woensdag 5 april 2023
Verplichte AOV voor kunstenaars onverstandig!

donderdag 30 maart 2023
BOK's BTW en zakelijk advies voor kunstenaars

woensdag 22 maart 2023
De overheid als opdrachtgever van de kunstenaar

vrijdag 17 februari 2023
Federatie Beeldrechten presenteert: Waarde van Beeld, Beeld van Waarde

donderdag 24 november 2022
Tegemoetkoming voor arbeidsongeschiktheidsvoorziening

vrijdag 18 november 2022
Vraag kunstenaars aan tafel!

maandag 24 oktober 2022
Zelfstandigen komen in actie!

maandag 24 oktober 2022
Uslu en Potgieter, waar gaan we naar toe?

Close the value gap – Een eerlijke vergoeding voor kunstenaars

dinsdag 31 mei 2022

Vergoeding voor het gebruik van afbeeldingen van professionele kunstenaars op online platforms.

Drie jaar geleden is er een Europese wet aangenomen waarin vastgelegd is dat sociale media platforms afspraken moeten maken over en vergoedingen beschikbaar moeten stellen voor auteursrechtelijk beschermd materiaal. Pictoright en de beroepsorganisaties voor visuele makers waaronder BOK (Beroeps Organisatie Kunstenaars) doen sindsdien hun best om hiervoor regelingen te treffen.

Waar gaat het precies om?

Bij sociale media heb je vaak drie relevante partijen. Je hebt de gebruikers die onder andere foto’s en andere afbeeldingen delen, je hebt rechthebbenden op die foto’s en je hebt het platform. Uiteraard zijn veel foto’s zelfgemaakte privéfoto’s en voor zover er geen werken van anderen in voorkomen, vallen deze foto’s buiten de discussie. 
De beoogde regelingen met platforms hebben alleen betrekking op (professioneel) beeldmateriaal van rechthebbenden die door anderen worden gedeeld en gebruikt.

Wat is de 'value gap'?

Nu is het zo dat gebruikers van sociale media vaak ‘gratis’ gebruik kunnen maken van een platform en het platform anderzijds veel geld verdient met advertenties en verzamelde data. De rechthebbenden, zoals fotografen, kunstenaars en andere beeldmakers, ontvangen niets. Dit wordt de value gap genoemd. De nieuwe wet breekt hiermee en stelt dat platforms zich moeten inspannen om toestemming/licenties te verkrijgen van de rechthebbenden voor gebruik van auteursrechtelijk beschermde content op platforms.

Uploadfilter?

Er is veel ophef geweest over de mogelijke toepassing van een uploadfilter, waarmee wordt gesuggereerd dat bij toepassing van deze wet online platforms het onmogelijk zullen maken dat bepaalde werken worden gepost en gedeeld. Maar het is absoluut niet de intentie van Pictoright en de beroepsorganisaties om een uploadfilter te bewerkstelligen. Uitgangspunt is een eerlijke vergoeding voor de professionele makers van beeld dat gebruikt wordt op sociale media. Indien de platforms een redelijke vergoeding betalen zal er helemaal geen uploadfilter nodig zijn.

Stand van zaken

De onderhandelingen lopen. Pictoright voert sinds enige tijd gesprekken met een groot platform met als inzet een collectieve vergoeding voor het gebruik van professioneel beeld. Uiteindelijk wil Pictoright evenals BOK dat er een redelijke vergoeding voor de makers komt die een einde maakt aan de value gap.