BOKNET
Beroeps Organisatie Kunstenaars

Corona

Steunmaatregelen tijdens de Corona-crisis

De Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK) helpt haar leden met voorlichting en lobby zo goed mogelijk door de Corona- crisis heen. Op deze pagina zetten we alle steunmaatregelen en acties van BOK op een rij, met links voor meer specifieke informatie. 

Actueel 3 november 2020

Groepslessen kunstsector - Regels voor groepen en aantallen
''Op 3 november zijn er op de persconferentie van onze regering extra maatregelen ingevoerd om de verspreiding van corona tegen te gaan. Mag ik nu nog doorgaan met het geven van groepslessen schilderen?''

Deze en vergelijkbare vragen zijn het meest prangend bij BOK-leden die ook schilder- teken- of boetseerles geven (of vergelijkbaar) bij het ingaan van de tijdelijke nieuwe maatregelen. BOK is het gaan uitzoeken en heeft voor haar leden haar bevindingen en advies op het ledengedeelte gepubliceerd. Ga daarvoor naar het ledengedeelte.

Actueel vanaf 28 oktober 2020

Hoe bereken je jouw inkomen bij Tozo-aanvraag?
In de Kamerbrief van 27 oktober staat op pagina 7 nogmaals uitgelegd hoe de TOZO-regeling werkt;

 ''Zelfstandige ondernemers waarvan het huishoudinkomen als gevolg van coronamaatregelen onder het sociaal minimum komt, komen in aanmerking voor een uitkering die het inkomen aanvult tot het sociaal minimum. Zelfstandigen van wie het inkomen verder onder het sociaal minimum daalt, ontvangen onder de TOZO daardoor een hogere uitkering.''
 
Onder huishoudinkomen wordt bedoeld het netto inkomen per huishouding. Alles wat er aan netto geld binnenkomt. Dat betekent in geval van een kunstenaar/ondernemer: omzet minus kosten en belastingen = netto besteedbaar inkomen. Als dat netto besteedbaar inkomen lager is dan het sociaal minimum heb je recht op aanvulling tot dat sociaal minimum.
 
Stel je hebt als kunstenaar een maandomzet van 2000 euro, de huur van je atelier is 600 euro en je maakt aan kosten 400 euro, dan heb je in die maand een netto winst voor belasting van: 

2000 - 600 - 400 = 1000 euro, van die duizend euro mag je 18% belastingheffing aftrekken, dan kom je op 1000 - 180 = 820 euro en kom je in aanmerking voor de TOZO-regeling als er verder in het 'huishouden' niemand is die ook geld binnenbrengt, zoals een partner met een baan of ook een inkomen uit ondernemerschap.
 
Maak voordat je naar de gemeente gaat, daar kun je de TOZO aanvragen, een rekensom of vraag je boekhouder of accountant om die rekensom voor jou te maken. Op deze pagina van de KvK kun je meer informatie vinden: Tozo 3 inkomensondersteuning.

Actueel vanaf 29 september 2020:

Update: Het kabinet heeft op 28 september 2020 laten weten dat er per 1 oktober, anders dan eerder werd aangegeven, geen vermogenstoets wordt verbonden bij de aanvraag van de TOZO3.

TOZO 3. Na 1 oktober kun je de TOZO 3, de Tegemoetkoming Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers, aanvragen. Let op: als je tot 1 oktober de TOZO 2 hebt ontvangen, dan wordt deze niet automatische verlengd. Je kunt in dat geval wel een verkorte aanvraag doen bij je eigen gemeente.

De TOZO 3 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. Net als bij de TOZO 2 is er nu ook een partnertoets nodig om in aanmerking te komen voor het derde noodpakket voor zelfstandige ondernemers.

Meer informatie vind je op de site van de Rijksoverheid en bij je eigen gemeente
 

Verlenging en uitbreiding noodpakket

Wat kun je doen als kunstenaar?

1. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
Als je als ondernemer omzetverlies hebt geleden en moeite hebt om de vaste lasten te kunnen betlaen, dan  kun je tot 30 juni 2021 subsidie aanvragen. Dat kan telkens voor een periode van 3 maanden. De TVL vervangt de TOGS. Meer informatie vind je op de site van RVO.

2a. Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)
Aanvulling tot sociaal minimum (plm.1500 Euro, plm 1100 Euro voor alleenstaanden), dat moet je bij je eigen gemeente aanvragen, hier is geen code voor nodig. Meer informatie over TOZO.

2b. TOZO 2. (van 1 juni t/m 30 september)
De TOZO, de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers wordt verlengd met vier maanden: juni, juli, augustus en september. Je kunt vanaf 1 juni de TOZO ook met terugwerkende kracht aanvragen bij jouw gemeente.

Als je de TOZO 1 hebt aangevraagd en ontvangen, dan krijg je niet automatisch ook TOZO 2. Dus vraag de verlenging apart aan! Een belangrijk verschil tussen beide versies, is dat er bij de TOZO 2 een partnerinkomenstoets wordt gehouden. Dit houdt in dat huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum geen aanspraak kunnen maken op de aanvullende uitkering levensonderhoud.
Meer informatie.

3. Uitstel van belasting betalen aanvragen.
Een derden verklaring is niet meer nodig bij deze brief. Een voorbeeldbrief over hoe je deze brief het beste kunt formuleren staat op het LEDEN-gedeelte. Meer informatie.

Wat doet BOK?

1. BOK lobby 
BOK lobbyt bij dit kabinet voor ondernemers in het algemeen en kunstenaars in het bijzonder om meer voor elkaar te krijgen. Lees de brandbrief van 30 maart, met onderaan  belangrijke punten voor het kabinet om op te pakken. Ga naar de brandbrief.

2. BOK lobby i.s.m. andere ZZP-organisaties
BOK werkt samen met vijf andere organisaties om zzp'ers door de Corona-crisis te helpen. Samen doen we een dringende beroep op het kabinet om elke zzp'er financieel tegemoet te komen. Ga naar brandbrief zzp-organisaties.

3. Kunstliefhebbers, opdrachtgevers en kunstenaars: vind elkaar.
Juist nu is het belangrijker dan ooit voor kunstliefhebbers en kunstenaars om elkaar te vinden. Dat kan van klein naar groot. De STER heeft zendtijd beschikbaar gesteld aan BOK voor een filmpje dat vanaf 9 maart te zien bij de publieke omroep. Lees er meer over op: kunstliefhebbers en kunstenaars.

EXTRA
Tips of suggesties voor kunstenaars met betrekking tot de Corona-crisis? Stuur ons een e-mail.