BOKNET
Beroeps Organisatie Kunstenaars

Corona

Steunmaatregelen tijdens de Corona-crisis

De Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK) helpt haar leden met voorlichting en lobby zo goed mogelijk door de Corona- crisis heen. Op deze pagina zetten we alle steunmaatregelen en acties van BOK op een rij, met links voor meer specifieke informatie. Update 24 maart 2021

De TONK is er om vaste lasten te betalen zoals woonlasten, speciaal voor ondernemers. Deze ondersteuning geldt van 1 januari tot en met 30 juni dit jaar en kan ook met terugwerkende kracht aangevraagd worden bij je eigen gemeente. Vaak is er, ook bij de gemeente, nu meer duidelijkeheid dan een maand geleden. Lees meer bij ZZP/Nieuws.

Update 25 februari 2021

Sinds 10 februari kan er weer kunst verkocht worden via ‘click en collect’ en vanaf 3 maart staan de corona-maatregelen weer toe dat er bij alle niet-essentiële winkels gekocht kan worden na een telefonisch of online gemaakte afspraak. Dit geldt dus ook voor het verkopen van kunst bij een galerie of vanuit een atelier, met maximaal twee klanten per tien minuten (per verdieping) en daarmee twaalf per uur.

Bij BOK kregen we deze week ook veel vragen over les geven (buiten het reguliere onderwijs). Zoals schilderles, boetseerles, enz... Helaas zijn de corona-maatregelen hier nog niet voor versoepeld, ondanks dat dit wel het geval is voor kappers en andere contactberoepen. 

Lees er meer over op onze pagina ZZP Nieuws.

Update 14 januari 2021

''Het is goed dat dit kabinet blijft steunen (...) maar er is nog te weinig oog voor ondernemers'', vertelde VZN-voorzitter Cristel van de Ven aan de Telegraaf, De Ondernemer en ZIPconomy. 

Aan steun in coronatijd zijn nog te veel voorwaarden verbonden, zoals een minimale kostenpost van 3000 euro per kwartaal om in aanmerking te komen voor de TVL. Ook de eis dat je privé-adres gescheiden moet zijn van je werkadres brengt veel zlefstandigen, waaronder beeldend kunstenaars met een atelier aan huis, in de problemen. VZN en BOK komen hier tegen in actie. Lees meer op ons ZZP/Nieuws.  

Actueel 15 december 2020

Lockdown tot en met 19 januari
Van 15 december tot tenminste19 januari is er een strenge lockdown waarbij alle scholen en niet-essentiële winkels hun deuren moeten sluiten. Anders dan bij de eerste lockdown in maart van dit jaar, moeten niet alleen culturele instellingen (zoals musea), maar ook hun galeries hun deuren sluiten.

Kort samengevat mogen alle niet-essentiële winkels enkel nog online verkopen en (laten) bezorgen. 
Privé mogen we volgens de regels twee mensen -die niet tot het eigen huishouden behoren - per dag ontvangen. Dus de tweede of derde klant kan bij een galerie aan huis eventueel nog een kopje koffie mee drinken.

Hoe kunnen we nog les geven? Veel BOK-leden geven schilder- of boetseerles aan klanten. Lessen die van de één op de andere dag geschrapt moesten worden. Je kunt aanbieden om de lessen online voort te zetten, maar als klanten dat niet prettig vinden kun je er ook voor kiezen om een voucher aan te bieden. Een voucher voor lessen ná 19 januari.

Zie voor alle overige voorwaarden op de site van de KvK.
En ook de Rijksoverheid.

Actueel 3 november 2020

Groepslessen kunstsector - Regels voor groepen en aantallen
''Op 3 november zijn er op de persconferentie van onze regering extra maatregelen ingevoerd om de verspreiding van corona tegen te gaan. Mag ik nu nog doorgaan met het geven van groepslessen schilderen?''

Deze en vergelijkbare vragen zijn het meest prangend bij BOK-leden die ook schilder- teken- of boetseerles geven (of vergelijkbaar) bij het ingaan van de tijdelijke nieuwe maatregelen. BOK is het gaan uitzoeken en heeft voor haar leden haar bevindingen en advies op het ledengedeelte gepubliceerd. Ga daarvoor naar het ledengedeelte.

Actueel vanaf 28 oktober 2020

Hoe bereken je jouw inkomen bij Tozo-aanvraag?
In de Kamerbrief van 27 oktober staat op pagina 7 nogmaals uitgelegd hoe de TOZO-regeling werkt;

 ''Zelfstandige ondernemers waarvan het huishoudinkomen als gevolg van coronamaatregelen onder het sociaal minimum komt, komen in aanmerking voor een uitkering die het inkomen aanvult tot het sociaal minimum. Zelfstandigen van wie het inkomen verder onder het sociaal minimum daalt, ontvangen onder de TOZO daardoor een hogere uitkering.''
 
Onder huishoudinkomen wordt bedoeld het netto inkomen per huishouding. Alles wat er aan netto geld binnenkomt. Dat betekent in geval van een kunstenaar/ondernemer: omzet minus kosten en belastingen = netto besteedbaar inkomen. Als dat netto besteedbaar inkomen lager is dan het sociaal minimum heb je recht op aanvulling tot dat sociaal minimum.
 
Stel je hebt als kunstenaar een maandomzet van 2000 euro, de huur van je atelier is 600 euro en je maakt aan kosten 400 euro, dan heb je in die maand een netto winst voor belasting van: 

2000 - 600 - 400 = 1000 euro, van die duizend euro mag je 18% belastingheffing aftrekken, dan kom je op 1000 - 180 = 820 euro en kom je in aanmerking voor de TOZO-regeling als er verder in het 'huishouden' niemand is die ook geld binnenbrengt, zoals een partner met een baan of ook een inkomen uit ondernemerschap.
 
Maak voordat je naar de gemeente gaat, daar kun je de TOZO aanvragen, een rekensom of vraag je boekhouder of accountant om die rekensom voor jou te maken. Op deze pagina van de KvK kun je meer informatie vinden: Tozo 3 inkomensondersteuning.

Actueel vanaf 29 september 2020:

Update: Het kabinet heeft op 28 september 2020 laten weten dat er per 1 oktober, anders dan eerder werd aangegeven, geen vermogenstoets wordt verbonden bij de aanvraag van de TOZO3.

TOZO 3. Na 1 oktober kun je de TOZO 3, de Tegemoetkoming Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers, aanvragen. Let op: als je tot 1 oktober de TOZO 2 hebt ontvangen, dan wordt deze niet automatische verlengd. Je kunt in dat geval wel een verkorte aanvraag doen bij je eigen gemeente.

De TOZO 3 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. Net als bij de TOZO 2 is er nu ook een partnertoets nodig om in aanmerking te komen voor het derde noodpakket voor zelfstandige ondernemers.

Meer informatie vind je op de site van de Rijksoverheid en bij je eigen gemeente
 

Verlenging en uitbreiding noodpakket

Wat kun je doen als kunstenaar?

1. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
Als je als ondernemer omzetverlies hebt geleden en moeite hebt om de vaste lasten te kunnen betlaen, dan  kun je tot 30 juni 2021 subsidie aanvragen. Dat kan telkens voor een periode van 3 maanden. De TVL vervangt de TOGS. Meer informatie vind je op de site van RVO.

2a. Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)
Aanvulling tot sociaal minimum (plm.1500 Euro, plm 1100 Euro voor alleenstaanden), dat moet je bij je eigen gemeente aanvragen, hier is geen code voor nodig. Meer informatie over TOZO.

2b. TOZO 2. (van 1 juni t/m 30 september)
De TOZO, de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers wordt verlengd met vier maanden: juni, juli, augustus en september. Je kunt vanaf 1 juni de TOZO ook met terugwerkende kracht aanvragen bij jouw gemeente.

Als je de TOZO 1 hebt aangevraagd en ontvangen, dan krijg je niet automatisch ook TOZO 2. Dus vraag de verlenging apart aan! Een belangrijk verschil tussen beide versies, is dat er bij de TOZO 2 een partnerinkomenstoets wordt gehouden. Dit houdt in dat huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum geen aanspraak kunnen maken op de aanvullende uitkering levensonderhoud.
Meer informatie.

3. Uitstel van belasting betalen aanvragen.
Een derden verklaring is niet meer nodig bij deze brief. Een voorbeeldbrief over hoe je deze brief het beste kunt formuleren staat op het LEDEN-gedeelte. Meer informatie.

Wat doet BOK?

1. BOK lobby 
BOK lobbyt bij dit kabinet voor ondernemers in het algemeen en kunstenaars in het bijzonder om meer voor elkaar te krijgen. Lees de brandbrief van 30 maart, met onderaan  belangrijke punten voor het kabinet om op te pakken. Ga naar de brandbrief.

2. BOK lobby i.s.m. andere ZZP-organisaties
BOK werkt samen met vijf andere organisaties om zzp'ers door de Corona-crisis te helpen. Samen doen we een dringende beroep op het kabinet om elke zzp'er financieel tegemoet te komen. Ga naar brandbrief zzp-organisaties.

3. Kunstliefhebbers, opdrachtgevers en kunstenaars: vind elkaar.
Juist nu is het belangrijker dan ooit voor kunstliefhebbers en kunstenaars om elkaar te vinden. Dat kan van klein naar groot. De STER heeft zendtijd beschikbaar gesteld aan BOK voor een filmpje dat vanaf 9 maart te zien bij de publieke omroep. Lees er meer over op: kunstliefhebbers en kunstenaars.

EXTRA
Tips of suggesties voor kunstenaars met betrekking tot de Corona-crisis? Stuur ons een e-mail.