BOKNET
Beroeps Organisatie Kunstenaars

brief zzporganisaties

BOK lobby i.s.m. andere ZZP-organisaties

BOK werkt samen met vijf andere organisaties om zzp'ers door de Corona-crisis te helpen. Samen met Zelfstandigen Bouw, Solo Partners, De Werkvereniging, ONL en Zelfstandige Professionals doet de Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK)  een dringende beroep op het kabinet om elke zzp'er financieel tegemoet te komen. Nu komen zzp'ers alleen in aanmerking voor financiële steun wanneer hun inkomen tot onder het bijstandsniveau daalt.

Wij roepen het kabinet op dit recht te trekken met onderstaande brief versuurd op 8 april. Op basis van een eerdere brandbrief zijn kamervragen gesteld door kamerlid Steven Weyenberg voor het versoepelen van het urencriterium.

De brandbrief:

De Regering van Nederland
t.a.v. de Minister-president,
drs. Mark Rutte
Postbus 20001
2500 EA Den Haag

Woerden, 8 april 2020

Onderwerp: inkomensondersteuning aan zelfstandigen

Geachte leden van het kabinet,


Allereerst onze complimenten voor de voortvarendheid waarmee u ons allen en Nederland zo goed mogelijk door deze bijzondere crisis tracht te lozen. Deze complimenten gelden ook voor het pakket aan maatregelen om bedrijven, werknemers en zelfstandigen economisch te ondersteunen.

Solidariteit
Deze bijzondere crisis bedreigt de gezondheid van de zwakkeren in de samenleving. Dat vraagt om solidariteit. De terechte maatregelen om hen te beschermen hebben een zeer grote impact op de economie. Dat vraagt ook om solidariteit. Het rechtvaardigt een pakket aan steunmaatregelen om bedrijven, zelfstandig ondernemers en werknemers met zo weinig mogelijk schade door deze crisis te loodsen, maatregelen om zo veel mogelijk banen te behouden. Het pakket aan steunmaatregelen dat u inmiddels heeft ingevoerd komt hier in grote mate aan tegemoet.

Meer steun nodig voor zelfstandigen
Uw doelstelling om werkenden te beschermen tegen verlies van inkomen komt goed tot uiting in uw steun om voor bedrijven met personeel maximaal 90% van de loonkosten over te nemen. Helaas komt deze doelstelling naar onze mening volstrekt onvoldoende tot uiting in de maatregelen voor zelfstandigen. Ook zij verdienen in deze bijzondere situatie de bescherming tegen verlies van inkomen.

Forse inkomensachteruitgang voor zzp'ers
Op 21 maart wekte minister Koolmees in een interview met de Volkskrant de verwachting dat elke zelfstandige zonder personeel, net als ondernemers met personeel, recht zou krijgen op een uitkering bij inkomensachteruitgang. Helaas bleek bij de uitwerking van de TOZO-regels dat dit niet het geval is. Zelfstandigen zonder personeel kunnen slechts aanspraak op een uitkering maken als hun inkomen tot onder het bijstandsniveau is gedaald. Dit betekent dat zeer veel zelfstandigen met een forse inkomensachteruitgang geen enkele
steun kunnen krijgen.

Schulden en economisch herstel
Het feit dat een grote groep werkenden niet beschermd is tegen verlies van inkomen zal tot een stijging leiden van het aantal mensen met forse schulden. Het economisch herstel zal ook worden bemoeilijkt als honderdduizenden mensen hun werkzaamheden t.z.t. niet meer kunnen oppakken, omdat ze ‘kopje onder’ zijn gegaan.

Tweedeling zzp'ers en ondernemers met personeel
Wij doen een dringend beroep op u , om deze ongetwijfeld onbedoelde tweedeling tussen ondernemers met en ondernemers zonder personeel op te heffen. De bijzondere situatie waarin wij zijn terechtgekomen en de zorg van velen over de lange tijdsduur waarin we economisch worden geraakt , vereist vertrouwen in een overheid die alle werkenden beschermd.

Wij vragen u dan ook alsnog te besluiten alle zelfstandigen die geconfronteerd worden met een fors omzetverlies een financiële tegemoetkoming te verstrekken. Uiteraard denken wij graag mee over de invulling van de gevraagde maatregelen. Hiervoor gaan wij graag met u in gesprek.

Met vriendelijke groet,

Zelfstandigen Bouw, Charles Verhoef
Solopartners, Lex Tabak
Werkvereniging, Roos Wouters
Beroeps Organisatie Kunstenaars, Henk Hofstra
ONL, Hans Biesheuvel
Zelfstandige Professionals, Vera Lagerwaard