BOKNET
Beroeps Organisatie Kunstenaars

Op het Prikbord van BOK worden oproepen voor kunstenaars geplaatst. Zoals inschrijvingen voor kunstopdrachten, het aanbod van atelierruimte en oproepen voor deelname aan exposities.

Let op: Kunstopdrachten, oproepen of prijsvragen voor kunstenaars onder de aandacht brengen bij BOK? Lees over de verschillende mogelijkheden op deze pagina. Berichten kun je sturen naar de redactie

De redactie van BOK baseert zich op informatie van derden. Inhoudelijke vragen m.b.t. inschrijvingen voor kunstopdrachten, kunstwedstrijden, etc... kunnen, tenzij anders vermeld, het beste gesteld worden aan de organiserende partij.

Overige oproepen

maandag 17 juni 2024
Open Call 2025: Kunstproject in Amersfoort.

vrijdag 7 juni 2024
Open Call: Symbio Kunstprijs 2024

vrijdag 7 juni 2024
Artist-in-residence bij B32 in Maastricht

donderdag 16 mei 2024
Open Call: Winterlicht 2024

donderdag 16 mei 2024
Open Call: Of the Grid

vrijdag 10 mei 2024
Beeldmakers gezocht voor kennisplatform YouToo?!

zaterdag 4 mei 2024
Open Call Kunstinstallatie Eijsden-Margraten

donderdag 25 april 2024
Oproep voor de Bernardine de Neeve-prijs en expositie

donderdag 25 april 2024
Artist-in-residence Nieuw en Meer

donderdag 25 april 2024
Open Call: WijkMakers gezocht voor Blerickse wijk

dinsdag 9 april 2024
Open Call: Residentie in Kyoto Japan

dinsdag 9 april 2024
Open Call Licht bij Galerie Pouloeuff

donderdag 28 maart 2024
Open Call Kunstenfestival Watou 2024

maandag 18 maart 2024
Open Call: Als maker actief in Limburg? Ontdek de kracht van digitaal erfgoed in deze onderzoeksresidentie.

maandag 18 maart 2024
Open Call: Grafiekprijs Pim Olivier 2024

woensdag 13 maart 2024
Open Call: Designer in Residence

maandag 11 maart 2024
Ballotageronde Kunstenaarsvereniging Hoorn e.o.

zaterdag 9 maart 2024
Open Call: Expositieruimte De Tunnel

dinsdag 5 maart 2024
Open call ‘Bobbi’s Summer School’ bij 38CC

donderdag 29 februari 2024
Open call: Amsterdam Light Festival 2025/2026

zaterdag 17 februari 2024
Ateliers te huur in Tilburg

woensdag 14 februari 2024
Wil jij leren lesgeven als invaldocent?

vrijdag 9 februari 2024
Residentie-masterclass Spacemakers #7

zondag 4 februari 2024
Open Oproep: Gevelkunstwerk in Rotterdam

vrijdag 26 januari 2024
Design Challenge: Ondersteboven van Water in de Henriëttewaard

Open Call: Of the Grid

donderdag 16 mei 2024

Off the Grid (hier­na afge­kort als​‘OTG’) is de naam van het resi­­den­­tie- en pre­sen­ta­tie­plat­form voor kun­ste­naars, col­lec­tie­ven en onaf­han­ke­lij­ke cura­to­ren in Cas-co, een atelier- en residentieplek in het Vlaamse Leuven..Het pro­gram­ma besteedt bij­zon­de­re aan­dacht aan nieu­we stem­men en pro­fie­len die (nog) niet gehoord of gezien wor­den in een muse­a­le con­text, pre­­sen­ta­­tie-instel­­lin­­gen of het regu­lie­re kun­sten­veld. 

In OTG start elk tra­ject met een peri­o­de van ont­wik­ke­ling — zij het het eigen maken van een nieu­we dis­ci­pli­ne of skill, het opstar­ten van een nieuw onder­zoek of de pro­duc­tie van het nieuw werk, het ana­ly­se­ren van de eigen posi­tie in het veld of het explo­re­ren van nieu­we samen­wer­kin­gen — en ver­taalt zich gaan­de­weg naar een col­lec­tief vorm­ge­ge­ven publiek pro­gram­ma.

Met deze OPEN OPEN CALL gaat OTG op zoek naar kun­ste­naars, cura­to­ren en col­lec­tie­ven die invul­ling wil­len geven aan haar komen­de twee sei­zoe­nen (najaar 2024 & voor­jaar 2025). Iedereen kan zich aan­mel­den met goe­de idee­ën of wil­de dro­men, die door een artis­tie­ke jury wor­den behan­deld.

Je kunt je aanmelden tot en met 2 juni. Kijk voor meer informatie op de site van Cas-co