BOKNET
Beroeps Organisatie Kunstenaars

Op het Prikbord van BOK worden oproepen voor kunstenaars geplaatst. Zoals inschrijvingen voor kunstopdrachten, het aanbod van atelierruimte en oproepen voor deelname aan exposities.

Let op: Kunstopdrachten, oproepen of prijsvragen voor kunstenaars onder de aandacht brengen bij BOK? Lees over de verschillende mogelijkheden op deze pagina. Berichten kun je sturen naar de redactie

De redactie van BOK baseert zich op informatie van derden. Inhoudelijke vragen m.b.t. inschrijvingen voor kunstopdrachten, kunstwedstrijden, etc... kunnen, tenzij anders vermeld, het beste gesteld worden aan de organiserende partij.

Overige oproepen

dinsdag 9 april 2024
Open Call: Residentie in Kyoto Japan

dinsdag 9 april 2024
Open Call Licht bij Galerie Pouloeuff

donderdag 28 maart 2024
Open Call Kunstenfestival Watou 2024

maandag 18 maart 2024
Open Call: Als maker actief in Limburg? Ontdek de kracht van digitaal erfgoed in deze onderzoeksresidentie.

maandag 18 maart 2024
Open Call: Grafiekprijs Pim Olivier 2024

woensdag 13 maart 2024
Open Call: Designer in Residence

maandag 11 maart 2024
Ballotageronde Kunstenaarsvereniging Hoorn e.o.

zaterdag 9 maart 2024
Open Call: Expositieruimte De Tunnel

dinsdag 5 maart 2024
Open call ‘Bobbi’s Summer School’ bij 38CC

donderdag 29 februari 2024
Open call: Amsterdam Light Festival 2025/2026

zaterdag 17 februari 2024
Ateliers te huur in Tilburg

woensdag 14 februari 2024
Wil jij leren lesgeven als invaldocent?

vrijdag 9 februari 2024
Residentie-masterclass Spacemakers #7

zondag 4 februari 2024
Open Oproep: Gevelkunstwerk in Rotterdam

vrijdag 26 januari 2024
Design Challenge: Ondersteboven van Water in de Henriëttewaard

vrijdag 26 januari 2024
Open Call Amstelveen En Plein Air!

vrijdag 26 januari 2024
Open Call: Forever Young

dinsdag 9 januari 2024
Open Call: Kunstproject voor Nieuw Poelveld

maandag 8 januari 2024
Open Call: De Arcade

vrijdag 5 januari 2024
Beeldende kunstopdracht Palenstein Zoetermeer

donderdag 21 december 2023
Open Call: Folly Art Norg 2024

dinsdag 19 december 2023
Oproep kunstprojecten langs de Airborne wandeltocht

vrijdag 15 december 2023
Kunstenaars gezocht voor teruggave BKR-werken uit collectie gemeente Gooise Meren

donderdag 7 december 2023
Oproep Landart kunstenaars Vuurol 2024

vrijdag 24 november 2023
Open Call Glass Talent

Let op: deadline verstreken!

Beeldende kunstopdracht Palenstein Zoetermeer

vrijdag 5 januari 2024

Beeldende kunst is belangrijk voor de beleving van de omgeving waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Door kunst in opdracht te laten maken voor een speciale plek onderscheidt Zoetermeer zich van andere steden. Bij elk (nieuw)bouwproject wordt budget gereserveerd voor kunst. Door de percentageregeling staan er circa 180 autonome en geïntegreerde kunstwerken bij en in openbare gebouwen en in het openbare gebied. De snelle groei van de stad heeft ervoor gezorgd dat een kwalitatief hoogwaardige collectie beeldende kunst is opgebouwd.

Participatie bij kunstopdrachten 

De gemeente richt per kunstopdracht een projectgroep in met inwoners, gebruikers en/of geïnteresseerden van de plek waar het kunstwerk komt. De leden van de projectgroep denken samen na over de locatie en de precieze opdracht voor het kunstwerk onder begeleiding van een projectleider en een professionele adviseur. Het gewenste effect van participatie bij beeldende kunst is bij betrokkenen (meer) waardering en draagvlak te creëren voor de kunstwerken die in de openbare ruimte – binnen en buiten – worden gerealiseerd.

Palenstein 

De wijk Palenstein ontstond in 1966. De wijk wordt nu geherstructureerd. Er komt meer ruimte voor laagbouw en een grotere mix van woningtypes. De unieke ligging van Palenstein, vlakbij de Dorpsstraat en het Stadshart, de verschillende culturele instellingen in de buurt en de vele voorzieningen, maken Palenstein tot een steeds meer gewilde ideale woonwijk. Er is ruimte voor individualiteit en verscheidenheid. Een wijk rijk aan water en groen; met afwisseling in dynamiek en luwte.

De opdracht 

Gedacht wordt aan een kunstwerk dat verwondering oproept en de trots van Palenstein verbeeldt. Het beoogde kunstwerk moet zichtbaar zijn en toegankelijk voor iedereen. Het kunstwerk staat vlakbij de Singel, de centrale as van de wijk die Park Palenstein verbindt met het toekomstige, nieuwe plein. Het kunstwerk functioneert als een plek(ken) om elkaar te ontmoeten. Het kunstwerk mag een uniek object zijn, maar kan ook seriematig zijn. Van de kunstenaar wordt verwacht, dat hij/zij actief de inwoners betrekt bij de ontwikkeling en uitvoering van de opdracht. Het kunstwerk moet zorgen dat er een interactie ontstaat tussen kunst, openbare ruimte en de betrokken inwoners.

Het totaalbudget voor deze opdracht, inclusief honorarium, plaatsing en aansluiting, bedraagt maximaal € 69.000 (ex btw). Start van het traject is januari 2024. Eindoplevering is voorzien rond juni 2025.

Projectgroep 

Voor deze opdracht is een projectgroep opgericht. Hierin zitten, naast inwoners uit Zoetermeer, ook de ambtelijke projectleider, communicatie- en technische adviseurs en een externe adviseur beeldende kunst. De projectgroep denkt gezamenlijk na over verschillende onderdelen van de opdracht en randvoorwaarden en legt de uitkomsten daarvan vast voor de volgende projectfase.

Inlichtingen en aanmelden 

Verscheidenheid is belangrijk, daarom zoekt de gemeente Zoetermeer naar professionele beeldende kunstenaars die nog geen werk hebben uitgevoerd in Zoetermeer. Kunstenaars die belangstelling hebben, kunnen een curriculum vitae en papieren documentatie van bestaand, recent werk op maximaal A4-formaat in te zenden naar onderstaand adres (geen dia’s of audiovisueel materiaal als DVD’s, geen losse bladen). Op alle documentatie moet uw naam, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer staan. De documentatie wordt niet retour gezonden.

Procedure 

Op basis van het ingezonden materiaal nodigt de gemeente drie kunstenaars uit om een schetsidee te maken. Voor elk schetsidee is een honorarium van € 2.000 excl. BTW beschikbaar. De kunstenaar wordt gevraagd een presentatie van het schetsidee te houden voor de projectgroep. De projectgroep kiest uit de schetsideeën van de geselecteerde kunstenaars één schetsidee dat later wordt uitgewerkt.

Inzendingen dienen vóór 15 januari 2024 in het bezit te zijn van: 
Gemeente Zoetermeer 
Afdeling Vrije Tijd O.v.v. kunstopdracht Palenstein 
Postbus 15 2700 AA Zoetermeer.

Informatie over kunst in Zoetermeer:
www.zoetermeer.nl/kunst
Informatie over Palenstein
www.palensteinzoetermeer.nl