BOKNET
Beroeps Organisatie Kunstenaars

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden - Conflicten voorkomen
BOK heeft leveringsvoorwaarden samengesteld voor haar leden. Deze leveringsvoorwaarden voor kunstenaars worden ook wel algemene voorwaarden genoemd. Dit is is een belangrijk onderdeel voor iedere ondernemer, dus ook voor een beeldend kunstenaar, illustrator, fotograaf, vormgever (design) of andere beeldmaker. Leveringsvoorwaarden scheppen duidelijkheid en kunnen conflicten voorkomen.

Condities, geldigheid van offertes, levertijd, garantie, betaaltermijnen, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en eigendomsvoorbehoud zijn onderdelen die beschreven staan in de BOK Leveringsvoorwaarden voor kunstenaars. Het gaat hier om wederzijdse verplichtingen, ook uw verplichtingen met betrekking tot levering staan hierin beschreven.

De leveringsvoorwaarden staan als downloadbestand op het ledengedeelte van onze website.

Voorbeeldcontracten
BOK heeft ook voorbeeldcontracten voor kunstenaars die je op het ledengedeelte kunt vinden.

Nederlandstalige voorbeeldcontracten: transport- en expositieverzekering, koopcontract, huurovereenkomst, consignatieovereenkomst (met recht van verkoop) en licentieovereenkomst.

Engelstalige voorbeeldcontracten: Art Exhibition Agreement, Contract for the Sale of an Artwork en License Agreement.