BOKNET
Beroeps Organisatie Kunstenaars

Gratis contractvoorbeelden

Voorbeeldcontracten voor kunstenaars
De voorbeeldcontracten zijn handig voor jou als kunstenaar als je in het maatschappelijk verkeer onenigheid krijgt over gemaakte afspraken. Dan is het een geruststellende gedachte als alles vooraf goed is vastgelegd. BOK heeft daarom diverse standaardcontracten voor haar leden.

BOK heeft voor haar leden een...

  • Voorbeeldcontract tussen kunstenaar en gemeente 

Een verkorte overeenkomst in geval de kunstenaar het schetsontwerp en het definitieve ontwerp levert voor een kunstwerk -meestal in de openbare ruimte- dat technisch en bouwkundig wordt uitgevoerd door een derde partij. 

  • Expositiecontract

Het BOK Expositiecontract voor kunstenaars kun je als voorbeeld gebruiken voor afspraken met galeriehouders en andere organisatoren van exposities met jouw kunstwerken, zowel voor solo- als groepsexposities.

  • Koopcontract

Het BOK Koopcontract kun je als een voorbeeldcontract gebruiken waarin afspraken goed vastgelegd worden tussen de kunstenaar en de koper van een kunstwerk.  

  • Huurcontract

Het BOK Huurcontract kun je als voorbeeldcontract gebruiken waarin afspraken goed vastgelegd worden tussen de kunstenaar en de huurder van een kunstwerk.

  • Consignatieovereenkomst (met recht van verkoop)

De BOK Consignatieovereenkomst is een voorbeeldcontract waarmee kunstenaar en galeriehouder afspreken onder welke voorwaarden de galeriehouder een of meerdere kunstwerken in consignatie neemt en/of mee exposeert, met als doel promotie en verkoop van de kunstwerken.

  • Licentieovereenkomst

Met een licentieovereenkomst kun je iemand het recht geven om afbeeldingen van een door jou gemaakt (kunst)werk, beeldmerk, design, illustratie, foto, enz... te gebruiken, zonder dat je het auteursrecht weg geeft. In het contract staat dan onder welke (financiële) voorwaarden dit mag plaats vinden.

  • Leveringsvoorwaarden

Meer informatie over het voorbeeld van de leveringsvoorwaarden vind je op boknet.nl/leveringsvoorwaarden.

Engelstalige voorbeeldcontracten voor kunstenaars
Voor wie zaken doet in het buitenland of met niet-Nederlandstalige partijen: BOK heeft ook deze drie Engelstalige contractvoorbeelden:

  • Art Exhibition Agreement
  • Contract for the Sale of an Artwork
  • License Agreement

Meer informatie over de Engelstalige contracten vind je op:
BOK Contracts & Agreements.

Alle voorbeeldcontracten vind je op ons ledengedeelte.