BOKNET
Beroeps Organisatie Kunstenaars

Gratis contractvoorbeelden

Voorbeeldcontracten voor kunstenaars

De voorbeeldcontracten zijn handig voor jou als kunstenaar als je in het maatschappelijk verkeer onenigheid krijgt over gemaakte afspraken. Dan is het een geruststellende gedachte als alles vooraf goed is vastgelegd. BOK heeft daarom diverse standaardcontracten voor haar leden.

BOK heeft voor haar leden een...

 • Modelovereenkomst workshops verzorgen door kunstenaars

Modelovereenkomst workshops verzorgen door kunstenaars, waarmee je als kunstenaar goede afspraken kunt vastleggen met de opdrachtgever over o.a. betaling, aansprakelijkheid, afgelasting wegens overmacht, enz... Deze modelovereenkomst is er in het Nederlands en Engels. 

 • Modelcontract voor illustratoren

Modelcontract voor de verkoop van illustraties, van illustrator aan uitgever, voor in de publicatie van een boek. Voor het maken van heldere afspraken m.b.t. betalingstermijn, auteursrecht, toepassing, taal en uitgavegebied van het boek waarin de illustraties staan, etc. 

 • Voorbeeldcontract tussen kunstenaar en gemeente 

Een verkorte overeenkomst in geval de kunstenaar het schetsontwerp en het definitieve ontwerp levert voor een kunstwerk -meestal in de openbare ruimte- dat technisch en bouwkundig wordt uitgevoerd door een derde partij. 

 • Expositiecontract

Het BOK Expositiecontract voor kunstenaars kun je als voorbeeld gebruiken voor afspraken met galeriehouders en andere organisatoren van exposities met jouw kunstwerken, zowel voor solo- als groepsexposities.

 • Koopcontract

Het BOK Koopcontract kun je als een voorbeeldcontract gebruiken waarin afspraken goed vastgelegd worden tussen de kunstenaar en de koper van een kunstwerk.  

 • Huurcontract

Het BOK Huurcontract kun je als voorbeeldcontract gebruiken waarin afspraken goed vastgelegd worden tussen de kunstenaar en de huurder van een kunstwerk.

 • Nul-euro-huurovereenkomst

De BOK Nul-euro-huurovereenkomst verschilt met het 'gewone' huurcontract dat er geen sprake is van betlaingsverkeer en dat de huurperiode tussentijds afgebroken/gewijzigd kan worden voor bijv. de verkoop van een kunstwerk.

 • Consignatieovereenkomst (met recht van verkoop)

De BOK Consignatieovereenkomst is een voorbeeldcontract waarmee kunstenaar en galeriehouder afspreken onder welke voorwaarden de galeriehouder een of meerdere kunstwerken in consignatie neemt en/of mee exposeert, met als doel promotie en verkoop van de kunstwerken.

 • Licentieovereenkomst

Met een licentieovereenkomst kun je iemand het recht geven om afbeeldingen van een door jou gemaakt (kunst)werk, beeldmerk, design, illustratie, foto, enz... te gebruiken, zonder dat je het auteursrecht weg geeft. In het contract staat dan onder welke (financiële) voorwaarden dit mag plaats vinden.

 • Overeenkomst van opdracht kunst- en cultuureducatie

Voor lesgevende kunstenaars die freelance in opdracht werken voor organisaties in de kunst- en cultuursector hebben we het voorbeeldcontract 'Overeenkomst van opdracht kunst- en cultuureducatie'.

 • Leveringsvoorwaarden

Meer informatie over het voorbeeld van de leveringsvoorwaarden vind je op boknet.nl/leveringsvoorwaarden.

Engelstalige voorbeeldcontracten voor kunstenaars

Voor wie zaken doet in het buitenland of met niet-Nederlandstalige partijen: BOK heeft ook deze drie Engelstalige contractvoorbeelden:

 • Art Exhibition Agreement
 • Contract for the Sale of an Artwork
 • License Agreement
 • Workshop Agreement

Meer informatie over de Engelstalige contracten vind je op:
BOK Contracts & Agreements.

Alle voorbeeldcontracten vind je op ons ledengedeelte.