BOKNET
Beroeps Organisatie Kunstenaars

Reglement Place to Be

Dit is het reglement van de open call voor de groepsexpositie Place to Be! Hier staan de voorwaarden en de selectiecriteria voor de kunstenaars die zich willen inschrijven.

De open call staat open voor kunstenaars die in Nederland aan een Hogeschool voor de Kunsten studeren en ná 1 januari 2022 afstuderen. De groepsexpositie is in Galerie Pouloeuff in Naarden, opent op 23 januari 2022 en duurt tot en met 27 maart 2022. De studenten die geselecteerd worden uit deze open call exposeren allen met schilderijen (dus geen andere kunstdiscipline).

De groepsexpositie Place to Be! is een samenwerkingsproject van Galerie Pouloeuff en de Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK). Naast studenten die geslecteerd worden uit deze open call exposeren in dezelfde periode ook BOK-leden die al afgestudeerd zijn. Door je in te schrijven voor deze open call ga je akkoord met alle voorwaarden en criteria die in dit reglement genoemd worden.

Als je voldoet aan alle voorwaarden en akkoord gaat met alle gestelde criteria, dan kun je jezelf opgeven via het opgaveformulier, te vinden via een link op de BOK-pagina

https://boknet.nl/nl/open-call-place-to-be
(onder het kopje ‘Aanleveren voor de selectie’).

1. Thema en discipline

Het thema van de groepsexpositie is: Place to Be! Alle kunstwerken die te zien zijn tijdens de groepsexpositie refereren naar dit thema. De discipline voor de open call betreft schilderkunst. 

2. Voorwaarden

Je kunt mee doen aan de open call voor de groepsexpositie Place to Be! als je aan de volgende voorwaarden voldoet. Je bent:
A. student aan een Hogeschool voor de Kunsten in Nederland en studeert af na 1 januari 2022.
B. je maakt werk in de discipline schilderen dat refereert aan het thema Place to Be!
C. Je voldoet aan alle andere voorwaarden en criteria vermeld in dit reglement.

3. Inschrijven voor de open call

A. Het formulier om je op te geven voor deze open call vind je op https://boknet.nl/nl/open-call-place-to-be onder het kopje Aanleveren voor de selectie. 
B. Alleen formulieren die volledig ingevuld zijn worden in behandeling genomen. Belangrijk is dat de link naar jouw kunstwerk(en) op jouw Google Drive of Dropbox openbaar is, zodat wij ze kunnen beoordelen. Daar staan minimaal één, maximaal negen kunstwerken die wij kunnen bekijken. Plaats ook een word-document met de titels en de afmetingen van de schilderij(en). Tip: bij meerdere kunstwerken: kies voor verschillende afmetingen.

4. Deadline van de open call

De deadline om je op te geven voor deze open call is maandag 27 september 2021, om 23:59. Stuur dus vóór 28 september het formulier naar ons toe via onze site (zie punt 3.)

5. Selectie

De selectie van de kunstenaars voor de open call van Place to Be! wordt gedaan door Galerie Pouleuff en BOK. De geselecteerde kunstenaars krijgen na 12 juli bericht. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd en gediscussieerd. 

6. Data expositie, opening 

A. De groepsexpositie Place to Be! bij Galerie Pouloeuff in Naarden opent op zondag 23 januari 2022 en duurt tot en met zondag 27 maart 2022. 
B. De opening is op zondag 23 januari 2022 van 13:00 tot 17:00 in Galerie Pouloeuff, ijs en weder dienende (zoals ev. Corona maatregelen). Er wordt van de kunstenaar verwacht dat hij/zij tijdens de opening op zondag 23 januari van 13.00 tot 17.00 uur aanwezig zal zijn. 

7. Aanlevering en ophalen van de kunstwerken

De geselecteerde exposanten leveren hun werk aan op dinsdag 18 januari vanaf 10:30. Zij brengen hun kunst zelf naar de galerie. Na beëindiging van de expositie kan de kunstenaar het werk zondag 27 maart eind van de middag of dinsdag 29 maart om 10.30 uur ophalen uit de galerie. Werken die niet tijdig worden opgehaald mogen door de galerie voor rekening en risico van de kunstenaar in opslag worden gegeven.

8. Communicatie open call

A. De open call voor de groepsexpositie wordt via online mediakanalen en andere communicatie kanalen aangekondigd en verspreid.
B. De geselecteerde kunstenaars voor de expositie worden t.z.t. bekend gemaakt door de organisatoren. Vooraf krijgen de geselecteerden persoonlijk bericht.

9. Promotie en publiciteit van de groepsexpositie

A. De geselecteerde kunstenaars gaan hun eigen netwerk en social media inzetten om de opening van hun kunst, de groepsexpositie en de organisatoren (Galerie Pouloeuff en BOK) zo goed mogelijk te promoten.
B. Galerie Pouloeuff en BOK gaan de groepsexpositie naar eigen inzicht promoten via hun eigen sites, netwerk en social media, als mede via media kanalen.
C. Galerie Pouloeuff en BOK  hebben het recht om persoonsgegevens van exposanten en afbeeldingen van de geselecteerde kunstwerken van de exposanten te publiceren op hun eigen websites en in alle communicatiekanalen, zoals social media, voor marketingdoeleinden en in persberichten. 

10. Commissie en contract 

De kunstenaar betaalt geen kosten of commissie voor deze open call en bij selectie de groepsexpositie. Dus je ontvangt 100% van de opbrengst bij verkoop. Alle geselecteerde exposanten tekenen een expositiecontract met Galerie Pouloeuff voor de duur van de groepsexpositie.Deze wordt verstrekt door Galerie Pouloeuff.

11. BOK-studentenlidmaatschap

Als je wordt geselecteerd als exposant ben je automatisch student-lid van BOK. Student-leden betalen geen contributie of andere kosten voor hun lidmaatschap. Daar ga je mee akkoord door mee te doen aan deze open call. Je bent heel 2022 gratis lid van BOK. Daarna staat het je vrij om je lidmaatschap te verlengen. De verlenging van het gratis studentenlidmaatschap gebeurt niet automatisch.

12. Transport- en expositieverzekering.

Jouw werk is tijdens de expositieperiode en het transport er naar toe niet verzekerd door BOK of Galerie Pouloeuff. Wil je jouw werk verzekeren, dan kan dat wel als BOK-lid als je ook staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (eis van de verzekeraar). Kijk op de site van BOK voor meer informatie

13. Overmacht

Galerie Pouloeuff en BOK doen hun uiterste best om de groepsexpositie zo goed mogelijk te laten verlopen. Alleen in het uiterste geval - bij overmacht - zal de expositie of een deel daarvan geannuleerd worden. Het is mogelijk dat, bijvoorbeeld door corona-maatregelen, de opening van de groepsexpositie niet door kan gaan of soberder wordt dan vooraf voorzien.

14. Onvoorzien

Als er omstandigheden zijn waarin dit reglement niet voorziet, dan worden deze voorgelegd aan de organisatoren, Galerie Pouloeuff en BOK, en wordt er door hen redelijkerwijs een beslissing gemaakt.

15. Vragen

Vragen (geen correspondentie m.b.t. de selectie) kunnen gesteld worden via www.boknet.nl/nl/contact o.v.v. ‘Place to Be!’

Inschrijven via de oproep op Place to Be of ga direct naar het inschrijvingsformulier.

Onder voorbehoud van alle rechten.