BOKNET
Beroeps Organisatie Kunstenaars

Reglement Forever Young

Dit is het reglement van de open call voor de groepsexpositie Forever Young in de Boterhal van Hoorn, van 6 juli tot en met 4 augustus 2024. Hier staan de voorwaarden en overige informatie voor de kunstenaars die zich willen inschrijven.

De open call staat open voor kunstenaars die lid zijn van Kunstenaarsvereniging Hoorn e.o. of de Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK). Op de openingsdag, 6 juli 2024, ben je maximaal 35 jaar of 55 en ouder.

Je levert één concept aan, bestaande uit één of meerdere kunstwerken, die refereren naar het thema ‘Forever Young.’ Dit kan in elke discipline: schilderij, beeld, tekening, enz… 

Als je voldoet aan alle voorwaarden en akkoord gaat met alle gestelde criteria, dan kun je jezelf opgeven via het aanmeldformulier.
 

1. Thema en discipline

Het thema van de groepsexpositie is: Forever Young. Alle kunstwerken die te zien zijn tijdens de groepsexpositie refereren naar dit thema. De groepsexpositie bestaat uit maximaal 35 kunstwerken, in 2D en 3D-formaat. Elke discipline in de beeldende kunst kan geselecteerd worden. 

2. Voorwaarden

Je kunt mee doen aan de open call voor de groepsexpositie Forever Young als je aan de volgende voorwaarden voldoet.

A. Je bent lid van de Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK) of Kunstenaarsvereniging Hoorn e.o.
B. Je bent 35 jaar of jonger of 55 jaar en ouder op 6 juli 2024 
C. Met jouw kunstwerk(en), bestaande uit één concept, refereer je aan het thema Forever Young. 
D. Je hebt het aanmeldformulier op https://boknet.nl/nl/prikbord/open-call-forever-young ingevuld en voldoet aan alle andere voorwaarden vermeld in dit reglement.

3. Inschrijven voor de open call

A. Het formulier om je op te geven voor deze open call vind je via de oproep op ons Prikbord en via deze link.

B. Alleen formulieren die volledig ingevuld zijn worden in behandeling genomen. Afbeeldingen aanleveren voor de open call doe je via Google Drive of Dropbox. Belangrijk is dat de link naar jouw kunstwerk(en) op jouw Google Drive of Dropbox openbaar is, zodat wij ze kunnen beoordelen. Daar staan minimaal één, maximaal zes (kleinere) kunstwerken die samen één concept vormen en wij kunnen bekijken. Plaats ook een word-document met de titels, prijzen en afmetingen van de kunstwerk(en). 

C. Door mee te doen aan de open call, ga je er mee akkoord dat we jou per e-mail op de hoogte houden van de voortgang en inschrijven voor de BOK-nieuwsbrief.

4. Selectie

De selectie van de kunstenaars voor de open call van Forever Young wordt gedaan door de Technische Commissie van De Boterhal. De geselecteerde kunstenaars krijgen na 31 maart 2024 bericht. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd of gediscussieerd. 

5. Plaats, data en deadline 

De deadline om je op te geven voor deze open call is donderdag 1 februari 2024, om 23:59
De bekendmaking van de geselecteerde kunstenaars is vanaf 31 maart 2024.
De groepsexpositie Forever Young is van 6 juli tot en met 4 augustus 2024 in de Boterhal, Kerkplein 39, 1621 CZ Hoorn.
Overige data (o.a. brengen van geselecteerde werken) volgen te zijner tijd.

6. Aanlevering en ophalen van de kunstwerken

De geselecteerde exposanten leveren hun werk aan op data die t.z.t. bekend gemaakt worden . Na beëindiging van de expositie kan de kunstenaar het werk weer ophalen uit de Boterhal, Kerkplein 39 in Hoorn. 

7. Communicatie open call

A. Kunstenaarsvereniging Hoorn e.o. en BOK gaan de groepsexpositie naar eigen inzicht promoten via hun eigen sites, netwerk en via social media, als mede via media kanalen.

B. Kunstenaarsvereniging Hoorn e.o en BOK hebben het recht om namen van exposanten en afbeeldingen van hun kunstwerken te publiceren op hun eigen websites, social media, en gedrukte promotie (flyers en folders) via nieuwsbrieven en persberichten en voor publicatiedoeleinden aan te bieden aan andere media.

C. Promotie door geselecteerde kunstenaars van de groepsexpositie, via hun netwerk en social media wordt op prijs gesteld door de organisatie.

8. Commissie en contract 

De kunstenaar betaalt geen kosten of commissie voor deze open call of, indien geselecteerd, de groepsexpositie. Bij verkoop van een kunstwerk ontvangt de organisatie een commissie van 30% van het verkochte werk, 70% gaat naar de kunstenaar. Alle geselecteerde exposanten tekenen een expositiecontract met Kunstenaarsvereniging Hoorn e.o. voor de duur van de groepsexpositie. Deze wordt verstrekt door Kunstenaarsvereniging Hoorn e.o.

9. Transport- en expositieverzekering.

Als je BOK-lid bent is er de mogelijkheid om een transport- en expositieverzekering op jaarbasis af te sluiten via de website van BOK: Transport- en Expositieverzekering.

10. Onvoorziene omstandigheden en overmacht

Door onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat de groepsexpositie Forever Young uitgesteld of (ten dele) afgelast wordt, bijvoorbeeld bij een pandemie of overheidsmaatregelen die daar uit voort komen, bij brandgevaar, vanwege extreme weersomstandigheden en de gevolgen daarvan of wanneer de veiligheid van medewerkers van de organisatie of de Boterhal in gevaar komen. De organisatie beroept zich dan op overmacht en kan hier op geen enkele wijze voor aansprakelijk gesteld worden.

11. Vragen

Vragen (geen correspondentie m.b.t. het selectieproces van de open call) kunnen gesteld worden via Contact BOK o.v.v. ‘Forever Young vragen'

Inschrijven via de oproep kan via de open call op het Prikbord of ga direct naar het aanmeldformulier.. 

Onder voorbehoud van alle rechten. Daar waar het reglement niet in voorziet beslist de organisatie van de open call.