BOKNET
Beroeps Organisatie Kunstenaars

Over BOK

Groot, effectief en een landelijke dekking

BOK is anno 2022 uitgegroeid tot de grootste belangenbehartiger van professionele beeldend kunstenaars, heeft een landelijke dekking en opereert vanuit verschillende plaatsen; Amsterdam, Culemborg, Leeuwarden, Groningen, Drachten en Tilburg en kan zich mede hierdoor uitstekend inzetten voor een effectieve infrastructuur voor de beeldende kunst. Bekijk ook de BOK-video voor kunstenaars op ons Youtube-kanaal.

Lobby

Regelmatig zijn we te vinden daar waar te verwachten is dat lobbyen effectief kan zijn. Niet alleen in Den Haag, maar ook op plekken in het bedrijfsleven en bij andere organisaties die nuttig kunnen zijn voor de beeldende kunst en de bij BOK aangesloten kunstenaars. BOK doet dit veelal in stilte en via de achterdeur. Op deze manier kan worden voorkomen dat standpunten verharden en er door partijen gezichtsverlies wordt geleden.

BOK in het maatschappelijk debat

Preken voor eigen gemeente is weinig effectief. BOK probeert mede door opinistukken in publieksmedia meer begrip en sympathie te krijgen voor de kunst en de kunstenaars. BOK heeft hierin duidelijke standpunten en stelt zich op als pure belangenbehartiger voor zelfstandige, ondernemende en professionele kunstenaars. BOK wordt hierin niet zelden gezien als een dwarsdenker, maar komt wel met heldere ideeën en wordt mede hierdoor regelmatig benaderd door organisaties van buiten het kunstenveld met het verzoek tot samenwerking. 

Juridisch advies

Je hoopt het nooit nodig te hebben. Vooraf raadplegen is beter dan achteraf op de blaren zitten. BOK heeft een uitstekend werkende eerstelijns juridische helpdesk, thuis op het gebied van auteursrecht en arbeidsrecht. De desk wordt veelvuldig geconsulteerd en heeft al veel problemen kunnen voorkomen.

Fiscaal en boekhouden

Niet bepaald een hobby van kunstenaars, boekhouden. Daarom heeft BOK een partner gevonden die een on-line boekhoudprogramma heeft ontworpen waar zelfs de grootste digibeet mee overweg kan. Automatische BTW- en jaar aangiftes, het kan allemaal. De dienst kan moeiteloos worden uitgebreid met  nog meer fiscaal advies. (Opmerking: goed fiscaal advies is pas te geven als alles bekend is; hoe leef je wel of niet samen met een partner, hoe zijn de eigendommen wel of niet verdeeld, is er sprake van een v.o.f. of B.V., zijn er pensioenverplichtingen, oudedagreserves, MKB-regelingen......enz. enz.) Daarnaast beschikt BOK over een uitstekend netwerk op fiscaal gebied waar aangesloten leden gebruik van kunnen maken.

Open voor ideeën en wensen van leden

BOK heeft een open structuur. Leden kunnen op ieder moment laten weten wat zij graag zouden willen dat BOK gaat aanpakken, oppakken of gaat ontwikkelen. Of het nu gaat om een politiek standpunt, een reactie op voorgenomen beleid van het kabinet of de wens van een on-line verkoopkanaal, BOK staat overal voor open en reageert snel. Op deze manier hebben leden grote invloed op het beleid van BOK.

Ledenadviesraad

Om een nog betere communicatie en grotere invloed van individuele leden te bewerkstelligen, heeft BOKLedenadviesraad. SInds 15 april 2020 bestaat de Ledenadviesraad uit kunstenaars Barbara Broekman, Age Hartsuiker, Ben van Helden, Edith Meijering en Ben Zegers. De aanstelling is in beginsel voor een jaar en kan voor een onbepaalde tijd verlengd worden. Alleen BOK-leden die minimaal twee jaar bij de stichting zijn aangesloten, kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Enquête-commissie

Een van de mogelijkheden waarmee alle BOK-leden inspraak en invloed kunnen hebben is via enquêtes, samengesteld en uitgevoerd door de Enquêtecommissie. Als de actualiteit er om vraagt, dan meet en luistert BOK via digitale enquêtes naar de ervaringen, opinies en ideeën van haar leden. Indien uitvoerbaar wordt het beleid (deels) gebaseerd op de uitkomsten van deze enquêtes.

BAA: BOKs Adviseurs en Ambassadeurs

Zowel binnen als buiten het kunstveld zijn er mensen met ideeën over de kunst en voor de kunstenaars. De BAA bestaat uit kunstliefhebbers die BOK een warm hart toedragen en kennis van zaken hebben die de stichting ten goede komt. De adviseurs en ambassadeurs geven gevraagd of ongevraagd advies over tal van onderwerpen.

BOK Beleidsbureau

Het BOK-bestuur, het secretariaat, de ledenadviesraad en de enquêtecommissie vormen samen het Beleidsbureau van BOK. De ambassadeurs maken geen deel uit van het bureau.

Duurzaamheid en continuïteit gewaarborgd

BOK houdt de financiële bijdrage van de leden / aangeslotenen zo laag mogelijk en werkt vooral op deelgebieden samen met mensen en organisaties die de juiste kennis in huis hebben.

BOK minimaliseert de vaste kosten, investeert niet in stenen, maar in dienstverlening. BOK beheert of huurt geen panden. Medewerkers van BOK ontvangen een onkostenvergoeding en/of vacatiegeld. Bedrijven en organisaties die met of  voor BOK werken krijgen een fatsoenlijk uurtarief. Zo beschikt de stichting over de benodigde kennis en kunde, maar blijft tegelijkertijd flexibel. BOK kan zich snel aan veranderende omstandigheden aanpassen en duurzaam blijven werken. Dankzij de flexibiliteit is de continuïteit gewaarborgd.

Vergaderen

Ook het vergaderen gaat zo duurzaam mogelijk. Alles gaat via on-line verbindingen, spaart tijd en kosten. Als het echt niet anders kan komen we fysiek bij elkaar. Maar ook dan doen we dat zo duurzaam mogelijk. We huren geen ruimtes, maar maken gebruik van de ruimtes van een van de mensen die aanwezig moeten zijn. Liefst bereikbaar met het openbaar vervoer of we car-poolen.

Financieel

BOK is een Stichting zonder winstoogmerk, mede daardoor kan de contributie laag worden gehouden. Eens per jaar wordt er een begroting gemaakt en een verslag van het voorgaande jaar met daarin de totalen van inkomsten en uitgaven.

Niet alleen

Iedereen heeft z'n beperkingen, niet iedere boekhouder kan op de hoogte zijn van alle regel- en wetgeving, niet iedere politieke partij heeft het alleenrecht op het gelijk en niet iedere bestuurder heeft de wijsheid in pacht. Daarom werkt BOK regelmatig met verschillende partijen en mensen samen en haalt kennis en diensten naar zich toe die niet of moeilijk te verkrijgen zijn als alleen maar met mensen in vaste (loon)dienst wordt gewerkt. Op deze manier stromen er regelmatig nieuwe ideeën binnen en blijft de organisatie BOK jong en vitaal.

Eigenwijs

BOK is eigenwijs. Luistert naar zijn leden, maar gaat ook z'n eigen gang. In de negentiger jaren van de vorige eeuw werd er aan een heleboel mensen de vraag gesteld hoe ze het zouden vinden om altijd bereikbaar te zijn. Dat ze ieder moment van de dag gebeld zouden kunnen worden en zelf ook zouden kunnen bellen. Iedereen zou dan een soort van draagbare telefoon moeten krijgen. Op een enkeling na vond iedereen het een belachelijk idee. Je zou helemaal geen vrije tijd meer hebben, het was te gek voor woorden. Als Steve Jobs geluisterd had naar de wensen van de mensen hadden we nu geen i-phone...

BOK luistert naar de wensen van zijn leden, maar is eigenwijs genoeg om ook met plannen te komen waar niemand om heeft gevraagd, net als de kunst zelf.

Aan de bar...
Naast mij aan de bar zat Ernst*. Ernst had 'het goed gedaan', financieel gezien, hij had z'n hele leven hard gewerkt en was 'binnen'. Veel van zijn generatiegenoten waren vertrokken naar België. Puur gedreven door financieel voordeel. Belastingvluchtelingen.
Ik vroeg Ernst waarom hij niet was gaan wonen in Brasschaat, net als veel van zijn (golf)vrienden. "Nou Henk, dat zal ik je vertellen. Als die lieden die daar zijn gaan wonen en hun geld daar opmaken, rondrijden in te dure auto's en alleen nog maar op de golfclub zijn te vinden, zijn ze meestal vergeten dat ze hun geld hebben verdiend in Nederland. En ik heb besloten om het geld wat ik heb verdiend uit te geven en te besteden in de samenleving waaraan ik dat heb verdiend. Ik wil dat er iets goeds mee gebeurd en wil het niet over de balk gooien en besteden aan luxueuze onzin. Ik help jonge ondernemers, heb ik lol in". 
"En jij mag bepaald ook niet klagen, jij bent een van de weinige kunstenaars die er goed van heeft kunnen leven. Jij moet iets doen voor de kunst".
 
*Het verhaal klopt, de naam is een andere.
 
Henk Hofstra
voorzitter BOK
 
Enige tijd later kwam het laatste zetje. In 2012 verhoogde het toenmalige kabinet de BTW op kunst van 6 naar 19 procent en later naar 21 procent. Samen met een paar geestverwanten uit de kunst, maar ook uit het bedrijfsleven hebben we BOK opgericht, we kwamen in opstand tegen deze belachelijke zet van het kabinet. Gelukkig werd de verhoging voor de podiumkunsten al na een half jaar teruggedraaid en volgde de beeldende kunst later. Er hadden zich al meteen een paar honderd kunstenaars aangesloten bij de Stichting BOK, die zich voortzette als een organisatie die zich inmiddels ook op andere fronten inzet voor zijn leden.

Tot slot

BOK is duidelijk. BOK is geen doel, maar een middel. BOK is een pure beroeps organisatie voor zelfstandige, ondernemende en professionele kunstenaars en doet haar stinkende best voor zijn leden en de kunst!

Ga voor meer informatie over het lidmaatschap van BOK naar lid worden. Je kunt je online aanmelden.