BOKNET
Beroeps Organisatie Kunstenaars

De Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK) is een stichting zonder winstoogmerk die opkomt voor de collectieve en individuele belangen van professionele beeldend kunstenaars.

BOK is grootste, volledig onafhankelijke en meest actieve beroepsorganisatie voor beeldend kunstenaars en maakt geen deel uit van een andere organisatie.

Investeer in kunst

Petitie: Maak investeringen in kunst en cultuur fiscaal aantrekkelijker

‘’Laat het lonen om juist nu te investeren in kunst en maak aanschaffen van en opdracht geven tot kunst fiscaal aantrekkelijker. Door tijdelijk belastingvoordeel toe te passen op investeren in cultuur, wordt de kunstmarkt extra gestimuleerd en kunnen makers én bemiddelaars ook zelf de broek ophouden.’’

Zes kunstenaars en kunstprofessionals zijn een petitie begonnen om juist nu investeringen in kunst en cultuur aantrekkelijker te maken:  Merel Noorlander, Camie Bonger,TINKEBEL, Erik van Muiswinkel, Mette Samkalden en Jaring Dürst Britt.

Doe meer voor de individuele kunstenaar
Er is onlangs wel een noodpakket van 300 miljoen vrij gemaakt voor de kunst- en cultuurwereld, maar deze gelden gaan voornamelijk naar de grote instellingen. De individuele kunstenaar, die zijn praktijk wil voortzetten, heeft daar niet direct iets aan. Daarom is er een petitie opgesteld, die aangeboden wordt aan de Tweede Kamer. De Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK) onderschrijft dit initiatief van harte.

Enkele ideeën
Kunstenares en curator Merel Noorlander licht enkele ideeën toe: ‘’Er kunnen veel meer fiscale voordelen gemaakt worden om de kunst- en cultuursector draaiende te houden. Zoals bijvoorbeeld tijdelijk geen BTW of in ieder geval het ‘lage’ BTW-tarief weer terug brengen naar 6%. Ook kun je individuele kunstenaars een ANBI-status geven, zodat investeren in kunst in zijn geheel aftrekbaar is.’’

Opiniestukken en ideeën voor meer (fiscale) regelingen voor kunstenaars juichen de initiatiefnemers van de petitie toe. Ga naar de petitie.