BOKNET
Beroeps Organisatie Kunstenaars

Incassodiensten

Krijgen wat je toekomt

Wanneer is een klant een goede klant? Wat BOK betreft is een klant pas een goede klant als die jouw factuur tijdig voldoet. Maar in de praktijk komt het steeds vaker voor dat een factuur ergens op een grote stapel terechtkomt. En om die reden te laat of helemaal niet wordt voldaan. Dan is het tijd voor incasso-partner GGN.

Wat moet je doen om je geld te krijgen?

Nadat je je factuur hebt verzonden is het van belang dat je er op toeziet dat die ook tijdig wordt voldaan. Is dat niet het geval, dan is het zaak dat je actie onderneemt. In deze fase, het 'aanmaantraject', moet je zelf je debiteur er van overtuigen dat de factuur moet worden voldaan. Dit doe je door zowel schriftelijk als telefonisch contact te zoeken met je debiteur. GGN kan je kosteloos voorzien van voorbeeldbrieven die je kunt gebruiken om je debiteur op de juiste wijze aan te schrijven. Desgewenst adviseert GGN over het aanmaantraject.

Als het niet lukt om de factuur zelf te incasseren, zal GGN het 'minnelijke incassotraject' starten. In deze fase probeert GGN het geld te innen zonder tussenkomst van de rechter. Er zijn 3 scenario's mogelijk:

1. Je vordering wordt volledig geïncasseerd. Je ontvangt geen nota van GGN;
2. Je vordering wordt niet geïncasseerd en je gaat niet naar de rechter. GGN sluit het dossier en je ontvangt een nota voor de aanleg en de behandeling van het dossier (2012: € 30,70 excl. BTW);
3. Je vordering wordt deels geïncasseerd. Je ontvangt een nota over het geïncasseerde bedrag.

Mocht het onverhoopt niet lukken om de vordering zonder tussenkomst van de rechter te incasseren dan kan GGN namens jou een gerechtelijk incassotraject opstarten. Voordat GGN dit traject opstart word je voorzien van informatie waaruit blijkt wat het kostenrisico is. Aan jou de keuze om vervolgens wel of niet naar de rechter te gaan.

Om in contact te komen met GGN, kunnen BOK-leden bellen met 088-3314500. Vergeet daarbij niet te vermelden dat je lid bent van BOK en houd je lidmaatschapsnummer bij de hand.