Beroeps Organisatie Kunstenaars

BOK Schadeverzekeringen

BOK heeft in samenweking met FGD een voordelig pakket verzekeringen ontwikkeld, exclusief voor kunstenaars die lid zijn van BOK. De meeste verzekeringen dekken risico’s die je specifiek als kunstenaar loopt. Daarnaast telt het pakket nog een aantal meer algemene dekkingen die van belang zijn voor de ondernemer.

Simpel en goedkoop
Verzekeringen zijn vaak nodeloos ingewikkeld. BOK wil het afsluiten van een voordelige verzekering met een goede dekking zo simpel mogelijk houden. Zo moet een aanvraagformulier niet langer zijn dan strikt noodzakelijk. Ook vinden we dat voor iedereen duidelijk moet zijn wat er verzekerd is en wat niet.

Wij hebben alvast een voorselectie gemaakt
BOK is goed ingevoerd in de kunst en heeft dus al een voorselectie gemaakt van wat wel en wat er niet gedekt zou moeten zijn. Het BOK Schadeverzekeringenpakket bestaat uit 11 verschillende dekkingen: 

Transport- en expositieverzekering
Deze verzekering verzekert kunst in eigendom van de kunstenaar tijdens het transport van en naar de expositie/expositieruimte en het verblijf tijdens de expositie. lees verder

Galerie- en Atelierverzekering
Dekt de (brand)schade aan het eigen atelier of galerie. lees verder

Inventaris-/goederenverzekering
Gereedschappen en materialen die je beroepsmatig gebruikt behoren niet tot de particuliere inboedelverzekering, ook al staat alles in hetzelfde huis. Deze zaken kun je verzekeren onder de inventaris/goederenverzekering.
lees verder

Kunstverzekering
Deze verzekering biedt een dekking voor werkelijke waarde van de kunst die je aan het maken bent, of die, gereed en wel, bij je in huis staat voor verkoop of expositie. lees verder

Bedrijfsschadeverzekering
Deze verzekering vergoedt niet de schade zelf, maar de gevolgen die een schade heeft voor het bedrijf. Bijvoorbeeld als dat stil komt te liggen en je maandenlang niets verdiend. lees verder

Extra kostenverzekering
De verzekering keert extra kosten uit die gemaakt moeten worden na een schade. Bijvoorbeeld huur van een tijdelijk atelier. lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven
Dekt schade die is toegebracht aan derden, tot een bedrag van € 2.500.000,-. lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven, incl. restauratie
Dekt schade die is toegebracht aan derden, tot een bedrag van € 2.500.000,-. Schade aan kunst die wordt gerestaureerd is ook verzekerd. lees verder 

Meer particuliere verzekeringen
BOK en FGD Assuradeuren zijn overeengekomen om leden van BOK 15% korting te geven op particuliere (schade)verzekeringen, naast het huidige aanbod. Hieronder valt o.a.: auto/motorverzekering, inboedelverzekering, reisverzekering en de rechtsbijstandsverzekering, woonhuisverzekering, ongevalllenverzekering en caravanverzekering

Voor meer informatie kun je contact opnemen met FGD Diensten. Erik Roozeboom, E-mail Roozeboom. , telefoon 058-2010130. Of Lucas Bosma: 058-2010115. E-mail Bosma. Voor alle verzekeringen geldt dat je als kunstenaar ingeschreven moet staan bij de Kamer van Koophandel (KvK).