Op de pagina ZZP/Kunstenaars van BOK staan beschouwingen, opiniestukken en andere artikelen met betrekking tot de positie van de kunstenaar als ZZP'er.

Voorbeelden zijn het pleidooi voor behoud van zelfstandigenaftrek en het niet doorvoeren van de Wet DBA.


Nieuws omtrent dit onderwerp is welkom via e-mail: 
boknet.nl


Beroeps Organisatie Kunstenaars

Motie voor ondersteuning van de culturele sector aangenomen.
Veel mensen worden geraakt door de Corona crisis. Naast de beurzen die diep in het rood staan en allemaal evenementen en voorstellingen die niet doorgaan, is het ergst van alles natuurlijk de mensen die ernstig ziek worden en er aan overlijden.

Ook in onze sector wordt er schade geleden. Van musea die dicht gaan tot exposities die afgelast worden. Zzp'ers, waaronder beeldend kunstenaars, voelen een recessie vaak eerder dan werknemers met een vast dienstcontract. Bij BOK vinden we dat iedereen ondersteund moet worden, maar dat er prioriteit gegeven moet worden aan zzp’ers, waaronder kunstenaars, om de hier boven vermelde reden.

Hoog percentage freelancers in de culturele sector
Mede dankzij de contacten van BOK is er afgelopen nacht een motie aangenomen om de kunst- en culturele sector te ondersteunen. Deze motie is er onder meer op gebaseerd dat ‘het percentage freelancers in de cultuursector 60% bedraagt’, waaronder nagenoeg alle BOK-leden vallen.

Schrap de verplichte AOV, handhaaf zelfstandigenaftrek
Het is nu nog prematuur om alle gevolgen van de Corona-crisis te kunnen overzien, maar voor BOK al wel reden om er bij de politiek nogmaals op aan te dringen om de plannen in het pensioenakkoord te heroverwegen, c.q. te schrappen.

In dit akkoord staat namelijk dat zzp’ers zich verplicht moeten verzekeren voor arbeidsongeschiktheid en dat de zelfstandigenaftrek wordt afgeschaft. Naast het feit dat alleen al een verplichte premie veel beeldend kunstenaars in de problemen brengt, is het ook nog eens zo dat de premies (en de afschaffing van de zelfstandigenaftrek) verhinderen dat kunstenaars kunnen sparen voor economische slechtere tijden. Bovendien ben je er ook niet voor verzekerd. Wie een groot deel van zijn of haar inkomsten verliest door een crisis, zoals tijdens de krediet crisis in 2007/2008 en bij een recessie die het gevolg is van een pandemie, valt immers niet onder de noemer ‘arbeidsongeschikt.’

Stop met het plukken van de kunstenaar (en andere zzp’ers)!
BOK wil voorkomen dat kunstenaars en ander zzp’ers die (tijdelijk)  zonder inkomsten zitten ook nog eens premie moeten betalen voor een AOV waar ze in crisistijd geen aanspraak op kunnen maken. Met steun van onze leden en in samenwerking met organisatie die opkomen voor zzp’ers in andere beroepsgroepen (o.a. in de bouw en zorgsector), gaan we door om ons - ook in de politiek - in te zetten voor kunstenaars. BOK heeft invloed, we spreken met politici en zitten regelmatig bij adviesorganen van de overheid aan tafel.

Meld schade door Corona-virus bij BOK
Mocht jij als beeldend kunstenaar, en lid van BOK,  schade hebben geleden of niet goed weten hoe je om moet gaan met exposities, evenementen, opdrachten of tentoonstellingen die zijn afgezegd, laat het ons weten, we zijn er om je te helpen. Je kunt ons mailen; INFO, maar je kunt ook contact opnemen met onze juridische helpdesk.Het Financieele Dagblad, 2 maart 2020

Pamflet Zelfstandig Ondernemerschap
Zeven belangen- en beroepsorganisaties, waaronder BOK, presenteren een alternatief voor de plannen van minister Koolmees tegen schijnzelfstandigheid.  ZZP'ers die bewust voor het ondernemerschap kiezen moet je steunen en dat is niet wat er nu gebeurt. De stelling in de plannen van Koolmees en Borstlap is nu 'je bent werknemer, tenzij,' 


Bij beeldend kunstenaars speelt dan ook nog mee dat er sowieso geen sprake kan zijn van 'schijnzelfstandiheid. Beeldend kunstenaars hebben hetzelfde werk nooit in loondienst verricht. Het Pamflet Zelfstandig Ondernemerschap is samengesteld door de NBBU (Nederlandse Bond Van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, intermediairsvereniging Bovib, ONL voor ondernemers, ZZP Nederland, Zelfstandigenbouw, Solopartners (zzp'ers in de zorg) en de Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK).

Het volledige pamflet kun je hier vinden in PDF: Pamflet Zelfstandig Ondernemerschap.

Meer duiding kun je onder meer vinden op de site van Zipconomy.Den Haag, Het Binnenhof


De gereguleerde kameel van Borstlap


Hans Borstlap tijdens de presentatie van 'Regulering van Werk'

A camel is a horse designed by a committee.

 
Hans Borstlap presenteerde het eindrapport van de commissie 'Regulering van Werk'. Commentaar van BOK-voorzitter Henk Hofstra.
 
Iedereen werkt in vaste dienst, tenzij...
Borstlap: "Iedereen is werknemer, tenzij het tegendeel wordt bewezen", is zijn uitgangspunt. Borstlap scheert alle ZZP'ers over één kam. Bouwvakkers, verplegers, pakketbezorgers en ook kunstenaars. Allemaal moeten ze lekker veilig in een vaste baan. Terug naar de jaren vijftig, toen was alles mooi overzichtelijk. Je had bazen en je had arbeiders. Vakbonden en werkgevers.
 
Beeldend kunstenaars
Het is Borstlap kennelijk ontgaan dat de tijden zijn veranderd. Dat er mensen zijn die per definitie niet in loondienst kunnen. Beeldend kunstenaars. Opgeleid om zelfstandig te zijn. Ultieme zelfstandigen die dankzij hun creativiteit door de tijd weten te komen. Mensen die je met rust moet laten en niet in het keurslijf van een vast dienstverband moet proppen. Bovendien: waar zouden die beeldend kunstenaars in loondienst moeten?
 
Opdrachtgevers en kunstopdrachten

De commissie Borstlap stelt dat ‘’iemand die werk wil doen voor een ander, dat in principe moet doen binnen een dienstverband of via een uitzendbureau.’’ Via welk uitzendbureau of dienstverband gaat een kunstenaar autonome beeldende kunst scheppen? Hoe zit dit bij opdrachtgevers van bijvoorbeeld kunstopdrachten, die ook voor een groot deel te vinden zijn bij de overheid? Gemeentes die op zoek zijn naar een kunstwerk, zijn niet op zoek naar een kunstenaar voor een vaste dienstbetrekking.  
 
Banen en bijbaantjes
Banen schijnen volgen de commissie Borstlap een soort natuurverschijnsel te zijn. Alsof ze er vanzelf komen en niet worden gemaakt door ondernemers, kunstenaars en start-ups. Bovendien bestaan er ook bijbaantjes; veel kunstenaars hebben om rond te komen naast hun autonome werk een bijbaantje. Mag ook al niet meer, wet DBA. Ook hier wordt zelfstandigheid, zelfredzaamheid en initiatief gestraft. Een kunstenaar die op vrijdag boetseerles of schilderles geeft moet straks haar leerlingen vragen een BV'tje op te richten waar zij dan volgende week maandag in dienst kan.
 
Verplichtingen
Borstlap zei het al bij Nieuwsuur; de zelfstandigenaftrek gaat verdwijnen en volgens hem krijgen we er een verzekering voor terug waar we premie voor moeten betalen. Dubbel pakken dus. 7000 Euro afpakken en ook nog betalen voor een verplichte verzekering waar we niet om gevraagd hebben. Elk initiatief en elke poging tot vernieuwing wordt zo in de kiem gesmoord.
 
Standbeeld
Overal in de wereld staan op pleinen en in parken standbeelden van mensen die onze samenleving een dienst hebben bewezen. Gemaakt door kunstenaars. Nergens in de wereld heb ik ooit een standbeeld gezien van een commissie. En er zal, dat beloof ik u, geen standbeeld komen voor de commissie Borstlap. De commissie wilde een renpaard maken, het werd een gereguleerd kameel. Kun je niks mee en werkt averechts.
 
Henk Hofstra
BOK (Beroeps Organisatie Kunstenaars)
info@boknet.nlDe presentatie van het rapport Regulering van Werk in Den Haag

Voorkom een aanval op de creatieve sector.

Onderwerp: Open brief aan: Minister Van Engelshoven, Minister Koolmees en Staatssecretaris Snel

PERSBERICHT
Den Haag 11 november 2019
 
 
OPEN BRIEF AAN:
 
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Rijnstraat 50 Den Haag
t.a.v. de Minister van OCW, mevrouw Van Engelshoven
 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
t.a.v. de Minister van SZW, de heer Koolmees
 
Ministerie van Financien, Korte Voorhout 7 Den Haag
t.a.v. de Staatssecretaris van Financien, de heer Snel


Minister Van Engelshoven, foto: CRCX/Stichting BOK
 
Geachte mevrouw Van Engelshoven, meneer Koolmees en meneer Snel,
 
Het getuigt van weinig begrip en wellevendheid wanneer twee partijen afspraken met elkaar maken die een derde betreft, zonder die derde daar, tijdens het maken van de afspraak, van op de hoogte te stellen, maar hem of haar achteraf wel te confronteren met de gevolgen.
 
In die situatie verkeert op dit moment een deel van werkend Nederland. De regering en de bonden hebben afspraken met elkaar gemaakt en daar een derde partij in betrokken zonder overleg met deze derde partij. Deze derde partij betreft de (kleine) zelfstandigen, ook wel ZZP'ers genoemd. 

Overwegingen
Er zijn 'werkenden' in loondienst en er zijn 'werkenden' die zelfstandig hun beroep uitoefenen (ZZP'ers).
 
Werkenden in loondienst zijn in geval van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid verzekerd van een inkomen vanaf de eerste dag dat hen iets overkomt.
 
Zelfstandigen zijn niet verzekerd, tenzij zij individueel een AOV hebben afgesloten. In de praktijk blijkt dit veelal niet het geval, voornamelijk vanwege de hoge kosten. 
 
Werkenden in loondienst zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de situatie waarin het bedrijf waarvoor zij werken verkeerd in geval van faillissement of welke andere financiële of juridische situatie ook.
 
Zelfstandigen zijn in geval van een éénmanszaak of vof hoofdelijk aansprakelijk voor de (financiële en juridische) situatie van hun onderneming.
 
In een heleboel beroepen kun je kiezen voor loondienst of zelfstandigheid. De werkprestatie kan in beide beroepen verricht worden. Voorbeeld; een metselaar kan een muur metselen in loondienst van een aannemer, maar kan die zelfde muur ook metselen als ZZP'er.

Beeldend kunstenaars zijn per definitie zelfstandigen 
In een aantal beroepen is loondienst niet mogelijk. Een beeldend kunstenaar kan niet in loondienst. Waar zelfs een muzikant nog kan kiezen tussen zelfstandig muziekdocent of in loondienst bij een orkest of muziekschool, is het voor een beeldend kunstenaar onmogelijk om in loondienst te gaan.
 
Aanval op de creatieve sector
Welke 'oplossing' ook zal worden voorgesteld, er zal altijd een groep zelfstandigen over blijven met een zeer laag inkomen en met de onmogelijkheid van loondienst. Om in zo'n situatie twee verzekeringen (de verplichte AOV en een broodfonds/schenkkring) af te sluiten is onhoudbaar. Voor veel beeldend kunstenaars zou dat een torenhoge premie betekenen. Het zal voor de zoveelste keer een frontale aanval zijn op vooral de creatieve sector, na onder meer de BTW-verhoging, verandering van de KOR, de Wet DBA.
 
Zelfstandig per definitie, het kan niet anders
Voor hen die niet gekozen hebben voor zelfstandigheid maar dat beroepsmatig per definitie zijn, zoals beeldend kunstenaars, moet de verplichte AOV van tafel. Deze groep is de laatste tijd op vele manieren getroffen; de BTW-verhoging, de KOR, de wet DBA, het verminderen van de zelfstandigenaftrek. Een verplichte AOV gaat pas na twee jaar arbeidsongeschiktheid in; beeldend kunstenaars zouden dan ook nog eens twee jaar moeten overbruggen met een broodfonds.

De kosten van de premies, in combinatie met andere veranderingen die de kosten van kleine ondernemers in het algemeen en kunstenaars in het bijzonder verhogen, kunnen velen zich niet veroorloven. Het kabinet jaagt onze beroepsgroep op deze manier onnodig op kosten.

Het kan toch niet zo zijn dat wij kunst en cultuur uit onze samenleving willen laten verdwijnen of bijna onmogelijk willen maken. Een hoogstaande beschaving denkt niet alleen aan het materieel welzijn van mens en dier, maar ook aan de geestverruimende werking en verheffing die uitgaat van hen die ons laten kijken, voelen, ruiken en horen op een andere manier. De kunstenaars.
 
Henk Hofstra
Voorzitter BOK (Beroeps Organisatie Kunstenaars)
25 november 20192 september 2019
OPEN BRIEF AAN:
 
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap,
Rijnstraat 50 Den Haag
t.a.v. de Minister van OCW, mevrouw Van Engelshoven
en
Ministerie van Financiën, Korte Voorhout 7  Den Haag
t.a.v. de Staatssecretaris van Financien, de heer SnelGeachte mevrouw Van Engelshoven en meneer Snel,
 
Er kwam bij ons ongeveer anderhalve week geleden het bericht binnen dat het kabinet voornemens is de zelfstandigenaftrek te beperken. Van een aftrek van 7280 Euro naar een verlaagde aftrek van 5000 Euro. Na de wet DBA, de BTW-verhoging van 6 naar 9 procent, het voornemen van een verplichte AOV is dit de zoveelste maatregel die de kleine zelfstandige ondernemer, waaronder veel kunstenaars, treft.

Averechts
De maatregel is bedoeld om de koopkracht te versterken, maar werkt volledig averechts. De kleine, hardwerkende zelfstandige gaat er op achteruit. En dat zijn er inmiddels honderdduizenden, samen met hun gezinnen gaat het om enkele miljoenen burgers die er in plaats vooruit op achteruit gaan. Bovendien hebben vele zelfstandigen geen keus, een beeldend kunstenaar bijvoorbeeld -maar er zijn talloze andere voorbeelden- is per definitie een éénpitter.

Zelfredzaamheid
De zelfredzaamheid onder zzp'ers en kunstenaars is groot. Ze mekkeren niet, zijn niet meteen doodziek van een griepje en werken hard. Sommigen hebben het risico van even geen werk of even geen opdracht opgevangen door periodiek ergens te werken, op drukke dagen in een winkel assisteren, een partner die werkt, een verzekering of broodfonds en er zijn er ook die van huis uit steun hebben meegekregen. Ze zijn inventief als het gaat om het hoofd boven water te houden.

Eerlijk
Deze zzp'ers mogen, als tegemoetkoming voor hun initiatieven en voor het nemen van ondernemersrisico's, gebruik maken van een zelfstandigenaftrek. Het helpt de zzp'ers en indirect onze samenleving initiatieven te ontplooien die anders nooit hadden gekund. Bovendien is het een eerlijke tegemoetkoming omdat zzp'ers geen recht hebben op WW, Vorstverlet en allemaal andere voorzieningen die er wel zijn voor werknemers.

ZZP'ers vernieuwen de samenleving
Het zijn niet zelden de zzp'rs, de éénpitters die met vernieuwende ideeën komen. Overal in de wereld staan er standbeelden in parken en op bruggen, pleinen en gebouwen van éénlingen. Mensen die meestal als enige de vernieuwing op gang hebben gezet. Nergens in de wereld staat een standbeeld van een commissie die onze samenleving vooruit heeft geholpen.

Petitie
Inmiddels hebben we op een petitie die we samen met Zelfstandigen Bouw hebben ontwikkeld en die oproept tot behoud van de huidige zelfstandigenaftrek binnen enkele dagen al meer dan 3000 instemmende reacties en handtekeningen.
Laten we zuinig zijn op deze harde werkers, deze vernieuwers, deze dwarsdenkers en laten we hen hun vrijheid laten behouden. Laat hen doen waar ze goed in zijn; ondernemen op kleine schaal ten faveure van onze totale samenleving. En laten we hen dat kleine steuntje in de rug gunnen. Het komt ons allemaal ten goede. Behoud de zelfstandigenaftrek op het huidige niveau van 7280 Euro.
 
Het spreekt voor zich dat we mede namens al die ondertekenaars, namens al die kunstenaars en zzp'ers graag op korte termijn - voor Prinsjesdag- met u in gesprek gaan.

Met vriendelijke groet,
 
Henk Hofstra
Voorzitter Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK)


Kunstenaars zijn onmisbaar in een samenleving die vooruit wil

Met de voorgenomen maatregelen, het pensioenakkoord, de verlaging van de zelfstandigenaftrek en niet werkende wetten zoals de wet DBA, stormt Nederland rechtstreeks af op een afvlakkende samenleving waar ieder initiatief tot creatief ondernemen, kunst en cultuur wordt tegengewerkt.

Kunstenaars zijn onmisbaar in een samenleving die vooruit wil. Kunstenaars komen met ideeën. Kunstenaars zien oplossingen die andere mensen niet zien omdat ze zijn vastgeroest in; " Zo doen we dat altijd....". Een uitspraak die een kunstenaar vreemd is, kunst is geen 'business as usual'. Kunst is overal en bijna altijd gemaakt door een individu, een kleine zelfstandige, een ZZP'er. En kunst is meer dan een prachtig schilderij aan de muur of een fantastisch beeld in de tuin.

Kunst is overal
Kunst zie je overal om ons heen, ook in toegepaste vorm. Het zijn ook kunstenaars die de kleuren bepalen voor onze fietsen, die onze openbare ruimtes verfraaien, die nieuwe producten bedenken. Zij zijn het die meubels, lampen, lichtobjecten, verlichte fietspaden, energievliegers en fluitketels bedenken en ontwerpen. Al die ideeën beginnen in het hoofd van een individu, een ZZP'er.

Te veel beperkende maatregelen
Met al die maatregelen die al genomen zijn en op stapel staan gaat te veel creativiteit verloren. Veel van die creatieven zullen de grootste moeite hebben het hoofd boven water te houden.

1. De BTW op kunst is onlangs verhoogd. Voor kunstenaars betekent dat 3% meer afstaan en overal meer voor betalen.

2. De wet DBA, Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie, een slecht initiatief van regering en vakbonden om schijnzelfstandigheid te beperken, werkt niet en werkt zeer negatief in de kunstwereld.

3. Een verplichte AOV. Een afspraak in het pensioen akkoord tussen vakbonden en regering. Een afspraak over ZZP'ers waar ZZP'ers niet eens bij betrokken zijn geweest.

4. Zestien Euro per uur. Helemaal van de pot gerukt. Een tarief dat totaal geen rekening houdt met een hoge opleiding, het werken voor eigen rekening en risico, facturabele uren en niet facturabele uren, mooi op de tekentafel, idioot in uitvoering. Een tarief dat van minimum zomaar standaard kan worden.

5. Als klap op de vuurpijl de beperking van de zelfstandigenaftrek. In plaats van 7280 euro die je mag aftrekken van je inkomen is dat straks nog maar 5000 euro. Dit kan betekenen dat je als ZZP'er, dus ook als zelfstandig werkende professionele kunstenaar straks meer dan duizend euro extra belasting gaat betalen. 
 
En dat allemaal om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, al die maatregelen. Maatregelen die bedacht zijn door de regering in samenspraak met organisaties die in de eerste plaats andere belangen voor ogen hebben en gemakshalve voorbij gaan aan alles wat we te danken hebben aan die hardwerkende, creatieve en innovatieve ZZP'ers en kunstenaars. 

Laat ons doen wat we moeten doen
Hardwerkende zelfstandigen en kunstenaars, zij die onze samenleving verrijken en zorgen voor kleur en diversiteit, mogen straks weer op een houtje bijten. Stop met al die beperkende maatregelen, laat de kunstenaars vrij net als de kunst zelf. Geef hen de mogelijkheid om te doen wat ze moeten doen: kunst maken zonder al die eisen en beperkingen.

Henk Hofstra
Voorzitter Stichting BOK (Beroeps Organisatie Kunstenaars) 2-9-19 


ZZP-verplichtingen voor kunstenaars schieten doel voorbij!

" Hoe lang doet u nou over zo'n schilderij?". Een vraag die regelmatig wordt gesteld aan iedere beeldend kunstenaar. Of: " Maakt u iedere week zo'n beeld?".  Soms pure vakmatige belangstelling, maar meestal worden deze vragen gesteld door mensen van buiten het vak. "Kunt u er van leven?". Ook zo'n vraag die bijna altijd wordt gesteld. Het antwoord op de laatste vraag is meestal "Ja, maar......" en op die stippen kun je neerzetten: "....als deze regering alles uitvoert wat ze van plan is kan ik er straks in ieder geval niet meer van leven".

BTW 
De BTW op kunst is met 50% verhoogd. Dat betekent voor een kunstenaar minder inkomsten en meer betalen. Was het eerst 6% wat je moest afdragen, nu is het 9%. Terwijl de boodschappen duurder zijn geworden.

AOV
Een verplichte AOV voor ZZP'ers is de bedoeling , dus ook voor de beeldend kunstenaars. Niet te betalen en bovendien wie verzekert een beeldend kunstenaar. Vreemd initiatief van regering, werkgevers en vakbonden. Gaat niet werken. 

DBA
De wet DBA, weer een wet die niet werkt en half om half in de koelkast staat. Een slecht initiatief van regering en vakbonden om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Werkt in ieder geval averechts voor beeldend kunstenaars. 

KOR
De Kleine Ondernemers Regeling. Straks mag je kiezen, wel of niet BTW-plichtig, maar alleen wanneer je minder omzet dan 20.000 Euro per jaar. Dit kan alleen voordeel opleveren als je als kunstenaar altijd en alleen rechtstreeks verkoopt zonder tussenkomst van een galerie die 21% BTW rekent over haar diensten. En vergeet niet de 21% BTW op alle materialen die je inkoopt.

Maatregelen voor ZZP'ers die niet van toepassing kunnen zijn op kunstenaars en vooral een averechtse uitwerking hebben. We moeten allemaal keurig in de maat van overheid en vakbonden lopen. Niks creativiteit, niks kunst en cultuur. Niks geen dwarsdenkers en vernieuwers. En daar komt straks nog bij dat er wordt bepaald wat we per uur moeten/mogen gaan verdienen.

11 juli 2019 
Henk Hofstra
voorzitter BOK (Beroeps Organisatie Kunstenaars)Verplichte AOV? Maak een uitzondering voor creatieve beroepen!

Open brief van BOK aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

DEN HAAG, 12 JUNI 2019

Geachte Volksvertegenwoordigers en Minister,
In de 'Kamerbrief principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel' van 5 juni 2019 staan twee alinea's over de invoering van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (pag. 17, paragraaf 3.4). Deze AOV is geen goed idee, in ieder geval niet voor beeldend kunstenaars en anderen met een creatief beroep.

Beeldend kunstenaars zijn per definitie zzp’ers
Bij de Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK) zijn nagenoeg alle leden zzp’ers. Slechts een klein deel heeft een (vrijwillige) AOV. Het merendeel heeft geen AOV omdat deze voor hen onbetaalbaar is. 

Voor veel kunstenaars geldt dat zij nu al met moeite rond kunnen komen en niet ook nog eens enkele honderden euro’s per maand aan een AOV-verzekering kunnen missen. Voor anderen geldt dat zij torenhoge premies zouden moeten betalen vanwege het gereedschap of materiaal dat zij voor hun werk gebruiken (lassen, glaskunst, staal). Weer anderen zijn geweigerd door de verzekeraar, bijvoorbeeld vanwege een ziekte-verleden.

Broodfonds
Een goedkopere (en moderne) variant van de AOV, waar een deel van onze leden gebruik van maakt, is het broodfonds. Wordt een broodfonds straks ook als een volwaardig alternatief gezien? Of moet hij/zij ook nog een AOV afsluiten? In de Kamerbrief wordt daar niets over vermeld.

Oneerlijke concurrentie? Niet voor elke zzp'er!
Een genoemde reden voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is de oneerlijke concurrentiestrijd tussen zzp’ers en werknemers.  Dit  gaat echter niet op voor veel creatieve beroepen, zoals schrijvers, podiumartiesten, acteurs, filmmakers en beeldend kunstenaars.

Bij beeldend kunstenaars is er geen sprake van schijnzelfstandigheid omdat zij hetzelfde werk niet in loondienst kunnen uitvoeren. Een beeldend kunstenaar wordt niet ontslagen om daarna voor een prikkie ingehuurd te worden.

Voor kunstenaars die internationaal aan de weg timmeren of concurreren met buitenlandse kunstenaars bij opdrachtverstrekkers in Nederland, geldt dat hun positie behoorlijk wordt verzwakt.

Uitzondering(en) voor verplichte AOV
In de tweede alinea van de paragraaf ‘Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen’ staat, met betrekking tot de motivatie: 

‘Het kabinet hecht hierbij aan de balans tussen het tegengaan van schijnzelfstandigheid en zorgen dat echte zelfstandigen ruimte hebben om gewoon hun werk te kunnen doen en hun ondernemerschap in te vullen. Het kabinet vraagt daarom of het in de rede ligt en uitvoerbaar is om een uitzondering voor deze verplichting te laten gelden,…’

BOK vraagt aan het kabinet om beroepsgroepen waarbij je per definitie zelfstandige bent, waaronder beeldend kunstenaars, onder de in het principeakkoord genoemde ‘uitzonderingen voor deze verplichting’ te scharen.

BOK, de grootste belangenbehartiger voor professionele beeldend kunstenaars
De Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK) is de grootste belangenbehartiger voor beroepsmatig actieve beeldend kunstenaars in Nederland. Bestuursleden en medewerkers van BOK zijn zelf zelfstandigen zonder personeel, met ervaring op het gebied van cultureel ondernemen, politiek en zelfstandigheid.

BOK houdt zich aanbevolen om mee te denken hoe een werkbare uitzondering voor beeldend kunstenaars (en andere creatieven) vorm gegeven kan worden.

Hoogachtend,

Henk Hofstra
Voorzitter Stichting BOK (Beroeps Organisatie Kunstenaars) 


BOK in de Tweede Kamer, over de DBA-wet en de komst van een verplichte AOV voor ZZP'ers

BOK in de Tweede Kamer
Op verzoek van Lodewijk Asscher zijn een aantal vertegenwoordigers uit de kunst- en culturele wereld bij hem op bezoek geweest voor een Ronde Tafelgesprek, met onder meer vertegenwoordigers van het Metropole Orkest, BAM (Beroepsvereniging voor Auteur Muzikanten) en Kunsten’92. Voor de beeldende kunsten was BOK-voorzitter Henk Hofstra uitgenodigd.

Veel gespreksonderwerpen zijn aan de orde geweest; educatie, bescherming auteursrecht, fair practice code en de vermaledijde DBA-wet (Wet Deregulering Arbeidsrelatie). Er is sterk op aangedrongen deze wet af te schaffen.

De oorspronkelijke bedoeling van de wet  wet om schijnconstructies van zelfstandigheid te bestrijden is niet te handhaven, wordt niet gehandhaafd en heeft een averechtse uitwerking richting zelfstandig werkende kunstenaars, zowel beeldend als uitvoerend. 

Verplichte AOV voor kunstenaars?
In Den Haag was er deze week een principeakkoord voor een verplichte AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) voor ZZP’ers. Volgens de vakbonden is een verplichte AOV noodzaak omdat volgens hen werknemers nu oneerlijke concurrentiestrijd voeren met zelfstandigen.

BOK maakt zich zorgen over deze ontwikkeling, te meer omdat een AOV (onder meer afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde) enkele honderden euro’s per maand gaat kosten. Voor veel ZZP’ers is dit onbetaalbaar.

Voor kunstenaars geldt dan ook nog: welke oneerlijke concurrentiestrijd? Nagenoeg alle beeldend kunstenaars zijn ZZP’ers, ook wanneer dit niet hun hoofd- of enige beroep is. Dus de motivatie die er achter zit gaat niet op voor onze beroepsgroep.

Geef je mening…
BOK zit regelmatig om de tafel met politici van verschillende partijen en kan invloed uitoefenen op het beleid, in het bijzonder wanneer het betrekking heeft op onze beroepsgroep. We zijn erg benieuwd naar de mening van onze leden. Ben je wel of geen voorstander van een verplichte AOV en zo ja, onder welke voorwaarden? Vind je dat BOK moet gaan lobbyen voor een vrijstelling van de creatieve sector (of in het bijzonder beeldend kunstenaars) voor deze verplichting? Heb je als kunstenaar op dit moment een (vrijwillige) AOV en aanspraak gemaakt op deze verzekering en wil je dit met ons delen, dan vernemen we het graag via Contact@BOK.

BOK komt op voor haar leden, voor een gunstig kunst- en cultuurklimaat! Ben je nog geen lid, ga dan naar ons aanmeldformulier

Kabinet heeft aandacht voor kunst, maar niet voor kunstenaarsDe troonrede van 2018 kende twee gezichten voor de kunst- en cultuursector. De btw-verhoging gaat van 6 naar 9 procent en dat is vanzelfsprekend slecht nieuws. Hierdoor wordt het voor veel kunstenaars lastiger om een goede boterham te verdienen.

De koning las ook voor: 'Er komt in deze kabinetsperiode 325 miljoen euro extra beschikbaar voor erfgoed. Het budget voor cultuur stijgt met een bedrag dat oploopt naar 80 miljoen euro per jaar vanaf 2020. Daarmee komt er meer ruimte voor nieuw artistiek talent en wordt het mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd een museum bezoeken.'

Bij BOK zijn we uiteraard voorstanders van het stimuleren van kunst en cultuur en uit de troonrede komt naar voren dat hieraan gedacht is door het kabinet, maar enkel als vorm van educatie en erfgoed. Enkel vanuit de consument gedacht. Er is geen of nauwelijks aandacht voor de makers van kunst en cultuur, de kunstenaars dus.  

Kunstenaars en anderen waarvoor nu nog het lage btw-tarief geldt, gaan straks meer betalen voor de boodschappen, de kapper en de fietsenmaker en houden minder over van de kunst die zij verkopen. En hoeveel van de 80 miljoen die straks vrij komt vloeit daadwerkelijk terug naar hen die de kunst en cultuur in eerste instantie mogelijk maken, de makers? Welke kunst van volgende generaties gaan kinderen straks in musea bekijken?

BOK werd opgericht in 2012, toen de btw voor podium- en beeldende kunst verhoogd werd van 6 naar 19 (en later 21) procent. Kunstinstellingen, fondsen en kunstenaars trokken toen samen op in de strijd tegen de btw-verhoging die later succesvol werd terug gedraaid. Nu lijkt het er toch erg op dat het kabinet protesten wil voorkomen door extra geld beschikbaar te stellen voor niet-kunstenaars die werkzaam zijn in het culturele veld. Voor ondernemende partijen, naast kunstenaars ook indirect galeriehouders en organisatoren van kunstbeurzen, kan de btw-verhoging een zware last worden.

BOK was in het voorjaar, samen met de oppositiepartijen Groen Links, PvdA, SP, Partij voor de Dieren, de Boekverkopersbond en een aantal andere organisaties initiatiefnemer om de BTW verhoging te voorkomen. Net als zes jaar geleden gaan we door met onze strijd voor een beter kunstklimaat en betere voorwaarden voor kunstenaars, een beter atelierbeleid, behoud van de zelfstandigenaftrek en de afschaffing van de wet DBA.

Kunstenaars kom voor jezelf en je eigen beroepsgroep op en steun ons om hier tegen in actie te komen. Word lid van BOK! 19-09-18

Wanneer gaat de Wet DBA definitief in de prullenbak?

Aan:de heer P.H.Omtzigt en S.van Weyenberg

Heren,

Zo nu en dan duikt de wet weer op. De wet DBA. Een wet die ons nog steeds dwars in de maag ligt. Door de handhaving steeds maar weer uit te stellen omdat de wet niet deugt wordt de onzekerheid steeds groter en duurt langer. Ik vraag u beiden met klem om hier nu eindelijk iets aan te doen. Er staan voorbeelden op onze site ter illustratie waar het mis ging en nog steeds mis gaat.

Het lijkt mij niet de bedoeling dan een kunstenaar die als (bij) baantje heeft om een dag in de week te helpen in winkel voor kunstenaarsbenodigdheden, daar keurig een rekening voor stuurt en de rest van de week zijn kunstenaarschap uit oefent -en dus niet in loondienst is- verplicht in loondienst moet terwijl opdrachtgever net als de kunstenaar dat helemaal niet willen. Beiden zijn gelukkig en tevreden, maar dat mag niet meer. De opdrachtgever durft niet meer en de kunstenaar is z'n enige (kleine) vastigheid kwijt. Dit is een schoolvoorbeeld van een verlies-verlies situatie.

Er staan meer voorbeelden op de site waarvan hier boven de url staat.

Uw beider partijen draaien op dit moment aan de knoppen, doe er iets aan. Weg met die wet DBA.

Hoop van u te horen,

Met vriendelijke groet,

Henk Hofstra
voorzitter BOK (Beroeps Organisatie Kunstenaars)

BOK: DBA-wet afschaffen, niet uitstellen
''Het kabinet heeft besloten de handhaving van de Wet DBA voor zzp'ers en hun opdrachtgevers nog verder uit te stellen tot 1 januari 2020. Dat hebben minister Koolmees en het ministerie van financiën zojuist bekend gemaakt'', Bron: NOS.BOK aan tafel met politici
De Beroeps Organisatie Kunstenaars gaat weer om tafel met politici en belanghebbenden omdat we de Wet DBA volledig van tafel willen hebben, in ieder geval voor beeldend kunstenaars. Wat ons betreft gebeurt hetzelfde ook voor andere (creatieve) beroepen waarbij er praktisch sprake kan zijn van schijnzelfstandigheid. 

BOK heeft gepolst bij kunstenaars wie er (al) in de problemen zijn gekomen door de aankondiging van deze wet, die als gezegd (nog) niet van kracht is, maar veel creatieve ondernemers al wel gedupeerd heeft. De hoofdreden daarvoor is dat (potentiële) opdrachtgevers afzien van contracten of verlenging met kunstenaars. In de meeste gevallen gaat het dan om 'bijbaantjes' in de creatieve sector. 

Gezichtsverlies
Het vorige kabinet wilde de DBA-wet uitstellen tot 2018, het huidige kabinet verlengd dat tot 2020. Het lijkt er steeds meer op dat het niet afschaffen van de DBA, maar een volgend kabinet opzadelen met dat besluit een politiek spel is. Bedoeld om het gezichtsverlies van de ontwerpers van de wet te beperken. Ondertussen weten kunstenaars en opdrachtgevers niet waar ze (op de middellange termijn) aan toe zijn.

Voorbeeld, neem een kunstenaar die naast schilderen of beeldhouwen twee dagen per week schilderles op de academie geeft. Dat is een extra inkomstenbron of een welkome aanvulling van zijn hoofdberoep. Opdrachtgevers zijn huiveriger geworden en willen in sommige gevallen 'even afwachten hoe dat zit met de DBA-wet'. Met uitstellen in plaats van afstellen voedt het kabinet alleen maar de onzekerheid bij kunstenaars.

De NOS schrijft: ''Als voorbeeld in de discussie over schijnzelfstandigheid wordt vaak thuisbezorgbedrijf Deliveroo genoemd. Dat bedrijf besloot afgelopen zomer bezorgers in loondienst te vervangen door zelfstandigen. Die krijgen niet langer per uur, maar per bezorgde maaltijd betaald.'' 

Wanneer is er sprake van schijnzelfstandigheid?
BOK wil, als voornaamste belangenbehartiger van zelfstandig kunstenaars, weer om de tafel met de politiek en haar uitdagen in welke vorm er sprake zou kunnen zijn van schijnzelfstandigheid met betrekking tot beeldend kunstenaars.De werkomstandigheden en opdrachtgevers van bezorgers kun je niet één op één vertalen naar die van beeldend kunstenaars en andere creatieve ondernemers. 18-04-18 Publicatie in het Algemeen Dagblad, 11 oktober 2017

BOK strijdt in samenwerking met politieke partijen, maatschappelijke organisaties en anderen die opkomen voor de belangen van ZZP'ers en consumenten tegen de plannen voor btw-verhoging van het lage tarief, van 6 naar 9 procent. We doen dit onder meer met een handtekeningenactie op Geenbtwverhoging.nl.

We waren eerder succesvol met het van tafel vegen van de DBA-wet. Met het op 11 oktober gelanceerde initiatief hopen we hetzelfde te bereiken. In oktober 2017 hebben veel media, waaronder het Algemeen Dagblad en de NOS, ons protest onder de aandacht gebracht. Hier boven zie je een printscreen uit het AD van 11 oktober.

Steun ons en jezelf zodat we weer trefzeker kunnen zijn. Zet je handtekening en word lid van BOK. Hoe meer leden, hoe sterker we staan. Ga naar het aanmeldformulier. 26-10-17Geenbtwverhoging.nl
BOK ondersteunt in samenspraak met andere organisaties en partijen een petitie tegen Btw-verhoging.
Teken ook op: Geenbtwverhoging.nl 

Het artikel hieronder is in briefvorm verzonden naar de woordvoerders cultuur van alle politieke partijen op 11 oktober 2017

BOK zegt 'Nee' tegen Btw-verhoging en de verlaging zelfstandigenaftrek  
Bij BOK schrokken we de afgelopen dagen van het regeerakkoord. Het lage Btw-tarief van 6% gaat onder het nieuwe kabinet Rutte III met 50% omhoog naar 9%. Een verhoging die de kunstenaars/ZZP’ers beslist geen goed doet. Bovendien wordt de zelfstandigenaftrek vanaf 2020 verlaagd. De wet DBA wordt gelukkig afgeschaft, maar er komt een uurlooneis van 125% van het minimumloon. Een merkwaardige eis in een sector waar bijna niemand per uur wordt betaald. 

Investeren in cultuur?
‘Het kabinet investeert (weer) in cultuur’ maakt de media op uit het nieuwe regeerakkoord. Dat is slechts een deel van de waarheid. Het kabinet investeert namelijk beslist niet in of voor kunstenaars. De kunst- en cultuursector wordt door de nieuwe regeringspartijen gezien als een sector die in dienst staat van de consument (de museumbezoeker bijvoorbeeld) en de instellingen (musea, fondsen, cultureel erfgoed, etc...), maar helaas wordt er niet geïnvesteerd in de makers van kunst en cultuur, de kunstenaars.

Kort van memorie
In Den Haag is men kennelijk kort van memorie; vijf jaar geleden heeft de toenmalige Btw-verhoging op de kunsten zoveel vernieling aangericht dat die na een jaar snel weer is teruggedraaid.

Naast de Btw-verhoging wordt ook de zelfstandigenaftrek, die je als ZZP'er mag inzetten om minder belasting te betalen, verlaagd. Momenteel gaat het om een bedrag van 7.280 euro. De verlaging moet ingaan in 2020. Om welk bedrag het gaat is nu nog niet duidelijk.

Wet DBA en het vervolg
De DBA-wet, die schijnzelfstandigheid tegen moet gaan maar in het geheel niet van toepassing is op kunstenaars, gaat gelukkig de prullenbak in. BOK heeft hier het afgelopen anderhalf jaar op gehamerd, heeft hiervoor met verschillende politieke woordvoerders van partijen mee om tafel gezeten(scrol naar beneden) en is blij met dit besluit. 

De aankomende regeringspartijen willen wel op andere manieren bekijken hoe de ‘schijnzelfstandigheid’ (die, nogmaals, niet van toepassing kan zijn op kunstenaars) teruggeschroefd kan worden.  We kunnen nu nog niet aangeven wat dit concreet betekent voor de creatieve beroepsgroep, aangezien er in het regeerakkoord vanuit gegaan wordt dat ZZP’ers voornamelijk betaald worden per uur. Zo moet een ZZP’er, om geen schijnzelfstandige te zijn, minstens 125% van het minimumuurtarief verdienen. Voldoet de freelancer hier aan, dan moet er een opdrachtgeversverklaring ingevuld worden. Met het beantwoorden van een vragenlijst moet duidelijk worden wat de werkzaamheden zijn en hoe de gezagsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ligt.

Autonome kunst en neveninkomsten
BOK-leden zullen, naar verwachting, geen hinder ondervinden van deze nieuwe regels die schijnzelfstandigheid tegen willen gaan, althans waar het gaat om het maken en verkopen van autonoom werk. We willen nog wel onderzoeken in hoeverre dit nevenactiviteiten van kunstenaars kan schaden. Denk aan workshops, les geven, werken als curator of het schrijven van kunstkritieken. De beeldend kunstenaar die bijvoorbeeld ook journalist is, werkt in twee beroepssectoren waar het niet gangbaar is om met een uurtarief betaald te worden.

Behoud zelfstandigenaftrek en Btw-vrij
BOK wil het liefst dat de kunsten vrij van Btw zijn, maar sowieso terug gaat naar 6%. BOK wil ook dat de zelfstandigenaftrek niet verlaagd wordt. En dat kunstenaars, ook voor hun bijbaantjes en neveninkomsten, zich niet hoeven te verantwoorden in verband met schijnzelfstandigheid. 

Kunstenaars moeten in alle vrijheid hun werk kunnen doen, het is immers meer dan een schilderij aan de muur of een beeld in het park. Kunst en cultuur zorgt voor een 'levende' samenleving die vooruit kijkt en ons herinnert aan waar we vandaan komen. Het houdt ons een spiegel voor en laat ons kritisch kijken naar onszelf. Bovendien is het van groot economisch belang. Alles wat gemaakt moet worden moet eerst worden bedacht en het zijn niet zelden de kunstenaars die met innoverende ideeën komen.

11-10-17
Bestuur Stichting BOK
www.boknet.nl


ZZP'ers verliezen werk door Wet DBA
'Drie keer zoveel zzp'ers zonder werk door Wet DBA' is een artikel op de site van RTL4 (april 2017) over hoe de Wet DBA 'diepe gaten slaat' in de zelfstandigenmarkt. In het artikel van de omroep wordt Sanoma als opdrachtgever voor zzp'ers onder de aandacht gebracht. Deze opdrachtgever past door deze nieuwe wet contractvoorwaarden aan waar opdrachtnemers allerminst bij gebaat zijn. Naast schrijvers en journalisten hebben ook beeldmakers (o.a. illustratoren) hier mee te kampen. Kortom, weer een verhaal over zzp'ers die (een groot deel van) hun inkomen verliezen door de Wet DBA. Lees en kijk meer over zzp'ers.

Het rapport van SER en Raad voor Cultuur en het antwoord van BOK

De SER (Sociaal Economische Raad) en de Raad voor Cultuur zien graag dat kunstenaars e.a. die werkzaam zijn in de kunst- en culturele wereld meer en intesiever samenwerken. Deze organisaties publiceerden dit in een gezamenlijk persbericht op 20 april. (Lees hier het persbericht:).

BOK werkt samen met bedrijven en heeft invloed op de politiek
Door meer en intesiever met elkaar samen te werken in organisaties als BOK, kunnen kunstenaars meer voor elkaar krijgen. Dit kan in samenwerking met het bedrijfsleven en in de politiek. De Beroeps Organisatie Kunstenaars is op beide fronten zeer actief. BOK brengt kunst en bedrijfsleven bij elkaar en pleit bij de politiek voor een beter kunstbeleid. Ga bijvoorbeeld naar de pagina 'partners' om te kijken met welke bedrijven we samenwerken. Scrol op deze pagina naar beneden voor de gesprekken met politici.

10 punten voor het versterken van de positie van kunstenaars
BOK blijft niet stil zitten. Als aanvulling van het rapport van de SER en Raad voor Cultuur, brengen we 10 punten. Maatregelen waarmee we de financiële positie van kunstenaars versterken.  Hiermee voorkomen we dat de kunstsector, met al haar creativiteit, op den duur helemaal verdwijnt en/of alleen bereikbaar is voor de 'happy-few'

1. Afschaffing van de wet DBA, een ramp-wet voor kunstenaars die net het hoofd boven water kunnen houden (Zie ook rapport KvK: https://www.kvk.nl/over-de-kvk/nieuws-en-persberichten/13-grote-zekerheid-onder-zzpers-over-eigen-ondernemerschap-onzekerheid-bij-opdrachtgevers-neemt-toe/?utm_source=30Knots+Mail&utm_medium=email&utm_campaign=vardba-de-tussenstand
2. 
Behoud van zelfstandigenaftrek
3. Behoud van ondernemerschap, ook na jaren van slechte resultaten, jaag ons niet een uitzichtloze uitkering in
4. Zet het BTW-tarief op kunst, creativiteit en vernieuwing op 0
5. Zorg dat subsidies direct terecht komen bij de kunstenaars, niet bij bemiddelaars en organisaties die van middel tot doel zijn geworden
6. Verhoog de thuiskopievergoeding voor beeldmakers van 50 naar 100 euro per jaar per beeldmaker.
7. Stimuleer steden en dorpen om leegstaande ruimtes en antikraakpanden geschikt te maken voor kunstenaars om (tijdelijk) als ateliers te gebruiken, om zo triest ogende leegstand tegen te gaan
8. Zorg voor toegankelijk kunst- en wetenschappelijk onderwijs op hoog niveau
9. Laat iedereen met talent studeren met een studiebeurs zonder schuld opbouw
10. Maak van geslaagde kunstenaars en wetenschappers ambassadeurs voor kunst en wetenschap


Enkele praktijkvoorbeelden waaruit blijkt dat de DBA-wet een ramp is voor kunstenaars, vormgevers e,a. creatieve ZZP'ers.

Annie
Annie is kunstenares en kan redelijk in haar onderhoud voorzien. Naast verkoop van haar werk geeft ze workshops in opdracht van een bedrijf dat kunstenaarsbenodigdheden verkoopt. Dat doet ze één dag in de week. Ze stuurt iedere maand keurig een rekening naar het bedrijf en die wordt ook netjes en op tijd betaald. Bedrijf blij, Annie blij. Annie kan ondernemer blijven dankzij deze 'bijbaan'. Annie heeft geen uitkering nodig, hoeft haar hand nergens op te houden en is gelukkig met haar bestaan en (geringe) inkomen.
Tot het bedrijf Annie liet weten dat de workshops niet meer door konden gaan omdat het bedrijf bang was dat het wel eens verkapt loondienst verband zou kunnen zijn volgens de nieuwe wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Het bedrijf wilde Annie beslist niet in dienst nemen en Annie wil dat zelf ook niet.......

Jaap
Jaap geeft al jarenlang advies aan een fietsenfabriek. Jaap heeft geen verstand van techniek, maar wel van kleuren en design. Jaap loopt op regelmatige/onregelmatige basis in en uit bij de fabrikant, doet de werkzaamheden in z'n eigen studio, komt met voorstellen en levert designs en graphics voor de fietsen. Er zijn geen echt vaste afspraken over hetgeen Jaap moet doen, geen vaste tijden, maar Jaap en z'n opdrachtgever hebben aan een half woord genoeg. Als vergoeding hebben ze de uren op jaarbasis geschat, uurtje meer of minder doet er niet toe, en afgesproken dat Jaap iedere maand een rekening stuurt met een vast bedrag. Daarnaast maakt Jaap autonome kunst en is betrokken bij kunstprojecten in binnen- en buitenland. De fietsenfabrikant en Jaap willen beide graag verder op deze manier, beide hun vrijheid behoudend, maar de wet DBA zou er wel eens voor kunnen zorgen dat Jaap op straat komt te staan en de fabrikant de creatieve inbreng van Jaap mist.....

Akke
Akke is bepaald niet hulpbehoevend. Akke heeft in het verleden goede zaken gedaan en kan daar gedeeltelijk nog steeds op teren. De laatste jaren ging het echter een stuk minder. De laatste vier jaar is er geen winst gemaakt. Geen probleem, Akke werkt rustig door aan een project dat over één of twee jaar afgerond kan zijn. Ook dan is de kans groot dat er in één keer weer een flink bedrag binnen komt. De belastingdienst vindt echter dat Akke geen ondernemer meer is omdat ze de laatste jaren geen winst heeft gemaakt. Akke kan dus geen gebruik meer maken van zelfstandigen aftrek, BTW aftrek en alle andere voordelen die Akke had als (cultureel) ondernemer. Wat de belastingdienst betreft mag Akke de tent sluiten en een uitkering aanvragen......

Drie voorbeelden uit de praktijk. Zo zijn er veel meer, maar allemaal komen ze er op neer dat regels en wetten die gemaakt zijn om duidelijkheid te creëren in de praktijk voor onduidelijkheid, chaos en angst zorgen. Geef de kunstenaars en de creatieve sector de ruimte om 'hun ding' te doen, stuur ze niet een takkenbos in van allemaal overeenkomsten en contracten, laat vrije creatieve geesten vrij, zodat we allemaal kunnen genieten en profiteren van wat deze sector teweeg brengt, realiseert, schept en antwoorden geeft op vragen die nog niet gesteld zijn.

Met vriendelijke  groet,

Henk Hofstra

Voorzitter BOK (Beroeps Organisatie Kunstenaars)


Verlies van opdrachtgevers door DBA-wet. Met een praktijkvoorbeeld.


BOK-voorzitter Henk Hofstra in gesprek met politici Lutz Jacobi en Christa Oosterbaan

Dagblad Trouw berichtte op 21 februari jl. dat opdrachtgevers na de invoering van de DBA-wet 'een schrikbarend hoog aantal' ZZP'ers' mijden uit angst voor boetes. Daarop stelde Pieter Omzigt kamervragen aan staatssecretaris Wiebes van financiën. Zijn antwoord was er een in de categorie 'alternative facts'. 

Uit dit onderzoek van de Kamer van Koophandel, op basis van 580 respondenten, trok Wiebes de conclusie dat heel wat ZZP'ers het afgelopen jaar juist meer opdrachten binnen haalden. Journaliste Jeannine Julen van dagblad Trouw en staatssecretaris Wiebes trokken dus heel andere conclusies uit het rapport 'ZZP'ers en hun opdrachten' van marktonderzoekster Dian Smetsers van de KvK. 

Voor BOK en onze leden is het vooral interessant om na te gaan hoeveel kunstenaars zich onder de 580 respondanten -die representatief staan voor de in totaal bijna 700.000 ZZP'ers in Nederland - bevinden. (Scrol naar beneden voor een voorbeeld van een kunstenares die de dupe is geworden van de DBA-wet).

In het onderzoek van de KvK staat wel een onderverdeling in sectoren, maar niet specifiek genoeg. Kunstenaars vallen in de categorie 'Cultuur, sport en recreatie.' Dat is 4% van 580 = 23 ZZP'ers. Dat kan dus gaan om kunstenaars, maar ook tennisleraren, zeilinstructeurs, stadsgidsen, cursusbegeleiders en curatoren in musea. 

BOK heeft bij directeur Peter Bargon van het segment ZZP en MKB bij de Kamer van Koophandel navraag gedaan in hoevrre er beeldend kunstenaars tussen de respondenten zitten. 

Wat de Beroeps Organisatie Kunstenaars betreft ligt een deel van de oplossing in het onderscheiden van beroepssectoren m.b.t. de DBA-wet. Deze inmiddels opgeschorte wet is er gekomen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Maar wat bijvoorbeeld voor bouwvakkers opgaat, heeft geen betrekking op kunstenaars. Een beeldend kunstenaar wordt niet ontslagen en vervolgens voor een veel lager tarief ingehuurd. Hij had hetzelfde werk niet ook in loondienst kunnen doen. 28-02-17

'Enige onzekerheid' bij opdrachtgevers van ZZP'ers
Als de DBA-wet volgens de staatssecretaris van financiën juist meer opdrachten heeft opgeleverd voor ZZP'ers, waarom heeft hij dan toch deels toegegeven dat de wet niet werkt? Nadat ontdekt werd dat de DBA-wet tal van problemen met zich mee bracht voor kunstenaars, is handhaving immers uitgesteld naar 2018. Het antwoord geeft Wiebes in de laatste alinea van zijn brief (pdf) aan Omzigt. 

'Desalniettemin resteert, ook na het opschorten van de handhaving, nog enige onzekerheid. Dit merken we in contact met bedrijven en zzp’ers en via social media. Het lijkt zich meer voor te doen aan de kant van de opdrachtgevers dan aan de kant van de opdrachtnemers. Ik wil die onzekerheid uiteraard zo veel mogelijk wegnemen. Daarom voer ik nog steeds gesprekken met koepels en individuele bedrijven...', aldus de staatssecretaris. 

'Enige onzekerheid bij opdrachtgevers' is volgens de staatssecretaris dus het (bijkomende) nadeel van de DBA-wet en een van zijn conclusies van dit onderzoek (pdf). Voor heel wat zelfstandigen, waaronder kunstenaars, betekent dit dat er voor hen een hoop papierwerk en contracten bij zijn gekomen en /of erger: dat er ook een groot deel van hun inkomen verlroen ging.

Die 'enige onzekerheid' kan vervelende tot dramatische gevolgen hebben voor een individuele ZZP'er. Na onze oproep in januari voor praktijkvoorbeelden van problemen met de DBA-wet bij kunstenaars, kregen we veel respons. Hieronder een geanonimiseerde reactie van een kunstenares. 28-02-17

Praktijkvoorbeeld van hinder met de DBA-wet

Naar aanleiding van onze oproep voor praktijkvoorbeelden van kunstenaars die problemen hebben ondervonden met de DBA-wet, kregen we onderstaande geanonimiseerde reactie van een Gelderse kunstenares. Naam is bij de redactie bekend.

"Ik heb voor bijna 6 jaar workshops georganiseerd voor een grote winkel/groothandel in o.a. kunstenaarsbenodigdheden. Altijd met veel plezier gedaan en met veel succes. Dit werd elk jaar verlengd met een samenwerkingsovereenkomst van 1 A4tje. 

Dit jaar kreeg ik een compleet contract voor me neus geschoven, waarin het bedrijf zich aan alle kanten stond in te dekken en ik niets meer in te brengen had. Het ergste vond ik nog dat er een artikel toegevoegd was waarin stond dat ik een boete van 25.000 euro kon verwachtten als ik iets zou doorbrieven aan derden wat enigszins geheim had kunnen zijn of waarvan ik kan vermoeden dat het geheim moest zijn of waarvan ik kon bedenken dat het geheim kon zijn. Allemaal behoorlijk vaag, maar ze hielden bij hoog en laag vol dat dit een contract was dat door de belastingdienst als voorbeeld op de site was gezet. 

Ik heb niet getekend, vond het veel te vaag en te risico vol. Ik heb bij een accountant gewerkt en zelfs daar was de geheimhoudingsplicht gewoon duidelijk en niet zo zuur. Ik was in de veronderstelling dat ik met deze nieuwe regeling in bescherming zou worden genomen, maar dit bedrijf heeft die rol om gedraaid."

Noot van de redactie: werk met opdrachtgevers zo veel mogelijk met standaardcontracten en leveringsvoorwaarden. Als je lid bent van BOK kun je hier gebruik van maken. Nog geen lid? Sluit je aan, steun ons en jezelf.


Word lid van de Beroeps Organisatie Kunstenaars!
Word lid, hoe groter we zijn, hoe meer invloed we hebben. Zodat we de voorwaarden voor kunstenaars en andere beeldmakers zo aantrekkelijk mogelijk te maken. ga naar: Word lid van BOK. 28-02-17

 

Schrap de Wet DBA definitief!

Hierboven: brief van de heer H.P.M. Kamps, directeur Midden-kleinbedrijf bij de belastingdienst, van 17 februari 2017 gericht aan de Beroeps Organisatie Kunstenaars. Onderste plaatje met tekst is een uitvergroting van de derde alinea van de brief.

Geachte heer Omtzigt,

Vorig jaar, enkele weken na het ingaan van de wet DBA heb ik met u en met een aantal andere Kamerleden van verschillende partijen een gesprek mogen voeren. Wij van BOK (Beroeps Organisatie Kunstenaars) voorspelden dat de wet voor onrust en ellende zou zorgen.

Een aantal tv-programma's, waaronder Nieuwsuur, hebben er regelmatig aandacht aan besteed. Deskundigen zoals professor Grapperhaus van de Universiteit van Maastricht, hebben de wet naar de prullenbak verwezen, BOK-leden zien opdrachtgevers opdrachten intrekken, terwijl staatsecretaris Wiebes de hele boel op schort. (in de brief van 17 februari jl. van de belastingdienst, m.b.t. het uitstel van de DBA-wet, staat dat het kabinet haast wil maken met het onderzoek en hoopt nog voor een volgend kabinet tot resultaten te komen, zie inzet).

Het ergste is de onzekerheid, onduidelijkheid en de angst. Op deze manier dreigen met wettelijke maatregelen zodat hardwerkende zelfstandigen weer mooi de bijstand in kunnen, het is te gek voor woorden. Mensen die met hard werken van grote knecht naar kleine baas gingen moeten kennelijk weer terug naar de situatie van knecht, weer terug naar de vakbond die alles mag regelen, weer terug naar vaste armoede.

Misbruik - zoals op plekken in de bouw - moet worden aangepakt, maar laat de mensen die gelukkig zijn met hun kleine inkomen en grote vrijheid met rust. In onze beroepsgroep zijn kunstenaars die moeten rondkomen van een minimum, maar voor geen goud hun vrijheid willen inruilen voor wat dan ook....Dankzij hun ondernemerschap en de voordelen die dat biedt kunnen ze het hoofd boven water houden. Het zijn veelal de mensen die ons anders naar de wereld om ons heen laten kijken, het zijn de mensen die we hun gang moeten laten gaan omdat ze zorgen voor vernieuwing en antwoorden op vragen die nog niet gesteld zijn. Het zijn mensen die zo nu en dan in opdracht situaties verzeild raken die misschien wel eens uitgelegd zouden kunnen worden als zijnde......enz. Dus opdrachtgevers bedanken voor de eer en gaan via payroll constructie of zelfs via buitenland constructies. Nederland heeft op kunst en design gebied een naam. Die naam is politiek Den Haag nu aan het verkwanselen.

Wiebes heeft een aantal keren bakzeil moeten halen, maar blijft met brieven lekker wrijven in een vlek. Nu weer een dreigbrief waarin staat dat men aangeeft dat ze misschien gaan handhaven of misschien ook wel niet; we horen nader of misschien ook niet..De enige oplossing is totale afschaffing van deze rammelende, chaos en armoede veroorzakende wet.

Met hartelijke groet,

Henk Hofstra

voorzitter BOK (Beroeps Organisatie Kunstenaars) 21-02-17

 

Problemen met de Wet DBA? Laat het ons weten!

Op deze pagina publiceren we regelmatig over de invloed van politiek op de kunstsector, het runnen van een beroepspraktijk en allerlei zaken waar je mee te maken kan krijgen als zelfstandig ondernemer.

Nog steeds actueel is de DBA-wet waarvan de handhaving voorlopig is opgeschort. Het huidige kabinet wil niet erkennen dat een wet tegen schijnzelfstandigheid voor kunstenaars niet van toepassing is.

Bij BOK zijn we op zoek naar beeldend kunstenaars en designers die nu al, bijvoorbeeld in de uitvoering van kunstopdrachten, hinder ondervinden van deze wet.

Laat het ons weten, zodat we sterk staan na het aantreden van een nieuw kabinet en de DBA-wet in de prullenbak kunnen laten verdwijnen. Ga naar contact of stuur ons direct een mailtje 
12-01-17

 

DBA-wet uitgesteld. Asscher kijkt naar uitzonderingen kunstsectorHet kabinet begint langzaam in te zien dat de DBA-wet, die bedacht is om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, voor veel ondernemers niet op gaat. De wet brengt een groot aantal ZZP'ers eerder in de problemen dan dat er sprake is van een helpende hand. Schijnzelfstandigheid is per definitie niet van toepassing op beeldend kunstenaars. Want welke kunstenaar kan hetzelfde werk ook in vaste dienst doen?
 

Helaas is de DBA-wet die er medio 2017 zou komen niet volledig afgeschaft, maar 'uitgesteld' naar 2018, zo werd vrijdag 17 november bekend. Dit is gedaan om electorale redenen. De staatssecretaris vernam, onder meer van BOK, dat tal van ZZP'ers door de nieuwe wet in de problemen komen. De wet werd niet onmiddelijk naar de prullenbak verwezen, omdat het volgens Wiebes beter is om een volgend kabinet daarover te laten beslissen.

Vanwege verkiezingen in maart en op z'n vroegst een kabinetsvorming in april, weten veel ZZP'ers en dus ook beeldend kunstenaars meer dan vijf maanden niet waar ze aan toe zijn.

Minister Asscher van Sociale Zaken heeft wel aangegeven aparte regelingen te willen treffen voor de kunst- en cultuursector. Al is nog onbekend hoe dit inhoudelijk wordt vorm gegeven. 

BOK heeft zich er hard voor gemaakt om beeldend kunstenaars sowieso nooit als schijnzelfstandigen aan te slaan. De organisatie die het opneemt voor professionele kunstenaars zat het afgelopen jaar in Den Haag met veel verschillende politici om tafel (scrol naar beneden voor beelden en tekst hierover), en gaat hier mee verder in 2017. Steun ons en je zelf.

Hoe meer leden, hoe krachtiger we zijn en hoe meer invloed we hebben in Den Haag en elders. Word lid van BOK, de Beroeps Organisatie Kunstenaars. Ga naar: Lid worden van BOK. 21-11-16

 

Staatsecretaris Wiebes van financiën wil huuraftrek voor ZZP'ers toch afschaffen. Wat betekent dit voor kunstenaars?


'Wiebes stopt huuraftrek ZZP'ers' Het is een kort berichtje in de kantlijn van BOK's homepage linksboven dat we op 27 oktober 2016 publiceerden. Het is een linkje naar het artikel van de Volkskrant dat ons opviel en voor een deel van de beroepskunstenaars van toespassing is. De staatssecretaris van financiën wil de kostenaftrek voor zelfstandigen, die een deel van hun huurwoning als werkruimte gebruiken, afschaffen. 


Het is een 180 graden draai van Wiebes die in augustus dit jaar nog verkondigde dat hij de aftrek voor ZZP'ers  zou handhaven. Het arrest waar naar gerefereerd wordt in het Volkskrant-artikel ging over een bouw-zzp'er die een deel van zijn huurhuis gebruikte als werkkamer. De afschaffing van het fiscale voordeel kan ook voor kunstenaars met een atelier aan of in huis van toepassing zijn. De reden van de afschaffing is de vrees van Wiebes voor hoog oplopende kosten als meer mensen hier gebruik van maken.

Voor kunstenaars die op dit moment gebruik maken van deze regeling is het onwaarschijnlijk dat de huuraftrek al vanaf 2017 is afgeschaft, aangezien het belastingplan voor volgend jaar al klaar is.

Voor wie er nu (nog) geen gebruik van maakt, maar dat eventueel van plan is: Volgens de belastingdienst is het niet zo dat de combinatie van huurwoning + werkruimte in huis genoeg is voor huuraftrek.

Van deze aftrek kun je alleen gebruik maken bij de start van een onderneming of bij aanvang van de huuur. Speciefieke uitzonderingen bij bijzondere gewijzigde omstandigheden nagelaten.

BOK adviseert elke kunstenaar met huurhuis en werkruimte om je boekhouder of accountant hierover te raadplegen. De belastigndienst heeft op haar website zelf een tooltje om na te gaan of je er (nu nog) voor in aanmerking komt (zie ook afbeelding hierboven). 28-10-16 

 


BOK lobbyde in Den Haag tegen de wet DBA die niet voor kunstenaars zou moeten gelden


Steven van Weijenberg van D66 in gesprek met BOK-voorzitter Henk Hofstra

De wet DBA is bedacht om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. ZZP’ers moeten straks met al hun opdrachtgevers afzonderlijk contracten afsluiten en als de belastingdienst – geen onafhankelijke partij in deze – naar eigen oordeel meent dat er sprake is van verkapt loondienstverband, dan moet de opdrachtgever loonheffing afdragen.

Dit is een absurde wet voor de creatieve sector en in het bijzonder beeldend kunstenaars, een beroepssector waar nagenoeg iedereen altijd al ZZP’er is geweest, omdat kunstenaars niet in loondienst werken en er in dit beroep ook geen sprake kan zijn van schijnzelfstandigheid.

Behalve de enorme papieren rompslomp die ZZP’ers voor de kiezen krijgen omdat ze met alle opdrachtgevers modelcontracten moeten afsluiten, kunnen kunstenaars nog op andere manieren de dupe worden van deze nieuwe wet. Problemen kunnen zich onder meer snel voordoen bij kunstenaars die het ene jaar veel meer verdienen dan het andere jaar (wat niet ongewoon is in onze sector) omdat de belastingdienst alles bekijkt op jaarbasis. Ook kunstenaars die, bijvoorbeeld in opdracht van een gemeente, langere tijd aan een kunstproject werken voor dezelfde opdrachtgever, zouden aangemerkt kunnen worden als schijnzelfstandigen.

Hofstra sprak met verscheidene Tweede Kamerleden over dit probleem. Jacques Monasch van de PvdA, Michielvan der Veen (VVD), Steven van Weijenberg (D66), Ed Groot (PvdA) en Jasper van Dijk (SP). Daarnaast kregen we een schriftelijke reactie van CDA-kamerlid Pieter Omzigt. Zij kunnen, simpelweg omdat de proefversie van de wet al door de Eerste Kamer is, deze niet meer terug draaien, maar er wel op letten om misstanden aan te kaarten en de wet na het proefjaar annuleren. 

Hieronder een verslag van BOK-voorzitter Henk Hofstra met de kamerleden (in chronologische volgorde).


1. Jacques Monasch /PvdA

Na een korte inleiding van ons was zijn eerste reactie: niet voor mij, dit gaat over financiën. Later begreep hij dat, ook al komt de wet bij financiën vandaan, het wel degelijk de kunstenaars en kunsten sector zeer nadelig kan raken. Afgesproken is dat wij hem op de hoogte houden en ook hij blijft opletten hoe de wet gaat uitpakken voor kunstenaars. Aan het eind van het gesprek waren we het er over eens dat we het met elkaar eens zijn.
(Tot mijn verbazing vertelde hij nog (en dat was totaal nieuw voor mij) dat de fractievoorzitter Samson de BTW op kunst en cultuur eigenlijk toch weer naar 21% zou willen hebben. Een "Zijlstra maatregel" die de kunsten sector destijds bijna de nek omdraaide.)


Jacques Monasch, medio 2016 actief voor de PvdA

2. Michiel van der Veen /VVD

Luisterde goed naar ons, had niet goed door dat deze wet wel eens zeer nadelig zou kunnen zijn voor bepaalde beroepsgroepen, vond het informatief en wilde absoluut op de hoogte worden gehouden van nadelige gevolgen van deze wet in voor kunstenaars. Oneigenlijk gebruik van de huidige regelingen voor zzp-ers - daar waren we het over eens - moet worden tegen gegaan.

3. Steven van Weijenberg /D66

Is het roerend met ons eens en voorziet ook problemen voortkomen uit de nieuwe wet DBA. Ook in de eerste kamer had "zijn" senator tegen de wet gestemd. Heeft ons meerdere malen gevraagd om "munitie". Wil met nadruk op de hoogte worden gehouden van alles wat dankzij deze wet niet goed gaat of erger. Een kort en snel gesprek, we deelden onze zorg.

4. Ed Groot /PvdA

Volgens Ed Groot zijn er vorig jaar nooit plannen geweest om de zelfstandigenaftrek aan te pakken en heeft de hoorzitting op 2 juni 2015 nooit plaatsgevonden. Volgens hem heeft Staatsecretaris Wiebes nooit de bedoeling gehad om de zelfstandigenaftrek te beperken of af te schaffen. Dat wij 2 juni in Den Haag in een hoorzitting hebben gezeten met achter de tafel o.a. de heren Weijenberg, Ziengs, maar ook Ed Groot moeten wij hebben gedroomd hebben .....(http://www.boknet.nl/zelfstandigenaftrek). 

Ed Groot noemde 43 % van alle zzp’ers (dus ook kunstenaars) "netto profiteurs". Vooral als je weinig verdient kom je na de zelfstandigen aftrek ook nog eens in aanmerking voor allemaal toeslagen. Na een tijdje kwam de aap echt uit de mouw, Ed Groot: " Straks hebben we 5 miljoen zzp’ers en waar moet de overheid dan z'n geld vandaan halen....? Nog meer bezuinigen....?"
Na een aantal voorbeelden van onze kant kwam er enige dooi en begrip bij de heren en ook zij hebben ons verzocht straks hen te berichten over daar waar het mis gaat.

5. Jasper van Dijk /SP

Kort en duidelijk gesprek. We zijn het eens over de aanpak van oneigenlijk gebruik. De kunstsector mag beslist niet de dupe worden van deze wet en Jasper van Dijk is bereid zijn best te doen voor voorstellen van aanpassing van deze wet zodra dat nodig blijkt te zijn. Samen met Monasch vindt hij dat je de kunsten sector z'n creatieve werk moet laten doen zonder dat de kunstenaars er over in hoeven te zitten of ze wel het juiste formulier of het juiste contract hebben ingevuld. Ook hij vroeg ons nadrukkelijk om voorbeelden van daar waar het straks mis gaat.

6. Pieter Omzigt/CDA

Als je niets op papier hebt staan als kunstenaar en opdrachtgever geldt de mondelinge afspraak. Als de afspraak is om geheel vrijblijvend iets te verzinnen en dat ieder ontwerp mag worden afgekeurd, dan kan er geen twijfel over bestaan dat je ondernemer bent en daar verandert deze wet niets aan. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je inkomen geniet, anders ziet de Belastingdienst het als een hobby. Of jaren waarin je niets verdient toch tellen als een onderneming zal van de feiten en omstandigheden afhangen (welke werkzaamheden verricht je die jaren, is er inkomen te verwachten, etc.). Als de Belastingdienst vindt dat je geen ondernemer meer bent, rest alleen de mogelijkheid om in bezwaar te gaan en evt. beroep aantekenen bij de rechter. Dat is heel vervelend, maar dat geldt voor alle zelfstandigen die lange tijd geen enkel inkomen genieten en zoals gezegd, verandert er voor echte zelfstandigen, zoals kunstenaars, niets door de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.


Geachte heer Omtzigt,

Het gevaar zit 'm in het feit dat een opdrachtgever (bijna) nooit iets wil ondertekenen omdat hij niet weet wat hij krijgt. Een opdracht om een muurtje te metselen of een huis te bouwen is te omschrijven en je weet wat je krijgt. De opdracht om iets te verzinnen met als voorwaarde dat het geheel vrijblijvend is en dat ieder ontwerp kan/mag worden afgekeurd is iets waar kunstenaars/ontwerpers mee van doen hebben. Gedurende de opdracht kan een (maandelijkse) vergoeding worden afgesproken die weer niet van toepassing is als het werk wordt afgekeurd. Ben je dan in loondienst? Moet je dan een contract hebben....en als je opdrachtgever geen contract wil en dan wel naar een ander gaat?
 
En om dat met de belastingdienst te regelen stuit ook vaak op problemen. Een kunstenaar die twee, drie jaar niks verdient wordt in sommige gevallen door de belastingdienst niet meer gezien als ondernemer en mag geen gebruik meer maken van de fiscale voordelen die het ondernemerschap biedt. Ook is hij gedurende die tijd niet in loondienst. Als hij in het jaar daaropvolgend een expositie heeft en goed verkoopt, verkoop die de jaren daarvoor ruimschoots goed maken, is het plotseling wel weer een ondernemer, maar mag toch geen gebruik maken van de fiscale mogelijkheden. De belastingdienst heeft het soms niet door dat je een aantal jaren aan een project kunt werken zonder een inkomen, terend op je schamele reserve. Dat je al die jaren dus wel als ondernemer bezig bent geweest, maar toch geen gebruik mag maken van de fiscale ondermersregelingen.
Vanuit de belastingdienst begrijp ik het wel; het scheelt inkomen voor de dienst, al die aftrek mogelijkheden. Bovendien een kunstenaar is meestal een zwakke partij met op dit gebied geen weerwoord. Appeltje, eitje.
 
Deze nieuwe wet komt denk ik ook voort uit twee maatschappelijke verschijnselen. 
1. we krijgen steeds meer zzp-ers, dus ondernemers, dus aftrekbare kosten, dus minder belasting inkomsten
2. de zzp-ers, ondernemers hebben niets aan een vakbond, zij vertrekken allemaal en gaan over naar een belangen organisatie. Bonden doen ook hun uiterste best door te roepen dat ze er ook zijn voor zzp-ers, voor ondernemers. Krom. Als je als kunstenaar lid bent van een vakbond en je hebt een aantal assistenten in dienst die ook lid zijn van die zelfde vakbond, aan welke kant staat de vakbond dan in geval van een arbeidsconflict?
 
Er zijn twee partijen die belang hebben bij de nieuwe wet; de fiscus en de vakbonden. De een voor het geld, de ander probeert z'n bestaansrecht zeker te stellen.
 
Misschien zie ik het helemaal verkeerd, ik laat mij graag overtuigen van het tegendeel. Vooralsnog zie ik deze nieuwe wet als een onuitvoerbaar gedrocht, bedacht door mensen die nog nooit zelfstandig hun hoofd boven water hoefden te houden en denken dat je alles kunt oplossen door een handtekening op een papiertje.
 
In ieder geval dank voor de moeite die u heeft genomen mij te antwoorden.
 
Met mooie groet
 
Henk Hofstra

Kunstenaars en ZZP'ers

Geachte heer Omtzigt, beste Pieter, beste allen.....

Enige tijd geleden hebben wij contact gehad over de zzp-ers en dan met name de beeldende kunstenaars. Nagenoeg alle beeldende kunstenaars en ook de kunstenaars die werkzaam zijn in de aanpalende toegepaste kunst zijn allemaal zelfstandigen zonder personeel. Over de voorstellen die vorig jaar de ronde deden hebben wij een brief geschreven aan de Staatssecretaris Wiebes. Een afschrift is gegaan naar Minister Bussemaker.

Daarna hebben wij niets vernomen....tot vandaag het bericht tot ons kwam over de op handen zijnde veranderingen. Op de site van de belastingdienst staan allemaal voorbeelden van contracten die zzp-ers straks moeten aangaan met opdrachtgevers. En weer is vergeten dat er ook zelfstandigen zijn die nooit en te nimmer schijnzelfstandig kunnen zijn; de vrije beeldende kunstenaars en zij die in opdracht van bedrijven en instellingen toegepaste kunst maken.

Voorbeeld: u geeft mij (ik ben een zzp-er/kunstenaar) de opdracht een portret te maken. Er wordt afgesproken dat u het portret niet hoeft af te nemen als het u niet bevalt......wat voor contract moet ik dan maken? Ben ik dan tijdens het maken van dat portret bij u in (verkapt) loondienst? Nog een voorbeeld; ik kom met een galerie overeen dat er een expositie komt van mijn werk........naast een expositie contract moet er dan nog een contract komen? Ik loop met een idee voor fietsen, maak ontwerpen, zoek een klant (fietsfabrikant) en kom overeen dat zij de ontwerpen kopen en uitvoeren.....nog een contract.

Een kunstenaar, ook vaak zij die toegepaste kunst maken, ontwikkelt op eigen initiatief en voor eigen risico en rekening kunst en toegepaste kunstvormen. Meestal zonder opdracht en zonder klant. Die klant wordt later gezocht door de kunstenaar zelf of door een galerie of door een zaakwaarnemer. 

In alle contractvoorbeelden die op de site staan heb ik geen goed en waterdicht voorbeeld kunnen vinden waar beeldend kunstenaars (vrij en toegepast) mee kunnen werken. En de contracten die er zijn geven kunstenaar en een eventuele opdrachtgever zo weinig vrijheid dat wederom de vrije beeldende kunstenaars de dupe dreigen te worden van een tijd en energie vretende invulmanie die meer tegen werkt dan de bedoeling kan zijn. De zekerheid die sommigen denken te krijgen is er niet, want op deze manier zal geen opdrachtgever een opdracht geven, immers in de kunst en ook in de toegepaste kunst weet de opdrachtgever nooit wat hij krijgt; het moet nog worden gemaakt en soms zelfs worden uitgevonden en in deze sector werkt het meestal andersom; zie eerdere voorbeeld.

Hoop dat u allen staakt met het bedenken van nieuwe formulieren en ons kunstenaars in rust ons werk laat doen; komen met antwoorden op vragen die nog niet eerder gesteld zijn en een beetje geestverruimende werking laten waaien door ons land zonder dat wij ons moeten afvragen of het juiste formulier wel op het kunstwerk is geplakt.

Met mooie groet,

Henk Hofstra

voorzitter
Stichting BOK (Beroeps Organisatie Kunstenaars)

Kunstenaars en andere ZZP’ers zijn beter af bij beroepsorganisaties zoals BOK

08 juni 2015 -Welke ZZP’er voelt zich (nog) thuis bij FNV Kiem? Waarschijnlijk steeds minder kunstenaars na de Nieuwsuur-uitzending met Ton Heerts en zijn uitspraken in het Financieel Dagblad. De FNV-voorzitter vertelde dat hij graag ziet dat de zelfstandigenaftrek wordt afgeschaft, Tegenstanders van meer voorzieningen voor ZZP’ers noemde hij zelfs  ‘patjepeers en gladjakkers’. Hoe kun je dan nog als ZZP’er, als ondernemer in de creatieve sector, steun verlenen aan deze vakbond?  

BOK, de Beroeps Organisatie Kunstenaars, publiceerde vorige week een nieuwsbrief* met daarin een pleidooi voor het behoud van de zelfstandigenaftrek voor professionele kunstenaars. Afschaffing daarvan zal kunstenaars (en anderen) buitengewoon hard treffen. Bovendien is er bij beeldend kunstenaars geen sprake van verkapt loondienstverband, een van de argumenten om het af te schaffen  – het is nagenoeg uitgesloten dat de kunstenaar, de ZZP’er, hetzelfde werk ook als werknemer had kunnen verrichten. Professionele kunstenaars zijn wel de laatsten die hun schilderijen, foto’s, beeldhouwwerken of grootschalige kunstprojecten ook ‘net zo goed’ in loondienst kunnen maken.

ZZP’ers, en dus ook kunstenaars, weg zetten als profiteurs is wel het laatste waar zij mee geholpen zijn, maar dat is precies wat Ton Heerts namens FNV doet. Bij BOK vinden we een organisatie die stelt het op te nemen voor zowel werknemers in vaste dienst als zelfstandigen niet meer realistisch en het interview met Heerts is een praktijkvoorbeeld. De belangen liggen te ver uit elkaar. Dit is precies een van de redenen waarom de beroepsorganisatie voor beeldend kunstenaars drie jaar geleden is opgericht. Wij nemen het op voor één beroepsgroep: de zelfstandige professionele kunstenaars.

*zie het artikel hieronder


Henk Hofstra
voorzitter Stichting BOK (Beroeps Organisatie Kunstenaars)
06-53316494
www.boknet.nl
info@boknet.nl
 

Brief voor behoud van zelfstandigenaftrek kunstenaars


Ministerie van Financiën
Ter attentie van Staatsecretaris ir. E.D. Wiebes
Korte Voorhout 7
Postbus 20201
2500 EE Den Haag.

CC: Ministerie van OCW. t.a.v. mevr. Bussemaker.

2 juni 2015
Betreft: Gevolgen afschaffing zelfstandigenaftrek voor kunstenaars

Geachte heer Wiebes,

De Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK) is zeer bezorgd over het voornemen van het kabinet om de zelfstandigenaftrek af te schaffen. De maatregel zal zelfstandig werkende beeldend kunstenaars buitengewoon hard treffen. BOK doet daarom een dringend beroep op u en het kabinet om de consequenties van afschaffing goed te overdenken en niet alle zelfstandigen over één kam te scheren.

De reden die voorstanders van afschaffing aanvoeren (w.o. de Commissie Van Dijkhuizen) is dat steeds meer zelfstandigen het werk doen dat iemand in loondienst zou moeten doen. Werkgevers zouden te veel verleid worden om werknemers te ontslaan en hen vervolgens als ZZP’er weer in dienst te nemen.

Bij zelfstandig werkende beeldend kunstenaars is dat zelden aan de orde; er zijn vrijwel geen werkgevers die beeldend kunstenaars op de loonlijst hebben staan.

Voor beeldend kunstenaars zal de afschaffing van de zelfstandigenaftrek desastreuze gevolgen hebben. Na het verdwijnen van de WWIK en veel kunstsubsidies gaat deze maatregel voor veel kunstenaars de nekslag betekenen.

Met het marginaliseren van deze creatieve sector gaat er bovendien veel innovatieve kracht en werkgelegenheid scheppend vermogen verloren.

Uit onderzoek van het CBS in 2011, in opdracht van het Ministerie van OCW (kunstenaars in breder perspectief, pag. 21) blijkt dat meer dan 60% van de beeldende kunstenaars een persoonlijk bruto inkomen geniet van minder dan € 30.000,-. Meer dan 20% verdient zelfs minder dan € 10.000,-. Het overgrote deel van de beeldend kunstenaars is zelfstandig en heeft de aftrek van € 7280,- dus hard nodig om in het levensonderhoud te voorzien.

Mocht de zelfstandigenaftrek voor de beeldende kunstenaars vervallen, dan zullen velen het hoofd niet boven water kunnen houden en zullen ze zich melden voor een uitkering en in de  bijstand terecht komen. Op dat moment zijn we als samenleving "verder van huis". Het afschaffen van de zelfstandigenaftrek gaat dus niet alleen ten koste van de creatieve sector, maar zal de samenleving als geheel meer kosten dan het oplevert.

De Stichting BOK is een in 2012 opgerichte  beroepsorganisatie voor beeldende kunstenaars, die er op gericht is om hen te helpen in hun ondernemerschap. BOK doet dit  door op te komen voor zowel de materiële, commerciële en juridische belangen van deze beroepsgroep. BOK is er uitsluitend voor zelfstandige kunstenaars die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, een kunstopleiding hebben afgerond en/of beschikken over meerjarige ervaring in het kunstenaarschap.

met vriendelijke groet,

 

Henk Hofstra
voorzitter BOK
www.boknet.nl

Op de pagina ZZP/Kunstenaars van BOK staan beschouwingen, opiniestukken en andere artikelen met betrekking tot de positie van de kunstenaar als ZZP'er.

Voorbeelden zijn het pleidooi voor behoud van zelfstandigenaftrek en het niet doorvoeren van de Wet DBA.


Nieuws omtrent dit onderwerp is welkom via e-mail: 
boknet.nl