Op het Prikbord van BOK worden oproepen voor kunstenaars geplaatst. Zoals inschrijvingen voor kunstopdrachten, het aanbod van atelierruimte en oproepen voor deelname aan exposities.

Let op: Kunstopdrachten, oproepen of prijsvragen voor kunstenaars onder de aandacht brengen bij BOK? Lees over de verschillende mogelijkheden op deze pagina. Berichten kun je sturen naar de redactie

De redactie van BOK baseert zich op informatie van derden. Inhoudelijke vragen m.b.t. inschrijvingen voor kunstopdrachten, kunstwedstrijden, etc... kunnen, tenzij anders vermeld, het beste gesteld worden aan de organiserende partij.
Beroeps Organisatie Kunstenaars

Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2016LET OP: DEADLINE VERSTREKEN Iedere Nederlandse beeldende kunstenaar die de beeldende kunst zelfstandig en beroepsmatig uitoefent en op 1 januari 2016 nog geen 35 jaar is, kan meedingen naar een Koninklijke Prijs, groot € 6.500,=.

De inzending kun je uploaden op deze pagina. De uiterste inzenddatum is 15 mei 2016. De uitreiking en opening van de tentoonstelling vinden medio oktober 2016 plaats in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Hiervoor ontvangen de genomineerde kunstenaars een officiële uitnodiging. Lees meer op de site van Paleis Amsterdam waar ook eht inschrijfformuleir staat. 29/04

reageer / lees verder >>

Open Oproep Oriëntatiereis 2016 naar Iran en Armenië

Kamyar Kafaie (fotocitaat, origineel in kleur). Aaran Gallery, Teheran. 

LET OP: DEADLINE VERSTREKEN Het Mondriaan Fonds organiseert jaarlijks een oriëntatiereis voor beeldend kunstenaars en bemiddelaars uit de beeldende kunst naar buitenlandse regio’s die in opkomst zijn en interessante ontdekkingskansen bieden. Van 30 oktober tot en met 12 november 2016 is het reisdoel Iran (Tehran en Isfahan) en Armenië (Yerevan en Gyumri). Belangstellenden kunnen zich tot vrijdag 1 juli 2016 aanmelden.

 

reageer / lees verder >>

SERIE TWEEGESPREKKEN OVER KUNSTENAARSHONORARIA HET LAATSTE TABOE IN DE KUNSTEN: CONNY JANSSEN EN GIJS SCHOLTEN VAN ASCHATMet het verschijnen van de Verkenning arbeidsmarkt cultuursector is de tijd rijp geworden om het laatste taboe in de kunsten te bevragen: waar doen ze het van? Gesprek tussen Conny Janssen en Gijs Scholten van Aschat, als vierde in een serie over kunstenaarshonoraria.

Waar kunstenaars onderling maar al te graag praten over de inhoud van hun werk, de gebruikte technieken en strategieën, de weerstand die zij ondervinden in hun pogingen om erkenning te krijgen voor hun werk, zo opvallend weinig wordt er onderling uitgewisseld over de slechte financiële honorering die de meeste kunstpraktijken kenmerkt.

reageer / lees verder >>

Artist-in-residence RomeLET OP: DEADLINE VERSTREKEN Samen met de Akademie van Kunsten (KNAW) biedt het KNIR vanaf 2015 aan kunstenaars de mogelijkheid een periode van maximaal drie maanden in Rome te werken. Hiervoor komen alle kunsten in aanmerking: literatuur, fotografie, architectuur, choreografie,beeldhouwkunst, mode, schilderkunst, design etc.

Doel van dit artist-in-residence programma is om binnen het KNIR de kruisbestuiving tussen kunsten en wetenschappen te bevorderen. De geselecteerde kunstenaar krijgt daartoe een kosteloos verblijf op het KNIR (in een privé appartement, met werkplek maar zonder atelier) en een maandelijks stipendium van €1.900,- per maand toegekend, alsmede een budget voor projecten.

In de periode december 2015 tot en met februari 2016 verblijft beeldend kunstenares Maaike Schoorel als eerste artist-in-residence aan het KNIR.

Vanaf 1 september tot 1 december 2016 zal een volgende kunstenaar als artist-in-residence op het KNIR verblijven. Nominaties hiervoor kunnen tot 9 mei 2016 via de Akademie van Kunstenworden ingediend. Lees meer op de site van KNIR.

reageer / lees verder >>

Oproep Kunst in Serooskerke

 
Serooskerke, op de hoek Oostkapelseweg/Vollenhoveweg

LET OP: DEADLINE VERSTREKEN Opdracht 
De gemeente Veere (Zeeland) zoekt een kunstwerk dat past bij Serooskerke en bij het thema ‘’de goudschat’’ van 50 jaar geleden in Serooskerke. Het kunstwerk voegt zich naar de locatie en voldoet aan normaal te stellen eisen van vandalismebestendigheid en duurzaamheid. 

De kunstenaar heeft aantoonbare ervaring met monumentale kunst in de openbare ruimte. 

Procedure 
Professionele kunstenaars, die belangstelling hebben voor deze opdracht, nodigen wij uit vóór 7 april 2016 documentatiemateriaal (relevante gegevens over opleiding en beroepspraktijk, korte motivatie, recente foto- en tekstdocumentatie van referentieobjecten) op te sturen naar onderstaand adres (scrol naar beneden). U krijgt een bevestiging van ontvangst. Alle documentatie aan te leveren op A4 formaat. Geen dia’s, cd-rom, videomateriaal, ordners of catalogi. Al het documentatiemateriaal is voorzien van naam en adres van de afzender en wordt na selectie weer retour gezonden.

Selectie
Maximaal drie kunstenaars worden geselecteerd voor het maken van een schetsontwerp. Per schetsontwerp is een vergoeding van € 1.000,- inclusief BTW beschikbaar. Het maximale bedrag dat beschikbaar is voor de kusntenaar die het kunstwerk mag uitvoeren is nog niet exact bekend, maar zal maximaal 35.000 euro zijn.

Meer informatie
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de secretaris van de begeleidingscommissie, Jasper van den Berg, tel.nr. 0118-555302, mailadres: . De documentatie zenden naar: Gemeente Veere Postbus 1000 4357 ZV Domburg 29/03

reageer / lees verder >>

OPROEP VOOR TWEE ‘ARTBORNE’-KUNSTPROJECTEN TIJDENS DE AIRBORNE WANDELTOCHT, 3 SEPTEMBER 2016LET OP: DEADLINE VERSTREKEN Artborne kunstprojecten

Het bijzondere van deze projecten is dat de oorspronkelijke betekenis van deze herdenkingstocht (Slag om Arnhem, 1944) op een eigentijdse manier wordt verrijkt door beeldende kunst.

Meer dan 30.000 wandelaars worden langs de route verrast door kunstwerken die hen uitdagen. Hierdoor wordt de betekenis van het landschap, de geschiedenis en de vrijheid van nu ervaren.

Stuur uw reactie met cv, post- en mailadres, documentatie van recente projecten, voor 8 april naar Scarabee Art of postbus 73, 6860 AB Oosterbeek.

Procedure
De selectiecommissie kiest uit de inzendingen 5 ‘kandidaat kunstenaars’ die zij uitnodigen om een schetsontwerp te maken. Uit deze 5 schetsontwerpen kiest de selectiecommissie vervolgens 2 plannen om verder te ontwikkelen tot een realiseerbaar project dat aan de onderstaande criteria voldoet. (klik hieronder op 'lees verder' voor meer informatie)

reageer / lees verder >>

Opdracht: kunstwerk in de gemeente Hengelo
LET OP: DEADLINE VERSTREKEN De plek
In 2017 heeft Stichting Artikel 1 Overijssel het voornemen om een monumentaal kunstwerk te realiseren ter nagedachtenis aan de eerste gekleurde man in Hengelo, Joseph Sylvester alias “Menthol”, die getrouwd was met de Hengelose Marie Borchert, “Roosje”. Hij werd Sylvester Menthol genoemd omdat hij, in de eerste helft van de 20e eeuw, tandpasta verkocht op de markt van Hengelo.

In samenspraak met de commissie beeldende kunst van hengelo zal naar een passende locatie worden gezocht in het centrum van de stad. 

De opdracht
Het tot stand brengen van een conceptueel sterk figuratief kunstwerk ter nagedachtenis aan “Menthol en Roosje”. Bij de keus van het kunstwerk wordt de Hengelose bevolking betrokken.

Procedure en tijdspad
AANMELDEN VOOR 6 APRIL 2016 Kunstenaars worden opgeroepen om zich voor de productie van het kunstwerk aan te melden met een CV, website en relevant digitaal fotomateriaal (max. 6 beelden). Uiterlijk 1 mei 2016 worden maximaal drie kunstenaars gevraagd ontwerpschetsen aan te leveren. In augustus  2016 zullen deze voorstellen aan de bevolking van Hengelo worden voorgelegd.

Budget
Meer over het budget en ook contactinformatie, klik op 'lees verder'.

reageer / lees verder >>

Keramisten gezocht voor Utrechts LustrumprojectLET OP: DEADLINE VERSTREKEN Kunstenaars die met keramiek werken kunnen deelnemen aan een bijzondere expositie die in het teken staat van het 76e lustrum van de universiteit Utrecht. Keramisten kunnen een projectvoorstel doen die thematisch moet voldoen aan het thema ´nieuwsgierigheid´, volgens de orgnisatie de drijvende kracht voor zowel kunstenaars als wetenschappers. Andere relaties met universitaire thema´s voor het expositieproject zijn eveneens welkom. 

Dit project wordt georganiseerd door het bestuur van Utrechtse Aarde en het EKWC/centrum (een internationale werkplaats waar kunstenaars, ontwerpers en architecten de mogelijkheden van keramiek verkennen). Deelenemers maken kans om twee maanden te werken in het nieuwse EKWC-centrum. Bij interesse kunnen plannen, foto's en schetsen opgestuurd worden naar: Loes Wolf. (meer links naar websites met informatie, klik hierodner op 'lees verder') 29/03

reageer / lees verder >>

Oproep Museumexpositie Opsterland: Verandering

LET OP: DEADLINE VERSTREKEN Open call voor museumexpositie bij Museum Opsterland in de zomer van 2016

De wereld om ons heen verandert in een razendsnel tempo. De kunst verandert mee. Of beter gezegd: vaak verandert de kunst onze wereld, onze kijk op het leven en de dingen die er toe doen. 'Verandering' is in de zomer van 2016 het thema van de tweede editie van de hedendaagse museumexpositie in Museum Opsterland. Propodia, medeorganisator van dit evenement, roept professionele kunstenaars op om zich in te schrijven voor deze open call. 

Extra informatie kan alleen via e-mail ingewonnen worden via Propodia. Ga naar de site www.propodia.nl en/of bekijk eht inschrijfformulier. Elke foto die geüpload wordt mag maximaal 600 pixels breed zijn. Kunstwerken die niet aan de voorwaarden voldoen worden niet in behandeling genomen.
reageer / lees verder >>

Expositie oproep Den HaagLET OP: DEADLINE VERSTREKEN Wijn & kunst Atelier Paul van der Donk in Den Haag organiseert maandelijks wisselende exposities. 
Kunstenaars kunnen hier een maand lang exposeren.

De galeriej wil twee BOK- leden de mogelijkheid geven om voor € 100.- incl. BTW een maand lang een solo expositie te hebben. De voorwaarden voor de kunstenaars: afkomstig uit Zuid-Holland en in de disciplines tekenen, grafiek of fotografie.
 
Kunstenaars die interesse hebben kunnen een mail sturen naar Paul van der Donk met onderwerp : expo BOK - lid

Uit de aanmeldingen worden twee kunstenaars geselecteerd voor een solo expositie eind 2016. De galerie verzorgt de opening met hapje en drankje en een aantal uitnodigingen zoals in de bijlage. 10-02-16

reageer / lees verder >>

Theodora Niemeijer 2016 - Open call


LET OP: DEADLINE VERSTREKEN De Theodora Niemeijer prijs is in 2012 gelanceerd door Stichting Niemeijer Fonds en het Van Abbemuseum omdat vrouwen nog steeds sterk ondervertegenwoordigd zijn in tentoonstellingen en museale collecties. De prijs wordt eens per twee jaar uitgereikt aan een vrouwelijke beeldend kunstenaar die woont en werkt in Nederland en maximaal vijf jaar geleden is afgestudeerd. Het is de enige Nederlandse beeldende kunstprijs speciaal voor vrouwelijke kunstenaars.

De inzendtermijn voor de projectvoorstellen loopt tot en met 1 mei 2016. Een deskundige jury bekijkt de voorstellen en maakt eind juni / begin juli de winnaar bekend die vanaf eind september een half jaar Het Oog gebruikt als podium voor het project. Het publiek kan in deze periode het kunstwerk zien ontstaan en kennismaken met de kunstenaar. 15-01

reageer / lees verder >>

Kunstproject KeerdijkLET OP: DEADLINE VERSTREKEN De gemeente Sint-Michielsgestel is op zoek naar een kunstenaar of architect die een ‘belevingsplek’ in de vorm van een fysiek kunstproject kan realiseren. Dit kunstwerk komt te staan in de openbare ruimte aan de Keerdijk in Den Dungen.'

De Keerdijk is een historische plek en een onderdeel van de Linie van Frederik Hendrik. Ter plaatse was het kampement van Brederode, van waaruit de stad ’s-Hertogenbosch in 1629 werd belegerd. De locatie van het kunstwerk is markant vanwege de duidelijke zichtlijnen naar de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch, de Dungense kerktoren en de Mugheuvel.

Het budget voor het kunstproject ligt tussen de 50.000 en 100.000 euro incl.BTW. Voor 1 april 2016 kunnen kunstenaars met belangstelling zich hier voor aanmelden. Daarna worden 3 kunstenaars voor een schetsontwerp geselecteerd.

reageer / lees verder >>

Kunstopdracht Kapelle

Kunstopdracht Multi Functionele Accomodatie Kapelle


LET OP: DEADLINE VERSTREKEN De gemeente Kapelle wil graag een kunstwerk geplaatst zien bij de nieuwe Multi Functionele Accommodatie (MFA) te Kapelle. Deze MFA wordt op dit moment gebouwd, de opening/c.q. de onthulling van het kunstwerk zal medio september 2016 plaatsvinden.

Kapelle is de geboorteplaats van Annie M.G. Schmidt. In Kapelle zijn veel kunstuitingen te vinden met één van de beroemde figuren van Annie M.G. Schmidt als onderwerp. Ook het kunstwerk bij de MFA krijgt een dergelijk thema mee, namelijk ‘Dikkertje Dap’.

Voor het kunstwerk is een bedrag van maximaal 40.000 euro beschikbaar.

Geïnteresseerde kunstenaars kunnen hun belangstelling tot uiterlijk 4 december 2015 kenbaar maken via info@kapellecultureel.nl
Het kunstwerk moet eind augustus/begin september 2016 worden opgeleverd. Lees er meer over op de site van Kapelle. 18-11-15

reageer / lees verder >>

Oproep beelden expositie CuijckLET OP: DEADLINE VERSTREKEN Oproep voor 21 december 2015. De Stichting Beeldentuin Cuijk beheert een Beeldentuin op de voormalige begraafplaats van de Protestantse Gemeente Cuijk. De tuin is gelegen aan de “Cultuurstraat” (samenwerkingsverband van diverse culturele instellingen) in het historisch centrum van Cuijk, vlakbij de rivier de Maas, Martinuskerk, archeologisch museum Ceuclum, Romeinse Tuin en naast de Heemtuin en het Cultureel Trefpunt Pakhuis. 

Kunstenaars uit Nederland die interesse hebben om een beeld te exposeren, worden verzocht te reageren. Het object staat voor de duur van 2 jaar in de openlucht en het dient uit duurzaam en weersbestendig materiaal te bestaan. Er zal een honorarium van €. 400,= (voor 2 jaar) worden betaald. De objecten zijn gedurende de expositie verzekerd vanaf het moment van plaatsing. Kilometervergoeding van woonplaats kunstenaar naar Cuijk worden voor een vast tarief vergoed.

De selectie vindt plaats in januari 2016. De opening van de expositie is eind april 2016. Het kunstwerk moet begin april 2016 worden geleverd.

Geïnteresseerden worden verzocht zich te melden voor 21-12-2015. Tot deze datum kunnen cv, foto’s en een korte beschrijving (met naam van het kunstwerk, grootte, het materiaal en de waarde) ingediend worden bij het secretariaat, St. Annastraat 23a, 5431 BE Cuijk of per email: info@beeldentuincuijk.nl
Zie ook website www.beeldentuincuijk.nl (pagina "Exposeren in de Beeldentuin")
Nadere informatie via tel.0485-321380 of info@beeldentuincuijk.nl

reageer / lees verder >>

Mannen tussen staal - kunstopdracht


LET OP DEADLINE VERSTREKEN  Aanmelden vóór 25 november 2015 met een CV en relevant digitaal fotomateriaal
via Informatie Zeeland 

De plek
In het kader van de aanleg van de nieuwe De Willem Ruysstraat wordt een kunstwerk voorzien in het gebied van de voormalige scheepswerf De Schelde waarmee de arbeiders geëerd worden die decennia lang in de scheepsbouw gewerkt hebben.

reageer / lees verder >>

Kunstopdracht viaduct Zaltbommel

LET OP: VOOR ALLE BERICHTEN HIERONDER GELDT, TENZIJ ANDERS AAN GEGEVEN, DAT DE DEADLINE IS VERSTREKEN
LET OP: DEADLINE VERSTREKEN De gemeente Zaltbommel zoekt kusntenaars of architecten die een idee hebben voor een kunstuiting onder of bij het viaduct A2 bij de Van Heemstraweg in Zaltbommel. Deze kunstuiting moet bijdragen aan het veraangenamen van de omgeving. Geínteresseerden kunnen voor 28 november 2015 een idee indienen voor dit ontwerp. Op 11 december worden drie kunstenaars geselecteerd voor een schetsontwerp. Het budget voor de totale uitvoering is 28.000 euro. ex.btw.

Het idee kan per e-mail naar awemleenders (at) zaltbommel.nl of per post naar de Gemeente Zaltbommel Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel. 28-10-15

reageer / lees verder >>

Inschrijving KunstschouwLET OP DEADLINE VERSTREKEN  De Kunstschouw biedt een podium aan en jaarlijks wisselende groep kunstenaars  en trekt jaarlijks duizenden geïnteresseerde bezoekers, waaronder ook ‘speurende’ galeriehouders, kunstorganisaties en bedrijven. Meerdere kunstenaars ontmoetten hier nieuwe kansen en mogelijkheden.

Graag nodigen wij u, als kunstenaar, uit om zich  in te schrijven voor de selectieprocedure. Een breed scala aan discipline is welkom waarbij naast kwaliteit, vernieuwing en originaliteit  belangrijke criteria zijn. Kunstenaars kunnen zich tot 7 december 2015 inschrijven. Zie verder de site van Kunsstschouw 28-10-15

reageer / lees verder >>

Kunstenaars gezocht voor papierbiënnale Rijswijk

DEADLINE VERSTREKEN - 'De elfde Papier Biënnale Rijswijk vindt plaats van juni tot oktober 2016. De papierbiënnale is een tentoonstelling van hedendaagse beeldende kunst van papier. Kunstenaars die willen deelnemen aan de selectie voor de Papier Biënnale Rijswijk worden verzocht voor 31 augustus 2015 documentatie -een CD-rom/USB stick met afbeeldingen (2-4 MB) van (recente) werken, een C.V., geprinte adresgegevens, e-mail- en websiteadres op te sturen aan Museum Rijswijk.

In oktober 2015 zal een jury een selectie maken uit de inzendingen en in november/december 2015 worden alle kunstenaars geïnformeerd over de uitkomst van de selectie. De CD-rom /USB-stick wordt niet teruggestuurd, tenzij een retour-enveloppe is bijgevoegd.' Meer informatie op de site van Museum Rijswijk 07-06-15

reageer / lees verder >>

Oproep voor Artist-in-residenceLET OP DEADLINE VERSTREKEN 

Voor een artist-in-residence project zijn Propodia en Van Wijnen op zoek naar drie professionele 
kunstenaars. Elke kunstenaar zal in de periode mei, juni of juli (exacte data in overleg) twee of drie weken verblijven in een bijzondere, duurzame en energieneutrale woning en zijn of haar ervaringen uitdrukken in een kunstwerk.

Voor elke kunstenaar die in de woning verblijft is er voor levensonderhoud en het te maken kunstwerk een bedrag van €1500,- (ex. btw).

Beeldend kunstenaars in elke discipline (schilderen, tekenen, 
fotografie, ruimtelijk werk, film/video, enz...) worden uitgenodigd om het inschrijfformulier in te vullen en een cv in te dienen voor 15 april as. Lees hier voor meer informatie 19-03-15

reageer / lees verder >>

Oproep verkoopexpositie Museum OpsterlandLET OP DEADLINE VERSTREKEN  Propodia organiseert in samenwerking met Museum Opsterlân een open call voor kunstenaars die beroepsmatig actief zijn. Uit alle aanmeldingen worden in totaal 15 kunstenaars geselecteerd voor een verkoopexpositie met als thema 'De Sloot'.

Afhankelijk van het formaat worden er twee tot vijf werken per kunstenaar gekozen. Iedere deelnemer is vrij in de keuze voor materiaal, techniek, vormgeving en formaat.

De expositie vindt plaats van 5 juni tot en met 30 augustus 2015. De deadline voor inschrijving is 1 mei 2015. Deelnemers kunnen zich inschrijven via de site van Propodia. 06-03-15

reageer / lees verder >>

Concordia schrijft opdracht uit voor anamorfose kunstDEADLINE VERSTREKEN - 
Gezocht: verwarrende kunst(enaars) in Richtersgang

Concordia schrijft opdracht uit voor anamorfose kunstwerk

'Concordia Film | Theater | Expositie roept kunstenaars op een plan in te dienen voor een openbaar anamorfosekunstwerk in de Richtersgang. In de Richtersgang in Enschede laat Concordia een kunstwerk realiseren. Het straatje wordt als onprettig ervaren maar is tegelijkertijd een belangrijke doorgang van de Langestraat naar de Klokkenplas. Door een zogenoemd ‘verwarrend’ kunstwerk te realiseren, krijgt het straatje een meerwaarde, verrast het voorbijgangers en onderschrijft Concordia haar doel: zoveel mogelijk mensen met kunst in aanraking laten komen.'

Deadline: het schetsontwerp moet ingediend worden voor 1 april (geen grap) en het definitieve ontwerp voor 1 juni 2015.

Anamorfose kunst
Een bekend anamorfose kunstwerk, het idee van optische illusie en manipulatie van het perspectief, is van de Duitse renaissanceschilder Hans Holbein. Hij schilderde op zijn werk ‘De gezanten’ uit 1533, een vervormde schedel die beter zichtbaar wordt als je door een glas kijkt. 27-02-15

reageer / lees verder >>

Oproep: beroepskunstenaar in de klasLET OP DEADLINE VERSTREKEN  Ben je kunstenaar en wil je je kunstpraktijk verbreden en verdiepen door te werken met kinderen op de basisschool?

Op kunst wordt bezuinigd, maar cultuureducatie staat volop in de belangstelling. De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit stimuleert cultuuronderwijs op alle scholen. Draag bij aan de ontwikkeling van vaardigheden voor de 21ste eeuw: creativiteit, kritisch denken, samenwerken en ondernemerschap.

Word BIK’er! Volg de opleiding Beroepskunstenaars in de klas (BIK). Praktische, inspirerende bijscholing voor kunstenaars in alle disciplines. 

Het is een post-HBO opleiding van de AHK (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) en HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) voor kunstenaars in alle disciplines. De start is in september 2015. Eén lesdag per week, veel praktijkervaring en relevant netwerk.

Voor informatie en inschrijven: info.bikopleiding.nl BIK - Verstand van kunst én kinderen en BIK - een Boost voor je kunstpraktijk. Categorie: kunstopdrachten. 04-02-15


reageer / lees verder >>

Oproep voor 40x40 werk @ Galerie TuurLET OP DEADLINE VERSTREKEN  Galerie Tuur start dit jaar het kunstproject "40 x 40 cm". Hiermee krijgen negen hedendaagse kunstenaars een podium om bij deze galerie in Venlo te exposeren. Deze groepsexpositie is gelijktijdig met de tentoonstelling “Grenzeloos” van Arjen Markenstein en Yvonne Rooding. 21-01-14

reageer / lees verder >>

Doe mee aan de expositie: B€low

LET OP DEADLINE VERSTREKEN  Oproep aan kunstenaars: Heb jij nog werk liggen waarvan de verkoopprijs niet meer dan honderd euro is, of vind je het leuk om speciaal voor deze tentoonstelling werk te maken? Meld je dan aan bij info(at)atelier-horneman.nl

Atelier Horneman organiseert van 31 januari tot en met 21 maart 2015 de groepsexpositie B€low. Het is een expositie met kunstwerken die niet meer dan honderd euro kosten, maar die toch een eigen kwaliteit uitstralen. 

Mede-organisator Stefanie Ottens: 'Het moet autonoom werk zijn, dus in beperkte oplage. Geen reproducties zoals giclees of posters. Veel kunstenaars leveren tekeningen, grafiek, foto's, studies of wat kleiner of ouder werk in.' 06-01-15

reageer / lees verder >>

Inschrijving: Kunstmanifestatie Beelden vol betekenisDEADLINE VERSTREKEN - 'Op 17/18/19 april 2015 wordt de eerste MAMMSA kunstmanifestatie: Beelden vol Betekenis georganiseerd. Kunst die bezielt, kunst in de Nieuwe Stroming gebracht. Het accent ligt deze keer op ruimtelijk werk/beelden. Deelname staat open voor professionele kunstenaars die vanuit bezieling en 'innerlijke noodzaak' werken.

Om de kwaliteit te garanderen beoordeelt een ballotagecommissie elke deelname op motivatie en het werk indien mogelijk via website en/of 3 foto's per e-mail. De uitslag van de ballotage commissie wordt binnen 15 werkdagen na aanmelding bekend gemaakt.' (tekst: Margareth Adama). Klik op verder voor meer info en deelnameformulier.

reageer / lees verder >>

Op het Prikbord van BOK worden oproepen voor kunstenaars geplaatst. Zoals inschrijvingen voor kunstopdrachten, het aanbod van atelierruimte en oproepen voor deelname aan exposities.

Let op: Kunstopdrachten, oproepen of prijsvragen voor kunstenaars onder de aandacht brengen bij BOK? Lees over de verschillende mogelijkheden op deze pagina. Berichten kun je sturen naar de redactie

De redactie van BOK baseert zich op informatie van derden. Inhoudelijke vragen m.b.t. inschrijvingen voor kunstopdrachten, kunstwedstrijden, etc... kunnen, tenzij anders vermeld, het beste gesteld worden aan de organiserende partij.