Op het Prikbord van BOK worden oproepen voor kunstenaars geplaatst. Zoals inschrijvingen voor kunstopdrachten, het aanbod van atelierruimte en oproepen voor deelname aan exposities.

Let op: Kunstopdrachten, oproepen of prijsvragen voor kunstenaars onder de aandacht brengen bij BOK? Lees over de verschillende mogelijkheden op deze pagina. Berichten kun je sturen naar de redactie

De redactie van BOK baseert zich op informatie van derden. Inhoudelijke vragen m.b.t. inschrijvingen voor kunstopdrachten, kunstwedstrijden, etc... kunnen, tenzij anders vermeld, het beste gesteld worden aan de organiserende partij.
Beroeps Organisatie Kunstenaars

Oproep Van Doesburghuis ParijsDe Nederlandse publieke cultuurfondsen – het Mondriaan Fonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Fonds Podiumkunsten, Filmfonds en Letterenfonds bieden de komende drie jaar (2018-2020) gezamenlijk een residentie aan in het Van Doesburghuis in Meudon-Val-Fleury, nabij Parijs. 

Makers en bemiddelaars werkzaam in de disciplines beeldende kunst, creatieve industrie, podiumkunsten en film worden opgeroepen hiervoor een voorstel in te dienen. Aanvragen kan tot en met 20 oktober.           17-09-17

reageer / lees verder >>

Open Oproep Energielab Nagele


Nagele in de Noordoostpolder

De Coöperatieve Vereniging Energiek Nagele schrijft de openbare prijsvraag Energielab Nagele uit om het innovatieve en experimentele karakter van Nagele nieuw leven in te blazen. Het dorp Nagele in de Noordoostpolder is in de jaren ’50 ontworpen als modernste dorp van Europa door o.a. Gerrit Rietveld, Jaap Bakema, Mien Ruys en Aldo van Eyck. 

Zij ontwikkelden Nagele als modeldorp en de experimenten die ze er uitprobeerden zijn gangbaar geworden in de latere architectuur en stedenbouw. Nu kan het dorp een nieuwe, moderne en vooruitstrevende kwaliteitsimpuls goed gebruiken. Energiek Nagele is op zoek naar inspirerende en betekenisvolle oplossingen op het gebied van duurzame energie. Op 9 september vindt een informatiebijeenkomst over de prijsvraag plaats in Nagele, met rondleidingen en een workshop over energie.

Open oproep
Energiek Nagele schrijft de Open Oproep Energielab Nagele uit onder (teams van) architecten, energiespecialisten, industrieel ontwerpers, installateurs, duurzame ondernemers, uitvinders, kunstenaars en alle anderen die inspirerende en uitvoerbare oplossingen op het gebied van duurzame energie kunnen bieden. Door opnieuw ruimte te geven aan het experiment kan Nagele in de toekomst uitgroeien tot een duurzaam en energieneutraal dorp waarin het prettig is (en blijft) om te wonen. De vraag hoe bestuurders, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen worden betrokken bij de energietransitie en de organisatie van het proces, is een essentieel onderdeel van de opgave.

De openbare prijsvraag verloopt geheel digitaal volgens het reglement Open Oproep Energielab Nagele. Meer informatie hierover vind je op Architectuur Lokaal. De prijsvraag is aangekondigd op TenderNed, kenmerk 154228.

reageer / lees verder >>

Oproep Expositie: Nieuwe Wereld


Derwisjen van Philippe Timmermans

Stichting Open Stal organiseert van 28 juli tot en met 26 augustus 2018 voor de 47ste keer de kunstroute Open Stal in Oldeberkoop. Het thema is Nieuwe wereld. De route geniet landelijke bekendheid en is de oudste kunstroute van Nederland en verwelkomt rond de 10.000 bezoekers per jaar. Op een twintigtal verrassende locaties zoals o.a. tuinen, kerk, stal, school, toneelzaal, garage, bos met waterpartijen maar ook in galeries wordt geëxposeerd. 

Wij nodigen kunstenaars uit alle disciplines uit om documentatie te sturen van recent werk, een CV en een retourenveloppe naar Stichting Open Stal, Molenhoek 31, 8421PL in Oldeberkoop. Ook digitaal solliciteren is mogelijk. De informatie kan in dat geval gemaild worden naar Elmijlof

De sollicitaties moeten voor 31 oktober 2017 binnen zijn. Diversiteit in materialen, technieken en uitingsvormen en met name Interactieve kunst zien we graag terug in de inzendingen. De kosten van plaatsing en het transport van grote kunstwerken worden door Open Stal vergoed. Naast de kunstroute wordt ook een catalogus geproduceerd in een oplage van 5000 stuks.                                                       

Meer informatie? E-mail Open Stal. Website Open Stal.  12-09-17

reageer / lees verder >>

Oproep Kunstenaars Kunstproject 40x40Galerie Tuur biedt voor de 4de keer een podium aan hedendaagse kunstenaars  voor 2 dimensionaal werk met het kunst­project 40 x 40. Negen kunstenaars maken kans te exposeren in Galerie Tuur te Venlo, gelijktijdig met de tentoonstelling “Progress?” van Arjen Markenstein en Yvonne Rooding.

De geselecteerde kunstenaar kan met één 2 dimensionaal werk (afmeting 40x40 cm) deelnemen aan de expositie met als thema “Progress?". Het ingezonden werk moet hangklaar worden ingeleverd. Het formaat moet 40 x 40 cm zijn, dit is inclusief een eventuele lijst. Het werk wordt gepresenteerd in salonstijl.

Aan de hand van de ingezonden digitale foto wordt er een beoordeling gemaakt op aansluiting bij het thema, kwaliteit en professionaliteit. Over de keuze van de selectie wordt niet gecorrespondeerd. 08-09-17

reageer / lees verder >>

Ruimtes beschikbaar in Nijmegen-OostStichting Atelierbeheer SLAK  heeft sinds juni twee nieuwe gebouwen in beheer genomen in Nijmegen-Oost. SLAK heeft beide gebouwen tot minimaal zomer 2019 in beheer. Het gaat om een voormalig schoolpand aan de Vlierestraat en om een voormalig wijkcentrum aan de aangrenzende Elzenstraat. In de Vlierestraat zijn nog een aantal klaslokalen beschikbaar. Aan de Elzenstraat zijn nog verschillende werkplekken beschikbaar.

In de Elzenstraat gaat het met name om de grotere ruimtes. Deze ruimtes zijn erg geschikt om te gebruiken als werkplekken voor culturele initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan een gedeelde studio voor een kunstenaarsinitiatief, een (tijdelijke) projectruimte voor de organisatie van een evenement. Een van de ruimten aan de Elzenstraat heeft een eigen ingang, met een grote ruit, deze ruimte leent zich erg goed voor een publieke functie, zoals een winkel, expositieruimte of ontmoetingsplek. 02-08

Interesse? Check dan de aanbiedingenlijst van SLAK Atelierbeheer.

reageer / lees verder >>

Kunstopdracht Station-Zuid KampenProjectinformatie
Station Zuid ligt ten zuiden van de stad Kampen. Dit station, in gebruik genomen in 2012, ligt in het traject van de Hanzespoorlijn, lopend van Zwolle naar Lelystad..

Kunstopdracht
De gemeente Kampen heeft het plan om op het plein voor de centrale ingang van het station een markante/monumentale kunsttoepassing te realiseren.

De kunsttoepassing dient in relatie te staan met de functie van de locatie (station). M.a.w. de kunstenaar zal zich o.a. moeten laten inspireren door de thema’s:  vervoer, mensen, beweging en verbinding tussen oud en nieuw Kampen..

Budget
Het kunstbudget is € 135.000,- (Dit bedrag is  excl. btw, excl. ontwerpkosten en incl. honoraria, materiaal- en plaatsingskosten).

Procedure 
Professionele kunstenaars met belangstelling voor deze opdracht worden gevraagd te reageren door inzending van een motivatie, een c.v. en relevante en actuele documentatie over hun werk (max. A4-formaat, geen dia’s, usb-stick, DVD en CD-rom, ontwerpen of ideeschetsen)

Op basis van de ontvangen documentatie zal op voordracht aan drie kunstenaars gevraagd worden een schetsontwerp te maken conform een opdrachtomschrijving...

reageer / lees verder >>

Kampen Kunstopdracht Fase 3 nieuwbouwwijk Het Onderdijks


Kampen

Projectinformatie
In het karakteristiek IJssellandschap ten zuidoosten van de stad Kampen is de nieuwbouwwijk Het Onderdijks verrezen. Invloeden van de oude Hanzestad, maar vooral van het omliggende landschap zijn zichtbaar in deze wijk. Het Onderdijks is een rivierenlandschap in het klein. Een bestaande watergang snijdt het Onderdijks als centraal element in tweeën. In de wijk liggen ‘kreken’ voor de stedelijke afwatering. Het totale plangebied voor de nieuwe woonwijk bestaat uit drie bouwfasen met 1000 woningen. Fase 1 en 2 zijn inmiddels gereed. Fase 3 is grotendeels ingericht en bebouwd.

Kunstopdracht
Momenteel ligt er een kunstopdracht voor fase 3.

Gezien de hoogte van het kunstbudget gaat de voorkeur uit naar een monumentale kunsttoepassing op één of meerdere locaties. Een aantal locaties in fase 3 lenen zich uitstekend voor een kunstuiting.

Voor Het Onderdijks is een beeldambitieplan vastgesteld. Het beeldambitieplan bevat richtlijnen die betrekking hebben op een aantal aspecten van de architectuur en de openbare ruimte. Voor de beeldende kunst in de wijk is dit plan een belangrijke leidraad. Voor meer informatie: Kampen Het Onderdijks.  (beeldambitieplan De Erven)

Budget
Het kunstbudget is € 180.000,-.  (Dit bedrag is excl. btw, excl. ontwerpkosten en incl. honoraria, materiaal- en plaatsingskosten).

Procedure
Professionele kunstenaars met belangstelling voor deze opdracht worden gevraagd te reageren door inzending van een motivatie, een c.v. en relevante en actuele documentatie over hun werk (max. A4-formaat,  geen dia’s, usb-stick, DVD en CD-rom, ontwerpen of ideeschetsen) 02-08

reageer / lees verder >>

Oproep Kunstopdracht Nieuwe Groenmarkt HaarlemHet gemeentebestuur van Haarlem schrijft een opdracht uit voor een  nieuw ruimtelijk kunstwerk op de Nieuwe Groenmarkt in het oude centrum van de stad.

Het kunstwerk maakt integraal deel uit van de  herinrichting van de Nieuwe Groenmarkt, en bestaat uit het ontwerpen  en realiseren van een concrete kunsttoepassing binnen deze nieuw in te  richten stedelijke omgeving. 

Belangrijk onderdeel van de kunstopdracht  vormt een actieve bijdrage in de planvorming van het nieuw ruimtelijk  ontwerp evenals aan het participatieproces van belanghebbenden, zoals  omwonenden en gebruikers van het plein.

De uiterste ontvangstdatum voor inzendingen is 21 augustus... 26-07-17

reageer / lees verder >>

Opdracht Kunstwerk De Haagse Hogeschool

De Haagse Hogeschool beschikt over een kunstcollectie, waarvan de basis gelegd is in 1996. Kunst in de hogeschool heeft als functie om studenten te inspireren, hun nieuwsgierigheid te prikkelen en hen aan het denken te zetten. De kunst is een verrijking van de leer- en werkomgeving en moet een brede belangstelling bij de studenten stimuleren voor de wereld om hen heen. 

De kunstcollectie bestaat uit een aantal beeldende kunstwerken, in opdracht vervaardigd speciaal voor het gebouw. Daarnaast is er een uitgebreide fotocollectie. In de afgelopen jaren heeft er weinig uitbreiding van deze collectie plaatsgevonden. De Haagse Hogeschool bestaat in 2017 30 jaar en wil daarom de kunstcollectie uitbreiden. De organisatie ziet daarom graag voorstellen tegemoet die aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Een kunstvorm die aansluit op de belevingswereld van onze studenten (leeftijd 18-25).

- Een hedendaagse aanvulling op de huidige collectie.

- Een werk dat een verbinding legt met actuele thema's en maatschappelijke vraagstukken.

- Een werk dat het verdraagt om in een grote ruimte geplaatst te worden, met veel dagelijks verkeer aan mensen.

- Een werk dat op locatie gemaakt kan worden. Het moet een zichtbaar werkproces worden voor de studenten en medewerkers.

- Start realisatie op 2 november 2017.

- Passend binnen het budget van 20.000 euro (totale kosten).

Procedure van de kunstopdracht:

reageer / lees verder >>

Open call: nieuwe beeldend kunstprojecten in AmersfoortDe gemeente Amersfoort nodigt kunstenaars, curatoren en beeldende kunstinstellingen uit om een projectvoorstel in te dienen dat in 2018 een impuls kan geven aan het beeldende kunstklimaat in de stad.

Voor 2018 is een budget van max. € 25.000,- (incl. btw) beschikbaar. De opdracht staat open voor partijen van binnen en buiten Amersfoort. Voorwaarden zijn onder meer dat het project in Amersfoort plaats vindt, dat er meerdere (Amersfoortse) beeldend kunstenaars bij betrokken zijn en dat het nog niet eerder in Amersfoort georganiseerd is. Kijk voor meer informatie op www.amersfoort.nl/beeldendekunst 05-07-17reageer / lees verder >>

Kunst Expo Eindhoven 2017Inschrijving open voor 2017, de 4e Editie
Kunst Expo Eindhoven 2017 is alweer de 4e opeenvolgende editie. De eerste expo is 4 jaar geleden opgezet door Richard Blindenburg. 
In eerste instantie als kleinschalig initiatief om eigen werk te exposeren samen met dertien mede studenten van de kunst academie in België.

Drie jaar later is deze kleinschalige expo uitgegroeid tot een expositie met meer dan 120 deelnemers in 2016.
Een succesvolle reeks. Begin dit jaar is met de ervaringen van de eerdere edities een mooie professionaliseringsslag gemaakt. Kunst Expo Eindhoven is officieel geregistreerd als Stichting Kunst Expo Eindhoven.

Eindhoven is als pioniersstad en kweekvijver voor talent op creatief en kunstzinnig gebied, de ideale uitvalsbasis voor deze tweedaagse expositie. De expositie is voor bezoekers gratis toegankelijk. Net als bij de voorgaande jaren zullen er kunstenaars uit binnen- en buitenland aanwezig zijn. En natuurlijk is er weer live muziek en kunt u genieten van de exotische keuken. De organisatie hoopt daarom natuurlijk dat u er ook dit jaar weer bij bent. En dat er opnieuw een inspirerende, kleurrijke en succesvolle expositie expositie wordt neergezet.

Het doel van de Stichting Kunst Expo Eindhoven
- Kunstenaars uit binnen- en buitenland een podium bieden om door hen vervaardigde kunst te tonen aan het publiek;
- Mensen kennis te laten maken met kunst in al haar verschijningsvormen, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) schilderkunst, sculpturen, fotografie, design en vormgeving, op ongedwongen en laagdrempelige wijze, bij voorkeur in een inspirerende omgeving. 05-07-17

reageer / lees verder >>

Inschrijving Kunstraffinaderij NijmegenKunstraffinaderij is een multidisciplinaire kunstbeurs in de Stevenskerk van Nijmegen. Op 24, 25 en 26 november staat deze kerk voor de zesde keer vol met stands van kunstenaars. Elke vorm van beeldende kunst is welkom.


Kunstenaars die willen deelnemen, moeten zich voor 1 juli 2017 inschrijven. Naast kwaliteit wordt er ook gelet op affiniteit met het onderwerp 'Verbinding.'
Meer informatie vind je op www.kunstfaffinaderij.nl 15-06-17

reageer / lees verder >>

Design Competition ‘Front Line Sectie-C’De Stichting MERO - eigenaar van het gebied Sectie-C Eindhoven - nodigt jonge ontwerpers, architecten en kunstenaars uit, om door middel van het inzenden van een CV hun belangstelling kenbaar te maken voor de deelname aan de ontwerpwedstrijd Front Line Sectie-C, te zenden aan de wedstrijdorganisator Jan Doms - LEF. 

Achtergrond, studie en werkervaring
In het CV wordt door de inzenders aandacht besteed aan achtergrond, studie en werkervaring en in het geval men nog in opleiding is, aan de stage-ervaring. Tevens wordt een korte uiteenzetting gevoegd bij het CV waarin de eigen ontwerp-opvatting aan bod komt. Toevoeging van een of enkele voorbeelden van eigen ontwerpen, wordt op prijs gesteld. De einddatum voor het inzenden van het CV en bijlagen is 10 juli 2017. 08-06-17

reageer / lees verder >>

Jong talent gezocht voor beeldende kunstprijs ‘De Scheffer’Voor de tweejaarlijkse competitie voor jonge Nederlandse kunstenaars – ‘De Scheffer’ – zijn de Vereniging Dordrechts Museum en het Dordrechts Museum op zoek naar jong talent.

De prijs bestaat uit een stimuleringsaankoop. Ter gelegenheid van het 175-jarig jubileum van het Dordrechts Museum is het bedrag voor de stimuleringsaankoop met € 2.500,- verhoogd tot € 7.500,-. Daarnaast krijgt de winnende kunstenaar een expositie in het Dordrechts Museum.

Aan de kandidaten worden enkele voorwaarden gesteld waaronder een professionele beroepsuitoefening binnen de teken-, schilder-, grafische kunsten of een mix van disciplines waarbij schilderkunst een belangrijk onderdeel vormt. Ook mag de kunstenaar op het moment van indienen niet ouder zijn dan 35 jaar.

De inzendingen worden beoordeeld door een professionele jury bestaande uit: Maria Schnyder, conservator De Pont museum Tilburg, Gerrit Willems, conservator moderne en hedendaagse kunst Dordrechts Museum, Ton Kraayeveld, beeldend kunstenaar en Ada van de Vijver-Hobijn, beeldend kunstenaar. Kunstenaars kunnen zich tot 15 juni 2017 aanmelden.

Lees verder op Dordrechts Museum / De Scheffer 2017.    

reageer / lees verder >>

Oproep: beschilderen ecologische uitvaarkistenGalerie de Vrolijke Kunstenaar zoekt voor Onora (maker van ecologische uitvaartkisten) kunstenaars die schilderen. Onora wil graag een samenwerkingsverband met 5 professionele kunstenaars voor het beschilderen van de meest biologische uitvaartkist ter wereld. De biokist is 100% natuurlijk en gemaakt van mais, hennep en zetmeel en geschikt voor zowel cremeren (0% schadelijke uitstoot) als begraven. De kist is geschikt voor natuurbegraafplaatsen.

Het is de bedoeling dat de special edition kisten worden tentoongesteld op beurzen voor promotie van zowel Onora als de kunstenaar. De kisten zullen op Onora's site te koop aangeboden worden. De kunstenaars worden met naam en toenaam genoemd. Je kunt je aanmelden met je ontwerp/idee (mag in tekst) en vermelding van je eigen website via een emailbericht voor 1 juli a.s. naar Galerie de Vrolijke Kunstenaar. Er is een ballotagecommissie die een keuze maakt. 18-05-17

reageer / lees verder >>

Kunstenaar gezocht voor mobiele kunstuitingDe prachtige fietsstad Utrecht wordt helaas vervuild door fietsen die overal rond slingeren. Daarom heeft Fietsmerin, een samenwerking tussen de gemeente Utrecht en een groep studenten aan de opleiding Kunst en Economie een nieuw project bedacht: bedenk een project waarbij je jongeren inspireert om hun fiets in de fietsenstalling te plaatsen. 

Meld je voor 15 mei aan om mee te kunnen doen aan deze online wedstrijd waar een bedrag van €7.500,- voor beschikbaar is. Ga naar de site van Fietsmerin. Op 15/16 augustus 2017 wordt het winnende kunstontwerp onthuld tijdens de UIT (Utrechtse Introductie Tijd). 03-05-17

reageer / lees verder >>

Atelierruimte in Noord-Brabant


Een van de atelierruimtes van buiten bekeken. 

Nieuwe ateliers voor BOK-leden. Voor leden die in Noord-Brabant op zoek zijn naar (tijdelijke) atelierruimte zijn er op basis van anti-kraak panden en kantoren beschikbaar in Breda, Deurne, Tilburg, Hilvarenbeek, Berkel Enschot, Tiel en Roosendaal.

De opzegtermijn is vier weken. Het is belangrijk te weten dat het niet te voorspellen is hoe lang je er als kunstenaar kunt verblijven. Weken, maanden, jaren. Ben je lid en heb je interesse in één van onderstaande rumtes, neem dan contact met ons op via info(at)boknet.nl o.v.v. 'Ateliers Brabant' en vermeld de plaats waar je een atelierruimte wilt. 03-05-17

reageer / lees verder >>

Kunstopdracht voor De Waterkanten, Lisse


Schets De Waterkanten in Lisse

Nieuw ruimtelijk kunstwerk voor Lisse
Het gemeentebestuur van Lisse schrijft de opdracht  uitvoor een nieuw ruimtelijk kunstwerk in De Waterkanten. Beeldend kunstenaars met interesse voor deze kunstopdracht kunnen tot en met vrijdag 19 mei 2017 hun documentatie insturen.

De Waterkanten
De Waterkanten is een nieuwe wijk in Lisse, met sportcomplex De Waterkanten, schoolgebouw het Fioretti College en 32o woningen. Aan de wijk wordt gewerkt to plus minus 2021. 

Opdracht voor de kunstenaar
Tussen het nieuwe sportcomplex en het Fioretti College ligt een ruim plein, waar bewoners, jong en oud, elkaar kunnen ontmoeten. Ook is er ruimte voor parkeren en het organiseren van evenementen. Tegenover het plein komen in de loop van 2018 twee appartementengebouwen (8 verdiepingen). In de groene zone aan de buitenzijde van het plein is ruimte voor een kunstwerk. De kunstenaar betrekt de bewoners bij het kunstontwerp.

Voor het kunstwerk stelt de Lisse 70.000 euro beschikbaar. Dat is inclusief alle kosten, maar exclusief BTW. De deadline is 19 mei 2017. Daarna worden één of meerdere kunstenaars geslecteerd voor een schetwontwerp. Voorwaarden voor het kunstwerk zijn onder andere dat het vandalismebestendig is en duurzaam. Meer informatie kan per e-mail gevraagd worden aan mevrouw Carla Kappelhof. 01-05-17

reageer / lees verder >>

Oproep Kunstopdracht De Oversteek


impressie van De Oversteek met de houten bekisting rondom de lift

The Big Draw Nijmegen is in opdracht van de gemeente Nijmegen op zoek naar een kunstenaar die in de zomer van 2017 een werk wil maken bij De Oversteek in Nijmegen.  De Oversteek is een brug over  De Waal, iets ten westen van de oudste stad van Nederland. Naar deze brug is er voor voetgangers een lift met een houten bekisting waar een kunstwerk op gemaakt kan worden.

Het schetsontwerp voor deze kunstopdracht kun je uiterlijk indienen op 12 mei 2017 naar Anita Waltman van The Big Drawn.

Vanwege de korte termijn kun je bestanden alleen digitaal aanleveren (per we transfer). 27-04-17

reageer / lees verder >>

Werkruimte in A Lab, Amsterdam-NoordBen jij een creatieveling en op zoek naar een gedeelde werkruimte binnen een betrokken creatieve & diverse community in Amsterdam?
Dan is A Lab dé plek voor jou! Stichting A Lab is in het voormalig Shell laboratorium in het Overhoeks gebied tegenover Centraal Station te vinden.

Als keten-broedplaats is A Lab op zoek naar creatief, innovatief en maatschappelijke relevante bedrijven die zich willen verbinden in- en met onze community. 
 
We hebben flex plekken voor €99,- per maand en fixed plekken in een gedeelde werkruimte (een Lab) voor €155-€255 euro per maand excl. BTW, incl. servicekosten. 
 
Als Member van A lab heb je 24/7 toegang tot het gebouw en jouw werkruimte, een gedeelde keuken, een bedrijfsadres, printer access, WIFI, een lager tarief om onze meeting of workshop ruimtes te gebruiken en gratis toegang tot de maandelijkse events. CAWA geregistreerden hebben hiernaast mogelijkheid op een korting op de maandelijkse huurprijs.   

Mail naar A-Lab voor meer informatie! 24-03-17

reageer / lees verder >>

Exposeer op Kunstmoment DiepenheimKunstmoment Diepenheim is een kunstmanifestatie die in 2017 wordt gehouden van 19 t/m 29 oktober. Deze vindt plaats op meer dan 50 locaties in en om Diepenheim. Om mee te kunnen doen kunnen kunstenaars in alle disciplines zich aanmelden via www.kunstmomentdiepenheim.nl 

Professionele kunstenaars (met een beroepspraktijk), kunnen zich nog tot zaterdag 1 april 2017 aanmelden voor het komende 13e Kunstmoment Diepenheim 2017. De deelnemersvoorwaarden zijn te lezen bij het digitale aanmeldformulier06-03-17

reageer / lees verder >>

Open Call: Raum"De stad Utrecht is volop in beweging. Zo ontwikkelt het Leidsche Rijn zich razendsnel. Onderdeel van Leidsche Rijn is het Berlijnplein, een groot, open plein in de wijk. Op dit plein gaan we een nieuw grensverleggend cultureel makersplein creëren, onder de naam Raum. Met deze open call roepen we je op om samen met ons, RAUM, het Berlijnplein te ontdekken. De constant in beweging zijnde omgeving, vormt daarvoor de inspiratiebron."

Over RAUM
RAUM is een open collectief voor creativiteit en experiment op het Berlijnplein in Utrecht. Op dat plein creëert RAUM een open cross-disciplinaire ruimte. Samen met lokale, (inter)nationale makers en het publiek gaan we bouwen aan een programma van publieke installaties, festivals, events en workshops. Alles op het snijvlak van kunst, design & technologie. 

Bij RAUM mag iedereen creatieve ideeën voordragen én uitvoeren, zodat vernieuwende vormen en verbindingen kunnen ontstaan. RAUM is nooit ‘af’, maar reageert op de veranderingen en gebeurtenissen in haar omgeving. Op die manier geeft RAUM vorm aan een nieuwe cultureel hart in Utrecht. 01-02-17

reageer / lees verder >>

Inschrijving Amersfoortse kunstbeursDe inschrijving voor de nieuwe kunstbeurs NULLLLL in Amersfoort is geopend.  De beurs biedt 6, 7 en 8 oktober een bijzonder platform voor iedereen die kunst maakt. Kunstenaars kunnen er exposeren tegen kostprijs en hebben daarnaast recht op een deel van het entreegeld.

''Het is de bedoeling dat we teruggaan naar de basis, naar het beginpunt. Daarom hebben we de beurs ook NULLLLL genoemd'', vertelt organisator Jeroen Hindriks. 15-01-17

reageer / lees verder >>

Tijdelijke ateliers voor kunstenaarsIn diverse plaatsen verspreid over Nederland zijn er anti-kraakpanden waar kunstenaars tijdelijk in kunnen werken. We geven af en toe een overzicht. 

Momenteel gaat het om panden in Zaandam Hoofddorp, Krommenie, Lelystad, Emmeloord en Wormerveer; Leusden en Glanerbrug (nabij Enschede); 02-02-17

reageer / lees verder >>

De Scheffer 2017De Scheffer, (genoemd naar de in Dordrecht geboren kunstschilder Ary Scheffer, 1795-1858), is een beurs waarbij om de twee jaar voor een bepaald bedrag een kunstwerk wordt aangekocht van een jonge getalenteerde kunstenaar, maximaal 35 jaar. Hiervoor wordt een prijsvraag uitgeschreven. De winnaar krijgt voor de gelegenheid een eigen expositie in het Dordrechts Museum. De aankoop wordt toegevoegd aan de collectie van de vereniging en door het Dordrechts Museum opgenomen in de collectie hedendaagse kunst.

Vereniging Dordrechts Museum (VDM) viert in 2017 haar 175-jarig bestaan en ter gelegenheid hiervan is het beschikbare bedrag voor de aankoop van het winnende kunstwerk verhoogd naar +/- € 7500,- . Selectiecriteria zijn: Diversiteit in werkwijze, originaliteit, een overtuigende visie en een sterke uitvoering; schilderkunst/tekenkunst/grafische kunst/fotografie en de leefftijd maximaal 35 jaar. 

Uiterste inlever datum deelnemers: 15 juni 2017
inschrijven via: descheffer@verenigingdordrechtsmuseum.nl
- Je C.v.
- afbeeldingen van de kunstwerken en aanvullende informatie zenden via We transfer in een PPT-bestand.

Zie ook de website van het museum01-02-17

reageer / lees verder >>

Op het Prikbord van BOK worden oproepen voor kunstenaars geplaatst. Zoals inschrijvingen voor kunstopdrachten, het aanbod van atelierruimte en oproepen voor deelname aan exposities.

Let op: Kunstopdrachten, oproepen of prijsvragen voor kunstenaars onder de aandacht brengen bij BOK? Lees over de verschillende mogelijkheden op deze pagina. Berichten kun je sturen naar de redactie

De redactie van BOK baseert zich op informatie van derden. Inhoudelijke vragen m.b.t. inschrijvingen voor kunstopdrachten, kunstwedstrijden, etc... kunnen, tenzij anders vermeld, het beste gesteld worden aan de organiserende partij.