Beroeps Organisatie Kunstenaars

Prijsvraag vergroening stadskantoor Breda


Het stadskantoor van Breda

Prijsvraag voor vergroening stadskantoor. Met een innovatief en aantrekkelijk ontwerp bijdragen aan een groener aangezicht.

De Gemeente Breda schrijft een prijsvraag uit voor vergroening van het stadskantoor. In 2030 wil Breda een ‘Stad in een groen park’ zijn. De gemeente vraagt een passend en uitdagend ontwerp en stelt daarvoor € 75.000 beschikbaar. Wethouder Paul de Beer van natuur en klimaatadaptatie maakt de prijsvraag bekend tijdens de conferentie ‘Bouw mee aan Breda, Stad in het Park!’, over ‘groen’ bouwen. Hiervoor kwamen op donderdag 21 maart circa 200 professionals uit de bouw, vastgoed en natuurorganisaties samen in Breda.

Meer groen en natuur in de stad dragen bij aan de ambitie om van Breda een stad in en groen park te maken. Dat gebeurt via klimaatadaptieve maatregelen zoals groen in plaats van stenen, waterspeelplekken, groene daken en groene gevels. Ook op de gemeentelijke gebouwen zoals het stadskantoor.

Motie groene gevel

De gemeenteraad heeft bij de Begrotingsbespreking voor 2019 in een motie aan het college gevraagd of het stadskantoor een groener aangezicht kan krijgen net zoals de Baronesgarage. De gevel die het meest geschikt is voor beplanting ligt aan de noordkant en dat is geen gunstige plek voor groen.
Met de prijsvraag wil het college een innovatieve oplossing vinden om het hoofdgebouw van het stadskantoor te vergroenen en daarmee de motie van de raad uit te voeren.

Prijsvraag

Inzenders worden uitgedaagd om een innovatief en aantrekkelijk ontwerp te maken dat bijdraagt aan klimaatadaptatie op en rond het stadskantoor, aan biodiversiteit in de Bredase binnenstad en aan een groenere stad. Het moet een concreet ontwerp zijn dat technisch uitvoerbaar is en goed te beheren is. Een jury kiest het beste ontwerp op basis van bovenstaande criteria. Voor het ontwerp en realisatie van de maatregelen is een budget van maximaal € 75.000 vastgesteld.

Geïnteresseerde partijen zijn welkom om een ontwerp aan te leveren. De termijn voor inzendingen is een maand, uiterlijke aanlever datum is 18 april 2019 vóór 16:00. Inzendingen versturen naar Waterloket van Breda. De maatregelen moeten eind 2019 gerealiseerd zijn. 27-03-19

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel geplaatst.

Laat je reactie achter:

Reageren? Vul de onderstaande * verplichte velden in.