Beroeps Organisatie Kunstenaars

Kunstopdracht: Maak artikel 1 zichtbaar


foto: Siera Wiersma

Is jouw ontwerp van Artikel 1 van de Grondwet straks in het stadskantoor te zien?

Kunstopdracht: Kun jij Artikel 1 uit de Grondwet op een kunstzinnige manier zichtbaar maken? Iedereen die creatieve ideeën heeft, kan deze indienen tot en met 31 maart 2019. De uiteindelijke winnaar krijgt budget om het idee ook daadwerkelijk uit te voeren. Het is de bedoeling dat het kunstwerk een plek krijgt in de hal van het stadskantoor.  

Zwolle heeft een bijzondere band met de Grondwet. Zwollenaar Thorbecke, legde in 1848 de basis voor de Nederlandse Grondwet. Wij roepen nu creatieve en kunstzinnige inwoners op om een voorstel voor presentatie van Artikel 1 van de Grondwet in te dienen. In Artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld. Verder staat in Artikel 1 dat discriminatie, op welke grond dan ook, is verboden. Ook aanzetten tot haat of discriminatie is verboden.

Artikel 1 luidt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Het volledige artikel en meer informatie over de grondwet, lees je hier: De Nederlandse Grondwet

De prijsvraag

Iedereen met een creatief idee om Artikel 1 op een kunstzinnige manier zichtbaar te maken, mag meedoen. Het winnende kunstwerk krijgt uiteindelijk een plek in de hal van het stadskantoor. Het kunstwerk kan op de volgende locaties geplaatst worden:  voor, op of achter de glazen wand achter de wachtruimte in het Stadskantoor óf op de binnenplaats (achter de glazen wand). De binnenplaats is niet overdekt.  Zie foto’s hieronder. Houd daar rekening mee in je ontwerp.

Zo doe je mee:

  • Maak een schets van het uiteindelijke resultaat waaruit ook duidelijk blijkt hoe de presentatie geplaatst gaat worden. De locatie van het kunstwerk is op / achter/ voor de glazen wand of op de binnenplaats van het stadskantoor.
  • Licht kort je voorstel toe: hoe ben je op het idee gekomen? Waarom heb je voor de gebruikte materialen en technieken gekozen?
  • Omschrijf kort je werkwijze en de technieken en materialen die je gebruikt. De tekst van Artikel 1 moet op één of andere manier verwerkt worden in je voorstel van de presentatie.
  • Het maximale budget is € 4.500,- inclusief materiaalkosten, houd daar rekening mee. Ook moet je het ontwerp zelf kunnen uitvoeren.
  • Mail je ontwerp en de toelichting naar mevrouw Siera Wiersma of stuur het op naar: Postbus 10007, 8000 GA  Zwolle, ter attentie van mevr. S. Wiersma.
  • Je kunt je voorstel voor presentatie insturen tot en met 31 maart 2019.

Uit de inzendingen kiest een jury eerst drie voorstellen. Voor deze drie ontwerpers is een budget beschikbaar van € 300,- om het voorstel verder uit te werken. De verder uitgewerkte voorstellen worden dan gepresenteerd aan heel Zwolle. Elke Zwollenaar kan vervolgens zijn of haar stem uitbrengen op zijn of haar favoriete ontwerp.

Wil je graag meer informatie? Bel of mail gerust naar Siera Wiersma (bereikbaar op ma/di/wo ook via: 06-50009305). 25-03-19

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel geplaatst.

Laat je reactie achter:

Reageren? Vul de onderstaande * verplichte velden in.