Beroeps Organisatie Kunstenaars

OPEN OPROEP PQ2019 ESCAPING THE BUBBLE


LET OP: DEADLINE VERSTREKEN
Platform-Scenography nodigt scenografen, ontwerpers, kunstenaars, dramaturgen uit om te reageren op de Open Oproep Escaping the Bubble. Het betreft de Nederlandse inzending voor de Praagse Quadriennale in 2019.

Ontwerp jij voor theater, tentoonstellingen, performance, interactieve ruimte of events en staat de interactie met publiek, bezoekers, performers of deelnemers centraal in je werk? Dan nodigen we je van harte uit om te reageren op deze open oproep. Wij zijn geïnteresseerd in radicale voorstellen van (multidisciplinaire) ontwerpers, die het on/vermogen om uit de eigen bubbel te breken aan de orde willen stellen.

Met een bubbel bedoelen we de sociale-digitale-politieke constructie die het mogelijk maakt dat we geloven dat onze werkelijkheid de werkelijkheid is. Het ontwerp doet een voorstel voor een performatieve of interactieve interventie, installatie, ‘escape room’, een performance of een geprogrammeerde ruimte. Het ontwerp initieert, stimuleert of blokkeert of forceert juist de interesse in ‘de ander’ of ‘het andere’.

Het ontwerpvoorstel houdt zich aan de formele kaders die hieronder zijn geformuleerd en verhoudt zich actief tot het inhoudelijke kader, zoals hier te lezen. Het geselecteerde project is van 5 tot en met 16 juni 2019, tien dagen, actief aanwezig op de landen-expositie van de Praagse Quadriennale en grenst aldaar direct aan de projecten uit andere landen.

Formele kaders schetsontwerp van de Open Call:
Scenografen, (scenografisch) ontwerpers, kunstenaars en dramaturgen worden uitgenodigd om alleen of in een team een ontwerpvoorstel in te dienen voor een multidisciplinair en interactief project dat aan de volgende criteria voldoet:


1. Het voorgestelde project is vanaf de opening en in de tien expositiedagen actief aanwezig op of in de Praagse Quadriennale en zichtbaar in de expositieruimte van de landen en regio’s.
2. Scenografische kwaliteiten liggen aan de basis van het ontwerpvoorstel (zie onder ‘Scenografie’).
3. In de hal van de landen expositie van de PQ is een oppervlakte van ca. 20 vierkante meters beschikbaar. Deze grenst, ‘als in een landschap’, direct aan de oppervlaktes van andere landen en regio’s (de indeling wordt bepaald door de PQ). Het ontwerp maakt gebruik van deze directe grenzen met de buurlanden. Er kan echter ook buiten deze kaders ontworpen en gedacht worden. Voor meer informatie over de expositieruimte klik hier.
4. Uit het ontwerpvoorstel spreekt dat men zich bewust is van de fysieke en inhoudelijke context waarbinnen het project straks opereert (de stad Praag, de PQ en het daarbij behorende internationale landschap van inzendingen uit de hele wereld).
5. Het ontwerpvoorstel verhoudt zich tot de actualiteit in het vakgebied van de scenografie, het theater, interactie ontwerp en/of de performatieve kunsten.
6. Het ingediende ontwerp-voorstel doet zichtbaar suggesties voor de fysieke verschijningsvorm, de materialiteit en de werking van het project en wordt in woord toegelicht.
7. Inzenders hebben meer dan vijf jaar professionele ervaring, waarbij aangetekend wordt dat korter werkende ontwerpers (young professionals) deel uit mogen maken van een ontwerpteam.
8. De organisatie, productie en communicatie worden in overeenstemming met de eisen die vanuit de PQ gesteld worden en conform de opdracht van P-S uitgevoerd en gefinancierd uit de door de fondsen beschikbaar gestelde middelen.
9. De inzenders wonen en/of werken in Nederland.

Indienen
Geïnteresseerden kunnen t/m maandag 5 februari 2018 bij P-S een projectvoorstel (digitaal) indienen. Het voorstel bestaat uit:

- een portfolio op A4-formaat (max. 10 pagina’s, niet groter dan 5 MB en met een inhoudelijke toelichting in tekst van max. 1500 woorden)
- een ruwe begroting met korte toelichting (max. 500 woorden)
- een globaal productie- en communicatieplan (max. 500 woorden)
- CV van betrokken ontwerper(s) en het beoogde projectteam (A4 formaat, max. 3 pagina’s, niet groter dan 2 MB)

 Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen beoordeling plaatsvinden.

 Voorstellen worden per mail gestuurd naar o.v.v. Open oproep kunstenaars PQ2019  én de titel van het voorstel. 01-02-18

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel geplaatst.

Laat je reactie achter:

Reageren? Vul de onderstaande * verplichte velden in.