Beroeps Organisatie Kunstenaars

Kunstopdracht gemeente Berg en Dal, rotonde Zevenheuvelenweg-Nieuweweg.Opdrachtomschrijving

Inhoudelijke context
Gemeente Berg en Dal bestaat nog niet zo lang. Op 1 januari 2015 fuseerden de toenmalige gemeenten Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn tot deze nieuwe gemeente, gelegen oostelijk van Nijmegen en tegen de Duitse grens. De gemeente heeft een inwoneraantal van ongeveer 35.000.

Landschap
De gemeente heeft een bijzonder en afwisselend landschap: steile hellingen van de stuwwal, bossen, beekjes, glooiende weilanden, weidse polders, dorpjes, indrukwekken-de villa´s, monumentale panden, een prachtige rivier. Het landschap is gevormd in de voorlaatste ijstijd, ongeveer 150.000 jaar geleden door een gletsjer, die vanuit Scandi-navië naar het zuiden tot het dal van de Rijn schoof. Grote hoeveelheden grond werden opzij en vooruit gestuwd. Zo ontstonden de stuwwallen, die honderden meters hoog geweest moeten zijn. 

Nog lang stroomde de Rijn door het huidige IJsseldal, maar na verzanding van de bedding kon de rivier niet anders dan haar loop naar het westen verleggen. De stuwwal tussen Doorwerth en Ooij brak door en het huidige rivierengebied van de Waal vormde zich. Door erosie van smeltwater, de rivier en regenval is de steile wand van de stuwwal gevormd. Ook ontstonden er bronnen en beken.Recreatie en toerisme
De gemeente is eigenlijk een groot natuurgebied met tot de verbeelding sprekende namen als De Duivelsberg, Heerlijkheid Beek en Zwanenbroekje. De gemeente trekt daar-om ook veel recreanten en toeristen. Het is ook een gemeente waar sportievelingen goed aan hun trekken kunnen komen. Er komen veel wandelaars en fietsers om van de natuur en de hoogteverschillen te genieten. De Zevenheuvelenloop (hardloopwedstrijd, 35.000 deelnemers) en de Vierdaagse (wandeltocht, 40.000 deelnemers) zijn internationaal be-kend. Daarnaast trekken het Museumpark Oriëntalis, het Afrika Museum en het Nationaal Bevrijdingsmuseum jaarlijks veel bezoekers.Thematiek voor het kunstwerk
De nieuwe gemeente Berg en Dal wil een kunstwerk realiseren dat de nieuwe verbinding tussen de drie eerdere gemeenten symboliseert/uitdrukt en een nieuwe, samenbindende identiteit toont. Het woord ´verbinding´ mag hierbij breed geïnterpreteerd worden. Daarnaast wil de gemeente laten zien dat het een gemeente van ´beweging´ is. Een gemeente die, mede vanwege het landschap, uitnodigt tot bewegen en sporten.

Fysieke context
De locatie voor het kunstwerk is de vorig jaar gerealiseerde rotonde op de T-kruising van de Zevenheuvelenweg en de Nieuweweg. Het is een redelijk grote rotonde (± 20 meter doorsnede) met in het midden een ANWB-paal. Naast de rotonde is een tankstation. Over de rotonde komen dagelijks 11.500 passanten en het is ook de rotonde waarlangs de Vierdaagse komt.

 
Randvoorwaarden/criteria
- Het kunstwerk markeert de fusie van de drie gemeenten Ubbergen, Groesbeek en Mil-lingen aan de Rijn tot de nieuwe gemeente Berg en Dal.

- Het kunstwerk vertaalt de thematiek: verbinding en beweging.

- Het kunstwerk bevindt zich op de binnencirkel van de rotonde, niet in de flanken.

- Het kunstwerk is duurzaam, vandalismebestendig en onderhoudsarm.

- De afmetingen van het kunstwerk mogen de rotonde en de bewegwijzering niet overstijgen en er moet rekening gehouden worden met de omgeving en verkeersveiligheid.

- Het kunstwerk past binnen het bestemmingsplan.

Voorwaarden schetsontwerp
- Het schetsontwerp dient te bestaan uit werktekeningen en/of maquette en/of beeldmateriaal die een duidelijke indruk geven van het ontwerp of de ontwerpen; In elk geval wordt het voorstel ook digitaal aangeleverd.

- Het schetsontwerp omvat mede een globale raming van de te verwachten kosten, incl. BTW, voor de realisering van het kunstwerk, uitgesplitst in materiaalkosten, honorariumgedeelte, plaatsingskosten, een indicatie van de kosten van het on-derhoud en beheer e.d.

 - Het schetsontwerp dient te voldoen aan alle in de Landelijke Algemene Voorwaarden Kunstopdrachten beschreven criteria voor schetsopdrachten (zie bijlage).Selectieproces
Er wordt op BOKnet.nl en via de gemeentelijke kanalen een openbare oproep gedaan voor kunstenaars om zich in te schrijven voor deze opdracht. Uit de inzendingen worden 10 tot 15 kunstenaars (groslijst) gekozen door een extern adviseur. Deze voorselectie wordt voorgelegd aan de Kunstadviescommissie, die voor deze opdracht is samengesteld. De vijf leden van de Kunstadviescommissie zijn raadslid van de gemeente Berg en Dal, voorzitter is wethouder Erik Weijers. De commissie wordt artistiek inhoudelijk en pro-cesmatig bijgestaan door de extern adviseur. Uit de groslijst worden drie kunstenaars gekozen, die worden uitgenodigd een schetsontwerp te maken. Uit deze schetsontwer-pen wordt er een gekozen om uitgewerkt te worden naar een definitief ontwerp.

De Kunstcommissie bestaat uit:

Johanna Brouwer
Jo Coerwinkel
Mechteld ten Doesschate
Hennie Eikholt
Tessa Vorderman 

Planning:
- Plaatsen openbare oproep: begin week 40, 3 oktober 2017

- Sluitingsdatum inzenden documentatie: eind week 43, 27 oktober 2017

- Keuze drie kunstenaars voor schetsontwerp: eind week 44, 4 november 2017

- Presentatie schetsontwerpen: week 4, 22 januari 2018

- Keuze een kunstenaar voor definitief ontwerp: week 4, 22 januari 2018

- Presentatie definitief ontwerp: week 17, 23 april 2018

- Bij goedkeuring van het definitief ontwerp wordt opdracht gegeven tot uitvoering

- De productietijd is vervolgens op 5/6 maanden gesteld. In oktober 2018 moet het kunstwerk onthuld kunnen worden.

De minimale termijn gedurende welke gemeente Berg en Dal zich zal verplichten ervoor zorg te dragen dat het kunstwerk in de oorspronkelijke staat, en voor deze plaats te behouden, is 10 jaar. Het kunstwerk wordt geplaatst uiterlijk najaar 2018.

Kunstbudget
€ 60.000,- exclusief btw voor honorarium (schets)ontwerp, uitvoeringskosten, plaatsingskosten, en alle bijkomende kosten zoals leges of constructieberekeningen.

In overleg met de gemeente wordt de fundering bepaald. Deze kosten zijn niet inbegrepen in het kunstbudget.

Deze opdracht wordt gegeven in het kader van een meervoudige schetsopdracht.

Gevraagde documentatie
Digitaal aan te leveren! Niet groter dan 5 MB.

- Een korte motivatie (maximaal 1/2 A4) waarin de kunstenaar toelicht waarom hij/zij hier een kunstwerk wil maken.

- Een Curriculum Vitae, waarin duidelijk wordt welke ervaring de kunstenaar heeft met het maken van kunst in de openbare ruimte.

- Maximaal 10 referentiebeelden van eigen kunstwerken in de openbare ruimte. 

Aanleveren
Per e-mail naar: T.Groenewoud(at)bergendal.nl 
.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel geplaatst.

Laat je reactie achter:

Reageren? Vul de onderstaande * verplichte velden in.