Leveringsvoorwaarden

Beroeps Organisatie Kunstenaars

Leveringsvoorwaarden - Conflicten voorkomen

Voor kunstenaars heeft de beroepsorganisatie voor kunstenaars belangrijke leveringsvoorwaarden, ook wel algemene voorwaarden genoemd. Dit is is een belangrijk onderdeel voor iedere ondernemer, dus ook voor een kunstenaar of vormgever. Leveringsvoorwaarden scheppen duidelijkheid en kunnen conflicten voorkomen.

Condities, geldigheid van offertes, levertijd, garantie, betaaltermijnen, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en eigendomsvoorbehoud zijn onderdelen die beschreven staan in de BOK leveringsvoorwaarden voor kunstenaars. Het gaat hier om wederzijdse verplichtingen, ook uw verplichtingen met betrekking tot levering staan hierin beschreven.

De leveringsvoorwaarden staan als downloadbestand op het ledengedeelte van de website.

naar overzicht ledenvoordelen

Leveringsvoorwaarden